Kennel Flatcoat-Arwen. Har som mål å oppdrette sunne og rasetypiske hundar,  som vil fungere fint til jakt, brukshund og som familie, tur hund. Gemytt, helse og brukseigenskapane blir prioritert, eg vil gjerne også ha pene hundar og eit godt eksteriør blir bonus

 

Kvalpekjøpar i vårt distrikt, vil eg gi god hjelp i treninga ved behov... faste kvalpetreff med påfyll av trengtips til det ein ønske hjelp til.

 
Kullplanar. Er du ute etter familiekompis eller hund til jakt/redning/spor/LP/bruks..
info@flatcoat-arwen.com
 
 
 
 
 


   mob + 47 91 31 67 59  

 
 
 • Kvalpane leverast registrert i NKK

 • Kvalpane leverast med NKKs kjøpekontrakt.

 •  Kvalpane leverast vaksinert.

 • Kvalpane leverast ID- merka med chip.

 •  Kvalpane leverast med helseattest

 • Kvalpane har gjennomgått 4 ormekurar før levering.

 • Innkallingstrenet med fløyte og vidare opplæring i korleis dette kan trenast blir gitt.

 • Opplæring i klo klipping og nødvendig stell før avreise.

 • Oppfølging av kvalpekjøpar, for dei som ynskjer det vil det bli kvalpetreff med kurs og trening.

 • Råd og veiledning etter ynskje i heile hundens levetid.

 

 • Kvalpane leverast med Kennel Flatcoat-Arwen's startpakke som inneheld nyttig informasjon om fôring, stell, trening og litt utstyr.

Det blir også gullerot til alle som får godkjent hundane sin i NRH, og dei som får 1pr. EK jakt eller  1 pr. LP elite, disse får tilbod om ny hund til 50 % rabatt, ut av valfri kombinasjon oppdretta av meg, når dei evt. vil ha hund nr to eller den gamle blir pensjonist:)

 
 

Eg ynskjer av kvalpekjøpar.

 
 • Vi ynskjer dykk sett av tid til kvalpekurs, gjerne vidaregåande kurs.

 • Kvalpen skal forsikrast før den blir levert./ vidareføring av kvalpeforsikring.

 • Hunden skal HD  og AA rønkast  mellom 12- 18 månader.

 • Hunden bør auge lysast ein gong før 5 år.

Kvalpane blir godt prega i familiesituasjonar, og er dermed vant til lyd frå kjøkkenmaskiner, støvsugar, TV. osv. Og ikkje minst barn, ungdom, menn og kvinner.

 

Å velje ein flat med gode jakteigenskapar er eit bra val. Det er utan tvil rasens mentale eigenskapar som apportør som har bidratt til rasens popularitet som familie hund og brukshund.

Hundens eigenskapar som apportør ligger altså  til grunn for korleis hunden fungerar ”til kvardags”