Kennel Flatcoat-Arwen. Har som mål å oppdrette sunne og rasetypiske hundar,  som vil fungere fint til jakt, brukshund og som familie, tur hund. Gemytt, helse og brukseigenskapane blir prioritert, eg vil gjerne også ha pene hundar og eit godt eksteriør blir bonus

 

Kvalpekjøpar i vårt distrikt, vil eg gi god hjelp i treninga ved behov... faste kvalpetreff med påfyll av trengtips til det ein ønske hjelp til.

 
Kullplanar. Er du ute etter familiekompis eller hund til jakt/redning/spor/LP/bruks..

Kvapekullplaner er sommar 2021, sjå kvalpar>>>

Plask er para med flotte Melvin og vi ønskje oss kvalpar, termin ca 26 juli  ! Melvin og Plask utfylle kvarandre bra, begge har nydelege hoder  og gode utrykk. Melvin har ein meget god kropp sett med mine øyne, han er litt lik Rally god kvadratisk sterk  kropp med riktig lend lengde, så det vil passe Plask perfekt, Plask er ein aning lang i lenda. Melvin er passe stor, godt innafor rasa måla, så her håper eg på sunne gode kroppar med god helse og godt lynne :)

10 år og i storform for alderen, han lever eit aktiv liv som tur hund både til fjell og fjøre.


Ta kontakt for info og ved evt interesse oppnotering på venteliste.


 

info@flatcoat-arwen.com
 
Mahinda Moscovy Melvine, nytt bilde av Melvin.
 
 
Mahinda Moscovy Melvine, nytt bilde av Melvin.
 
 

Hanhund er no bestemt,  eg har valgt hannhund til Plask, Mahinda Moscovy Melvine, det er ein 10 år gammel fin frisk hannhund som er importert fra England, han har friske gode nye linjer og tilføre oss. Han vil passe fint til Plask og det blir ein unik god stambok, eg har god trua på at her kommer det meget bra hunder til aktive inne hundesport/jakt eller som flotte tur og famillehundar for dei aktive.

Melvin er sunn frisk, har A på HD og 0 på AA, Gonoskopi fri, fri øye , 10 år, har vore sunn å frisk heile livet. Han funger så flott som aktiv tur og familiehund og er snill og omgjengeleg med alt og alle. God hundetoleranse som ein aktiv retriever som kan brukast til alt skal inneha. Dette er hund frå linjer som også kan brukast til jaktprøver/jakt/spor, Nrh + hundesport.

Melvin har også for ein del år sidan vore stilt på jaktprøver og utstilling, VG på eksteriøret og 2 x 1 AK på B- prøve jakt, ja som kvalifiserer til å starte på Elite på jaktprøver.

Tusen takk til Oddhild Breivik som lar oss låne Melvin til Plask !!

Stamtavle til kullet Melvin- Plask >>>

Det har ikkje blidt noko merittering eller konkurranser på oss i år, så Plask har kun gamle resultater å vise til, men det er gode reultatar.
Plask har 1 BK jaktprøve, 1WT BK, 1 pr i LP kl 1, 1 pr i kl 2 Rally, klassevist i tillegg. Utstilling- VG.
Rally fra Ra- kullet 10 år, her med sin datter Plask fra vannkullet
 
Rally 33 dagar
Rally frå RA- kullet 33 dagar.


   mob + 47 91 31 67 59  

 
 
 • Kvalpane leverast registrert i NKK

 • Kvalpane leverast med NKKs kjøpekontrakt.

 •  Kvalpane leverast vaksinert.

 • Kvalpane leverast ID- merka med chip.

 •  Kvalpane leverast med helseattest

 • Kvalpane har gjennomgått 4 ormekurar før levering.

 • Innkallingstrenet med fløyte og vidare opplæring i korleis dette kan trenast blir gitt.

 • Opplæring i klo klipping og nødvendig stell før avreise.

 • Oppfølging av kvalpekjøpar, for dei som ynskjer det vil det bli kvalpetreff med kurs og trening.

 • Råd og veiledning etter ynskje i heile hundens levetid.

 

 • Kvalpane leverast med Kennel Flatcoat-Arwen's startpakke som inneheld nyttig informasjon om fôring, stell, trening og litt utstyr.

Det blir også gullerot til alle som får godkjent hundane sin i NRH, og dei som får 1pr. EK jakt eller  1 pr. LP elite, disse får tilbod om ny hund til 50 % rabatt, ut av valfri kombinasjon oppdretta av meg, når dei evt. vil ha hund nr to eller den gamle blir pensjonist:)

 
 

Eg ynskjer av kvalpekjøpar.

 
 • Vi ynskjer dykk sett av tid til kvalpekurs, gjerne vidaregåande kurs.

 • Kvalpen skal forsikrast før den blir levert./ vidareføring av kvalpeforsikring.

 • Hunden skal HD  og AA rønkast  mellom 12- 18 månader.

 • Hunden bør auge lysast ein gong før 5 år.

Kvalpane blir godt prega i familiesituasjonar, og er dermed vant til lyd frå kjøkkenmaskiner, støvsugar, TV. osv. Og ikkje minst barn, ungdom, menn og kvinner.

 

Å velje ein flat med gode jakteigenskapar er eit bra val. Det er utan tvil rasens mentale eigenskapar som apportør som har bidratt til rasens popularitet som familie hund og brukshund.

Hundens eigenskapar som apportør ligger altså  til grunn for korleis hunden fungerar ”til kvardags”