Kennel Flatcoat-Arwen. Har som mål å oppdrette sunne og rasetypiske hundar,  som vil fungere fint til jakt, brukshund og som familie, tur hund. Gemytt, helse og brukseigenskapane blir prioritert, eg vil gjerne også ha pene hundar og eit godt eksteriør blir bonus
 
 
 mob + 47 91 31 67 59  
 
info@flatcoat-arwen.com

Ta kontakt for info og ved evt interesse for oppnotering på venteliste.

Drømmekullet vårt mellom Plask og Melvin gjekk i vasken, Plask er sannsynleg tom.

Utruleg kjipt, vi hadde gledt oss så masse og sjølv om vi veit at dette med naturens vilje ikkje alltid er like lett å forut sei, så er vi veldig skuffa.  

 Det kommer nye planar på blokka, så er du aktiv og vil vente ei stund på ny hund, så meld din interesse tidleg.


 

Kvalpekjøpar i vårt distrikt, vil eg gi god hjelp i treninga ved behov... faste kvalpetreff med påfyll av trengtips til det ein ønske hjelp til. Kvalpane skal leverast med Kennel Flatcoat-Arwen's startpakke som inneheld nyttig informasjon om fôring, stell, trening og litt utstyr.
 • Kvalpane leverast registrert i NKK
 • Kvalpane leverast med NKKs kjøpekontrakt.
 •  Kvalpane leverast vaksinert.
 • Kvalpane leverast ID- merka med chip.
 •  Kvalpane leverast med helseattest
 • Kvalpane har gjennomgått 4 ormekurar før levering.
 • Kvalpetreff med trening/tema, evt. lokalekvalpar vil få tilbod om treff kvar/annakvar, månad første året.
 • Innkallingstrenet med fløyte og vidare opplæring i korleis dette kan trenast blir gitt.
 • Opplæring i klo klipping og nødvendig stell før avreise.
 • Oppfølging av kvalpekjøpar, for dei som ynskjer det, vil det bli kvalpetreff, med kurs og trening.

 • Råd og rettleing etter ynskje i heile hundens levetid.
Det blir også gullerot til alle som får godkjent hundane sin i NRH, og dei som får 1pr. EK jakt eller  1 pr. LP elite, disse får tilbod om ny hund til 50 % rabatt, utav valfri kombinasjon oppdretta av meg, når dei evt. vil ha hund nr to eller den gamle blir pensjonist:) Dette gjelder alle i  Ar- kullet, Ja- kullet og kull oppdretta av meg i framtida .
 
 

Eg ynskjer av kvalpekjøpar.

 
 • Vi ynskjer dykk sett av tid til kvalpekurs, gjerne vidaregåande kurs.
 • Kvalpen skal forsikrast før den blir levert./ vidareføring av kvalpeforsikring.
 • Hunden skal HD  og AA rønkast  mellom 12- 18 månader.
 • Hunden bør auge lysast ein gong før 5 år.
Kvalpane blir godt prega i familiesituasjonar, og er dermed vant til lyd frå kjøkkenmaskiner, støvsugar, TV. osv. Og ikkje minst barn, ungdom, menn og kvinner.
 
Å velje ein flat med gode jakteigenskapar er eit bra val. Det er utan tvil rasens mentale eigenskapar som apportør som har bidratt til rasens popularitet som familie hund og brukshund.

Hundens eigenskapar som apportør ligger altså  til grunn for korleis hunden fungerar ”til kvardags”