Jaktprøver.
26.06.10 Jakt Dommer Odd Harald Liland 1. pr  EK klassevinner
27.06.10 Jakt Dommer Odd Harald Liland 3. pr  EK
24.08.08 Jakt Dommar Johnny Henriksen 1. pr AK
29.06.08 Jakt Øyvind Veel 1. pr AK
       
27.08.06 Klubb meisterskap i jakt. Kirsen Norberg, Poengsummane  ute på egen side>>> Vinner, åpenklasse
 
LP- prøver.
12.06.10 LP   1.pr kl 2 Klassevinner
24.06.06 LP   1. pr kl 1
 
Utstilling.
11.07.10 Utstilling Dommer, Salijvic Zorica 1Bk CK4 Btk
12.06.10 Utstilling Bjarne Sørensen 1Bkk
  Utstilling Bjarne Sørensen 1Bk
  Utstilling   1 AUK 1AUKK
 
Blodsporprøver.
14.08.10 Blodspor Nils Bjørkavåg 1pr
12.08.10 Blodspor Silje Halten 1pr
14.08.05 Blodspor Jarl Brunstad  1pr