Vi minnast

NJ CH Arthur Of Amesbury (24.03.99 - 26.10.09)

ÅRETS JAKTRETRIEVER 2007

 Norsk flatmester og Flat Veteranmester, Haslemoen  pinsen, 2008 !!

HD: A Albuer A, Gonioskopi : Fri, Auge: Fri
Utstilling: Cert, fleire CK
Jakt: Norsk Jaktchampion, FTA,
Certifikat frå B-prøve, Certifikat frå A-prøve, 6 x EKL,  Very Good - internasjonal prøve, varmvilt (A-prøve)  Høyrde til Noregs Coupe D’Europe lag 2005
1.vinner med certifikat, 21.04.07 på flattklubbens B- prøve på kulsø i Danmark.
Cert og vinner av A prøva på Fauerskov 17.desember 2007
 
 
 

Arthurs Pappa var ingen ringare enn Varingo Richboy, han var ein av Englands beste flatter på jaktprøver igjennom tidene.

Det som kjenneteiknar disse linjene som Arthur kjem frå er blant annen roen dei beherskar i tøffe settingar, slike situasjonar kjem blant anna i, tildømes A-prøver.

Det er derfor eit viktige genetisk materiale å ta vare på:) Ro på post, ikkje stress eller lyd, nok jaktlyst til å utføre tildelte oppgåver, og i tillegg behalde den mjuke munnen som er nødvendig for å unngå skade på vilt.

Arthur har kull både i Noreg, Sverige, Danmark og Finland.

 
Arthur har gitt frisk og dyktig avkom, "Arthur barn" har resultat både på utstilling, jaktprøver, viltspor, og det er også avkom etter Arthur under utdanning til redningshund/ brukshund.

Arthur er far til AR-kullet vårt, i det kullet er det tre hundar som blir brukt til litt utom tur/ familiehund.

. Vi behaldt  ei tispe, Flatcoat-Arwen's Artemis,  ho har både spor, og jaktresultat å vise til.

Artemis er nå pensjonert, ho har tittel N vch Flatcoat-Arwen's Artemis, ho har også CK frå utstilling og har 3 pr i AK jaktprøve i tillegg tillegg er ho alle tiders koseklomp.

Vi eksporterte også ein brun gut til Finland, Flatcoat-Arwen's Art Brown, han brukast til jaktprøvehund  og praktisk jakt++. Tilbakemeldingane er gode Bruno er talentfull og har både 1pr i BK Jakt og 1pr på utstilling.

Flatcoat-Arwen's Aramis (Birk) er redningshund, og han er godkjent både sommer og vinter.

Arthur leve såleis vidare i sine avkom. Då gjenstår det berre å gå i sin fars fotspor, etterleve hans meritter blir vanskelig, men forvalte vi hans avkom på eit bra vis så kan det bli bra.

Fleire bilde her>>>

 

 

Arthur hadde eit venleg blikk, eit pent og rasetypisk utsjåandes,  han var også ein omgjengeleg og veldig triveleg hund.
 
Eigar: Kirsten Norberg,