17.09.2009
 
Jaktprøve BK Trondheim 13.09.09 1 pr.  nr 1. i klassen Knut Olsen
Jaktprøve BK Trondheim 12.09.09 2 pr.  nr 3 .i klassen Knut Olsen
Jaktprøve BK Bergen 22.08.09 3 pr.  
Jaktprøve BK Bergen 21.08.09 1 pr. nr 2. i klassen Erling Kjelvik
Jaktprøve BK Fosen 20.06.09 2 pr. nr 1. i klassen Erling Kjelvik
       
Sporprøve Fjellsetra.29.08.09 1 pr. Jarl Brundstad
       
 
 
Hund Artemis,

Trondheim 13.09.09

 
   
Søk Starter bra og gjer gode slag. Tar ein pause før eit godt slag til slutt.
Fart og utholdenhet  Bra
   
Nese Meget bra.
Dirigerbarhet Vel i hånd.
Markeringsevne Markere sikkert
Skudd reaksjon Oppmerksom
Allmenn oppførsel U.A
Apporteringslyst God
Apportgrep Flotte grep og avleveringer
Svømmesett og arb. vilje i vann Bra
Samarb-vilje Ok for klassen
Hunde toleranse  
Sammanfattande kritikk En hund som i dag gjennomfører en prøve uten store brister. Styres med små midler og har nydelige avleveringer. Helhetsinntrykket skjemmes noe av "pause" i søket,
   
Premie 1. BK nr 1 Klassevinner Dommar  Knut Olsen
 
   
Hund Artemis,

12.09.09 Trondheim

 

 
   
Søk Gjør eit prima søk og dekker heile feltet
Fart og utholdenhet Meget bra
   
Nese Meget bra
Dirigerbarhet Vel i hand
Markeringsevne Marker presist
Skudd reaksjon Oppmerksom
Allmenn oppførsel UA
Apporteringslyst Stor
Apportgrep Fine grep og avleveringer
Svømmesett og arb. vilje i vann trenge mye støtte på nr 1
Samarb-vilje Bra for klassen
Hunde toleranse  
Sammanfattande kritikk En hund som gjennomfører dagens prøve raskt og effektivt. Dessverre trenger hunden for mye støtte på 1 vannmarkering. Derfor premiegraden.
   
Premie 2. BK  3 plass Dommar  Knut Olsen
 
 
Hund Artemis,

Bergen 21.08.09

 

 
   
Søk Effektiv søke i god stil, revierer godt holder på sin vitring
Fart og utholdenhet God
   
Nese Brukes vel
Dirigerbarhet Noe egenrådig
Markeringsevne Utmerket
Skudd reaksjon Rolig oppmerksom
Allmenn oppførsel Positiv
Apporteringslyst Spontan
Apportgrep Prima grep og avleveringer
Svømmesett og arb. vilje i vann Noe forsiktig svømmer godt.
Samarb-vilje Godkjent
Hunde toleranse  
Sammanfattande kritikk Vel arbeidenene tispe med prima apporteringer noe tilfeldig dirigering. effektiv og positiv fremtreden.
   
Premie 1. BK 2 plass Dommar  Erling Kjelvik