<<< 10.06.2009  
Jakt moment..
Frå (01.11.04) av har eg notere ned kva vi trenar, og kva vi skal trene neste økt.  Målsetning er  komme til elite.. Første del mål er å bli klar til ein uk start i 2005. Første delemål er i boks.. andre delemål er også i boks 2 x1 pr i AK . Og vi er klar til EK

Hugs til neste trening, motto er; tren enkelt så Arwen må lykkast, og hugs planlegg treninga i detalj.
 
10.06.09 
Arwen er blåst støvet av, og er i gang med oppkjøringa til NLM, det blir ho som skal delta av mine hundar. Arwen var med på fellestrening i går, og ho haldt koken, om tempoet ikkje var heilt i Arwens ånd, så løyste ho alle oppgåvene brukbart.

Treninga starta med eit forrykandes torevær og regn, men skit litt ekstra smell gjer seg på jakttrening. Arwen lodt seg ikkje vippe av pinnen på grunn av det.

Vi starta med markeringar til eit etablert område, for så bevege oss lenger i frå til vi var inne i ein skog og hundane hadde ikkje i sit syne kastar, men skulle gå på skotet til kjent område. Dette tok dei bra utan dei store problema, vanskeligterreng, og ikkje den beste vitring.

Vi bevega oss så mot vatn, og det blei litt arbeid i vann som Arwen også løyste brukbart om ikkje perfekt. Ho går alltid rundt vannet tilbake, og her lukkar ho øyra for signal, enkelte ting er verre å løyse enn andre, men det får så være:))

 
08.06.09
Endelig tenker Arwen eg fekk være med på trening!!! Arwen er den hunden eg skal stille med på NLM, ho er eit sikrare kort enn Artemis, Arwen er dirigerbar, så muligheita til å sanke poeng litt høgare med henne enn ved Artemis.( eg reknar med at Artemis får løpetid, derfor har eg tatt denne avgjera) og kjørar opp Arwen i trening.

I går trena vi jakt lydigheit. Ho var lydig på alle sin fløyte he.. ho reagerte med å forlate plassen å komme til meg uansett kven som kalla inn med fløyte, to støyt er kom til mor, kven som bles hadde vist mindre betyding i går. ja ja, litt oppfrisking må til på det meste.

Arwen er godt grunntreent, og kan veldig mykje, er også trygg på det ho kan, og utførar arbeidet med brukbar fart. Første målet blir å delta i NLM med henne, og vise ho fram på ein god måte, handlinga er viktig dette å kjøre rett utan å påføre hund tvil, ja trening i handling får ein aldri nokk av. Her er det alltid noko å hente, ein god hund blir aldri betre enn den som føre den:)

 
01.06.09
Ja ja, eit heilt årstal sidan førige jakttrening med Arwen:) NO er vi i gang, og Arwen har hatt si først økt på vatn, ikkje ein lyd :) oppkjøring til premie i EK er målet vårt for i år:) så får vi sjå korleis det går.

Arwen må ned i vekt opp i kondisjon :) Det ho har er ein god ballast med arbeidslys, har mange moment innlærd som sitt utruleg godt, så her er det håp for premie ja.

Eg hadde med både Arwen og Artemis, og begge satt som faste pålar utan ein lyd, og Arwen fekk masse passivitet medan Artemis henta dummy, så omvendt, og ikkje ein lyd eller knall frå noko av dei, flinke pie begge to. Symjing er meget bra aktivitet for å bygge opp styrke og kondis, utan belastning av ledd.

 
 
31.12.08

Arwen skal no oppstallast, og trene passivitet, ho har nemlig starta å løpe, og det betyr at ho skal parast og forhåpelig blir det treningspermisjon på henne ei stund. Likevel kom løpetid så tideleg at vi skal rekke å få med oss prøver til neste sesong likevel :-) Men følg med i Artemis sin dagbok, for der skal det skje !!

27.12.08

Arwen har trena litt i lag med meg og Artemis, enkle ting som ho utførar både med fart og stil, litt lett syting har ho hatt, men ikkje så at det har vore plagsamt og høyre på, men dette er nokk det momentet som kan by på problem  (passivitet).

Arbeidsjern som vill jobbe mykje og fort, er moro å ha når dei funkar riktig, og ikkje noko er som å sjå på henne i jobb, men vi må ikkje få fram frustrasjon i slike kanoar, men ligg litt under grenseverdien :-) Arwen har gått mange prøver utan ein lyd, ho er også på dei aller fleste treningar vore still, men i enkelte settingar boblar det, og her er nøkkelen, disse settingane må analyserast og unngåast, ikkje lett men utfordringar er det over alt.

Lange rettut innlagd stopp og vidare ut, i går kjørte eg klokka og Arwen er rimeleg bra på retningane, ikkje noko soving i timen alltid på, også i passiviteten og ho får med seg alt. Feltarbeid, dette er Arwen god på og ho går aldri leid, men kan jobbe i det uendelige.

17.12.08

Arwen og Artemis fekk ei mini økt med trening i dag. Det har vore slikt dårlig ver eller føre, det har derfor vore litt lite tur, og Arwen hadde vist vore litt for mange dagar i ro :-) Ho har vore litt hyper nokre dagar, enten er det noko på gang eller så har ho hatt arbeidslyst over normalen...og ikkje fått nytta den. Likevel ho hadde ikkje problem med passiviteten, det var bra, ho sit spikra når ho skal det å lenge..... Ikkje lyd enn ho måtte sitte å sjå på klompen Artemis ein god del i dag.

Dette med passivitet er nokk den aller viktigaste momentet tenker vi prøve, og skal ein få premiert hunden sin er det kun prøve som gjelder, det er ikkje nokk å sei at den er flink, still på prøve å vis fram  kva din hund presenterar... då kan ein sei at ein har hund som fungerar til det den er laga for.

Arwen fekk delar av feltet i dag, og ho tok nokk inn det meste, og ho søke opp dei vanskeligaste først og ho jobba i stort tempo som vanlig, ikkje noko knussel der verken på tempo eller nasebruk. Rett ut sending fekk ho også ein del av, og her er det berre fullspidd som gjelder, Arwen er min stjerne :-)

09.12.08

I dag fekk vi det føre oss at no må det trenast same kva føre det er... Vi trene litt dirigering på innmark, frosen snø, og hardt underlag, men kva gjer det når ein har Turbo hundar som eg har. Arwen var meir eller mindre radiostyrt, ho kan vist ho vil, og det vil ho alltid berre ho får apporterer.

Vi rusla litt inn på marka, Arwen fekk beskjed om å sitte, eg og Artemis rusla vidare plasserte ut tre kjegler med dummy i rundt som ei såte. Nå vi var ca 200 meter frå Arwen kalla vi henne inn. Ho kom som ein tornado og var klar til å jobbe, men ho måtte nokk på nytt sitte å vente.

Artemis fekk første kjegla med dummy, og plukka inn 4 stykkar, den var nærmast, og det var grunnen til at Artemis fekk den. Arwen fekk så dei to neste kjegle punkta, her tok vi inn alt, bortsett frå ein som eg ville ha til slutt. Arwen er ein maskin når ho er i sitt rette element, Arwens sterke side er at ho går ikkje tom, men kan jobbe til ho stupe og det gjer ho aldri.

Det vi manglar er nokon til å kaste markeringar, trenar vi åleine så er det svert sjeldan markeringstrening, det går i dirigering. Ikkje det at det er viktig men eg har erfart at markering må også trenast ikkje berre trene på å få radiostyrt hund. Det er moro å ha hund som kan styrast på detalj, men ta vare på den fri oppgåva som markering er er også fole viktig. Treninga var også opplagt eller tilrettelags for Artemis, vi kjørte derfor både enkle og litt vanskeligare moment. Arwen er tolmodig skjel når eg trenar Artemis, ho skjønar at ting kan ta tid med henne, og sitt tolmodig berre og ser på henne.

01.12.08

Treninga og tur i dag, mest tur.... Lenge sida vi har hatt trening med dummy, og det heng samen med snøen. I dag brukte vi nyttelast trening x3 og det var det heile. Artemis var også med på dette, og litt grundigare beskriving av kva vi gjor blir å finne på hennar side.

15.11.08

Arwen fekk starte først i treninga i dag, altso fekk ho passivitet til slutt. Det var felt og utsending som var opplegget i dag.

Eg la ut 5 dummy i ein klynge rundt ei tue og ned i ei grøft. Eit felt i ein anne retning la eg også ut, og felte bestod av kun 6 dummy, men felt var smalt og langt i tilegg så hadde eg plassert dummyane høgt i tre, eller under røter, altso skjult.

Vi starta med utsendingane først plukka Arwen inn to, og etter det kjørte vi inn tre frå feltet, snu om igjen og plukke inn to til frå utsendinga, resten av feltet, og til slutt den siste på utsendinga.

Det gjekk unna, Arwen løyste alle oppgåvene med fart og stil. No fekk Arwen passivitets trening, og måtte sitte og sjå på at Artemis gjor noko av dei same momenta som ho hadde gjort tidlegare, det  gjekk bra..

Så var det lang tur i triveleg regn, full fart over stokk og stein i lag med Artemis.

13.11.08

I dag før tur fekk vi treent passivitet, og ein god del søk i felt. Eg la ut eit felt med 10 dummy, Arwen måtte sitte i passivitet medan Artemis plukka inn 7, dette gjekk bra, ho måtte sitte med ryggen til feltet, og ho har vel kink i nakken i morgon :-)

Så var det Arwen sin tur til å plukke inn dei tre siste, to stykkar fekk ho inn rimelig fort, men ho sprang nokk av seg nokre gram før nasa kom på. Vi hadde såleis igjen ein dummy, og eg vist kva for eit område den låg i det var det heile, Arwen fekk likevel søke fritt ganske lenge, og ho går stort og fort, men ingen funn. Inn for å kvile seg litt, og får prøve på nytt, no gjor eg forsøk på å holde henne i det området som dummyen var, men likevel la ho ut på langtur for å søke, og eg tok ho inn på nytt. Nypause, og ut å søk, Arwen jobbar og jobbar, no også i det aktuelle området, og ho ha på nasa, vitrar og vitrar, og klare så til slutt og ringe inn dummyen, den ligg djupt, og trykt nede i ei hull, men med litt arbeid har Arwen klart å dratt den fram, og gleda ho viser når ho resar heime til mor er til å ta og føle på hoppenes glad for funn :-)

Så var det lang tur for trimmen sin del.

10.11.08

Arwen har treent litt i helga, men ho har også vore på tur, utan trening. Fredag var vi på fjellet for å trene markering, og sida Pernille var heime var ho med. Ho fekk æra av å styre Arwen og eg hadde Artemis. Arwen hadde super fart på alt som vanlig, men ho viste vist sjølv korleis det skulle løysast og når ting skulle hentast :-) Ho skjønte når det var hennar tur, og når ho skulle sitte :-) Ho fann ut sjølv også når ho skulle apportere, og var nokk ein smule sjølvstendig i følgje Pernille så visste Arwen best sjølv...

I dag derimot har Arwen vore med meg på fjellet og vi har treent dirigering til den store gullmedalje :-) Ein spiss vinkel med tre punkt var utgangsposisjonen, og vi sto i spissen. 11 dummy fordelt på tre punkt blei innplukka, i den rekkefølgje og på det viset som eg ville ha det. Her varierte eg sendinga til tre ulike rettut linjer, og ein rettut, men stopp til høgre og venstre.

Når linja ligg så tett er det også lett å få fram uønska handling, men i Arwen sin læringskurve ligg dette momentet i boksen for ting som eg vil at ho utfører korrekt, og eg forventar at ho kan det. Det er ein form for å kvalitetsikre rett ut. Arwen veit nemlig at det er dummy på alle punkt, og ho skal hente det eg vil ha inn.. Signal og atter signal, og høyr på mor. Ingen konflikt i dag, og vi har moderert oss tilbake til 50- 60 meter, dette for å bygge opp momentet på nytt, men vi skal tilbake til 100-150 meter etterkvart.

Markeringar over bekk doble og enkle fekk ho tilslutt som belønning for godt utført arbeid. Eg kasta sjølv.

06.11.08

Fri blei det ikkje på Arwen i dag, men eg tok ho med åleine og gav ho ei knalløkt med trening, og eg passa meg vell for å ikkje få fram konfliktfyll trening.. Arwen var heilt utslått etter enda trening så det var eit hard kjør, og ho gav alt.

Vi brukte ikkje stopp signal, men mykje søksignal i ønska område. Eg brukte klokke prinsipp, men eg var visar, altso gjekk alt rettut frå midt av klokka, eg sende i 4 retningar, og eg fokuserar på å få ho til å går rett sjølv om terrenget er vanskelig.

Eit stort felt med 10 dummya gjømt under røter opp i tre og på steinar, og arealet vi brukte var ikkje av dei minste, og terrenget var krevjandes.

05.11.08

Fri frå trening blir det mykje av på Arwen framover, ho er nemlig i eit modus der ho er mest statist for Artemis, Arwen har sabla bra av det også, for sitte å kun sjå bør ein retriever også kunne.

Rolige øvingar som nærsøk signal trena ho, og eg pynta eit tre som eit juletre med små dummy til henne, det er lenge sida eg har trena slik, og det merka eg, eller ho har litt biverknadar til sitt korrigeringa  mi.

Eg har derfor langt korrigering på hylla (det var eigentlig ikkje klokt gjort av meg). Kluet når ein innbiller seg at ein kan korrigere ein hund som er 150 meter ute, og ikkje stoppar og setter seg, men plukkar opp dummy, (konsekvensen for å gå ut og korrigere sin hund er biverknadar) jau, for kva trur hunden den blir korrigert for (apporteringa eller at den ikkje sette seg, eller den blir usikker...) Arwen har blidt usikker og ikkje lydigare av dette. Ho er nemlig lydig, men det som er no er at ho at frys i sitt, og går ikkje i søk.

Eg skal derfor ha med meg ei avis til å slå meg sjølv i hovudet når eg ikkje får det slik eg hadde tenkt det, det er utelukkandes treninga og ikkje hund det er noko galt med .. Eg har hermed lagt all korrigeringstrening på hylla, og vandre tilbake til min opphavlege trenings filosofi, trene sikkert og legg opp slik vi lukkast 100%

 

31.10.08

Arwen har fått litt fri frå trening i ei periode ho får  være tilskodar, og gå meir tur det er også nyttig. I dag har ho derimot fått lov å trena litt apportering, ikkje så mykje, men litt. Ingen avansert ting, men litt felt, rett ut, og lenger ut. Og i dag hadde vi dummy og ikkje tennisballar. (det er snø) og tennisballane forsvinn i snø. 

Arwen var derfor heitare på å jobbe, og sleit meir med passiviteten når Artemis jobba. Dummy er sterke saker for Arwen, og det er ingen stopp eller mangel på å søke til evig tid når ho veit at det finst dummy der ute!!

27.10.08

Arwen fekk trene litt felt i dag elles så var ho mest til statist for Artemis. Tennisball markering tar ho ikkje her har Arwen totalt misforstått eit kvart. Ho går ikkje ut etter tennisballar med spring halvvegs å snur seg for så å sette seg, rikker seg ikkje.. Eg skjønar altso ikkje kvifor ho er så bortreist på dette momentet, kaster vi ein dymmi kan ho søke i dagevis etter den :-)

20.10.08

Arwen fekk være med i skogen i dag når vi skulle trene stopp med Artemis, Arwen er så grei og lydig at det er ikkje problem med dette. Ho fekk i gjengjeld fleire markeringar med tennisball (dette er ikkje henne sterke side) ho har ikkje det same jaktlysta på tennisballar som på dymmi, kvifor har eg aldri heilt skjønt. Ho markerte likevel bra som alltid, men ho gir opp :0) den er eigentlig grei når eg har med to hundar, Artemis gir ikkje opp og ho finn alle tennisballar :-)

Ein grunn til dette kan være at Arwen er opplært til at tennisballar er belønning i seg sjølv, men ho er gladast i godbitar ;-) Ho har derfor alltid jobba hardast for godbitar, og gjerne latt tennisballar ligg mot ein godbit på bakken. Derfor trur eg ho markerar ballen, men kjem rett heim og vil ha godbit i staden  he he...

Men i stopp trening fungerar tennisball supert på Arwen, men i markeringstrening må ho lære at ballar er like verdifulle som dymmi/vilt. Vi har hatt det same problemet på vatne, ho markerar tennisballar, men går over og søker etter dymmi i staden.

Eg skal likevel bruke masse ball i trening framover dette på grunn av at det er praktisk, og brukar ein ballkastar så klare ein å treffe mål langt borte, det er nesten som å skyte på blink..

Stopp trening på Arwen skal også repeterst slik, her gjeld det å holde seg til belønning i staden for korrigeringstrening, repeter og repeter innlæringa må ein nokk på hundar som også kan, men ho kan og eg vil aldri tolerere ulydig handlingar av henne, men kjøre meir belønningsbasert repetisjon skal eg gjere, dette for å auke raskheita på stopp.

17.10.08

Det blei felt igjen i dag + dirigering.

Arwen blei treent utan noko form for korrigering, og eg har lagt lista lit lavar i ei periode vi skal ha trygg hund med stort tempo. Feltet var stort og tungt 10 dymmi ute, Artemis får hente inn tre stykke, og Arwen tar resten.

Vi la feltet som i ein sirkel, og gjekk rett ut av feltet og 100 meter oppover, det var såleis ei nøtt for Artemis, men Arwen har gjort dette før, og ho vist korleis ting var. Dette er mykje lydighetsmoment i tilegg for søksmomentet. Vi gå på fot utan koppel igjennom feltet og rett opp, og så er det passiviteten som blir sett på prøve. Arwen trene på det, Artemis har det medfødt (trur eg) uansett så går det bra med begge to.

Dirigeringa som Arwen fekk i dag var basert på å provosere, men ho lar seg ikkje distrahere, vi la igjen 3-4 dymmia og vandra på linje ca 25 meter, og kasta så tre stykke til venstre høgt og inn i skogen, vi rusla såleis ca 50 meter lenger, og snudde om.

Oppgåva som Arwen får går i hundrede utan at ho gjer feil, og dei gongane eg bles stopp så brå stoppar ho med sit, og går i den retning som eg vil at ho skal gå temmelig raskt, linja er rett, snorrett !!!

13.10.08

I dag blei det tur på Arwen åleine i lag med meg :-) vi hadde med micro dymmies for nærsøk trening, her må alt trenast eg har nemlig mine tankar korleis denne kanokula mi skal gå. Nærsøk er som alle veit søk der, og det har vi signal på, eg vil repetere slike enkle ting også, for det viser seg fort at slikt ikkje alltid fungerar. (SØK DER) tyder det, men kor stor er radiusen og fungerar signalet tilstreklig. Sjølve momentet har eit hav av mulige trenings situasjonar.

Eg har nemlig opplevd etter som eg har vore litt hardfør i stopp treninga at ho setter seg på søks -signalet også for å være bombesikker, og eg må derfor lære ho på nytt søkssignalet frå sit, eller det at ho nødvendigvis ikkje skal springe til høgre, venstre eller lenger ut, men starte søke straks ( dette er konflikt situasjon og biverknadar av streng føring)

Altso skal ho settast ned der vi har mange mini dymmi skjult, og eg går på avstand og blåser søks -signal, her blir ho litt forfjamsa for ho venter nemlig eit ut teikn eller høgre/ venstre. Det vi trenar er start søk der, sjølv om ho sitter så skal ho søke omtrent der ho er plassert, men ho må opp i annen stilling enn å sit der å sjå på meg. Dette er kun eit moment av mange, nr to blir rett ut til punktet så søkssignal, og ikkje sit, men søk der. Ikkje greitt å være hund alltid.

I går var vi i skogen og trena på litt av kvart, og både Arwen og Artemis var med, Arwen er tolmodig når vi har med Artemis, finn seg i venting og koplar bra av nå eg jobbar med Artemis. Arwen fekk hardkjør på utsending og utan stopptrening og ho hentar glatt 10 dymmia rett ut i stor fart, blir aldri tom og har eit hav av energi og ta av. Kjørte felt, og markeringar i tilegg, her sat Artemis laus i passivitet medan Arwen jobbar, det har ho ikkje problem med, så Artemis har kvalitetane som er nødvendig i jakttrening.

Feltet var vanskelig, eg kasta ut 10 dymmi og lot Artemis hente inn 6 stykkar, for så kaste alle 6 ut at, så fekk Arwen bryne seg på dei 10 siste.

Arwen jobbar systematisk i deler av feltet, og låste seg i ei periode (trudde eg) etter som den siste var vanskelig å finne igjen, eg trudde ikkje at den var der som Arwen ville opphalde seg heile tida, og eg trudde at ho hadde vore så grundig at der kunne det ikkje vere noko. Eg prøvde dermed å få ho til å søke i ein annen del av feltet, men nei ho gjekk tilbake, og sannlig gjor ho funn og vi fekk heim alle 10 dymmiane.

Artemis er helt rå på passivitet, sit så rak i ryggen og følgjer med på alt som skjer, og så klart utan koppel, klompen min er berre god. Dette er ho flink til, og Arwen er også flink, ho gjer det same, men ho sitt med ein lab heva over bakken, og følgjer med på sin måte, ho er også still, og sit heilt i ro, her er det ikkje noko tull, men ho er no litt eldre, og eg forventar at ho skal kunne det, men Artemis kan det ho også enn ho har hat minimalt av trening i slik lydigheit som dette er.

 

12.10.08

Ja, det var den positive treninga då, reknar med at eg forsett med det, men uansett så skal eg ikkje sjå gjennom fingrane i dette momentet. Her handlar det om lydigheit 100- 150 meter frå meg. I tilegg på vatn, det er derfor ikkje dei lettast momenta vi slit med, men ho skal radiostyrast og ikkje hjernevaskast vist nokon trudde det.

Arwen er ei kanonkule og jobbar som ein gal uansett, og pliktoppfyljandes til tusen, men har sine økter der ho trur ho kan alt sjølv og vil gjer det på sin måte, det er her eg bles meg litt ekstra opp og markerar min autoritet, om det virke får vi sjå etter kvart.

Ho er vertifall eit syn å sjå på når ho er "på" og har opne øyre, då kan ho nokk jobbe like bra som dei aller beste, mit mål er å få ho stabil altso at ho er "på" alltid.

Vi har heller ikkje hatt eit einaste pist eller lyd/syting i treningssamanheng uansett kva eg har provosert. Eg vil derfor tru at det lyd -kortet ho moterte inn på eit par jaktprøve i år hang saman med frustrasjon og det er ting som eg kan kontrollere, fordi eg veit kvifor det kom. Det er likevel 0 toleranse for lyd, og det er ting eg ikkje vil ha.

Eg held også på å lage eit solid kursopplegg både for ferskingar og dei som vil ha tips av type vidaregåande læring med fokus på jaktprøver. Lagar ein presentasjon som eg har på data og kan vise på projektor, og kunne ta ut i hefte ved behov.

Kurset blir i hovudsak kjørt ved behov og då med tanke på å kunne skolere kvalpekjøparar som ønske ein grundig innføring i jaktrening, både i teori og praktisk visning/trening, og for å hjelpe dei vidare med trening.

09.10.08

Var ein tur på Strandafjellet i dag og trena Arwen på dirigering, og eg er tøff som toget med henne. Liker det ikkje, men eg skal ha hund som er "radiostyrt" eller reagerar spontant på signal og gjer som eg vil raskt. Og det har eg også til tider, men plutselig får ho det føre seg at ho tar skeia i eigne hand og lukker øyrer for å springe mot der ho var sist.

ja det er berre å ta seg ein tur og plassere ho meget bestemt der ho skulle sitte og gå til bake og utføre ting og tang som det var tenkt frå starten av. Dette har eg alltid gjort, men eg har ikkje vore så streng har kun plassert ho der ho skulle stoppe, og gått tilbake for å forsette, det eg gjer no er er å markere skikkelig at eg ikkje fin meg i dette tullet..

 

07.10.08

I dag var det Arwen som fekk bli med på kurset til retrieverklubben. Litt blei ho brukt til å vise øving med, spesielt dette å få vist fram korleis ein skal trene, og korleis ei øving bør være :-) Arwen har funne ut at det er mykje bra på bakken (godbitar), derfor får eg som trenar og instruktør vist korleis vi ikkje skal trene inn mas, men oppnå riktig linje (kontakt) inn til hunden før vi brukar kommando :-) Her har alle mykje å hente i sin trening, også eg og Arwen. Eg ser på Arwen som ein hund som er under utdanning i evig tid, etter meir vi kan dess betre er det.

Før kurs deltakarane dukka opp, kjørte eg Arwen, rett ut og stopp, og så til høgre eller venstre, eg brukar flagg så eg er heilt bomsikker på kvar eg vil ha Arwen, og etter mine nye trenings justeringar er det ingen rom for slurv, og ho blir fort losa inn på linja igjen, for så gå rett ut til ønska posisjon. Finne fram ved vitring, eller ved bruke nasa si er det slutt på i denne moment treninga.

Her er det likevel viktig og ikkje hjernevaske, vi skal også lite på at hunden slår på nasa etter behov, altso ikkje øydelegg den som sjølvstendig søkandes hund :-) Korleis vil eg ha det då ? jau, kjøre eg på rett linje der som eg veit det ikkje ligg noko som skal plukkast opp, så er dette ikkje problem, då er det arbeidsmora med meg og Arwen... Vi må ikkje slurve her er linja rett til det kjem ein stopp, og ikkje 45 grader til dymmien ( vitringa) då er det etablering av sjølvstyre i hundeverden.

Derimot ligg det vitring eller dymmi i den rette linja, så skal den så klart plukkast opp (dette er også ein moment som blir trena) men då er momentet planlagd) Arwen hadde bra fart, og kunne øvinga ut og inn, sjølv om vi ikkje hadde noko på mitpunktet 100 meter framme, men 5 dymmi totalt rett ut til høgre eller venstre ca 30-50 meter frå mitlinja.

 

06.10.08

Trening i dag, og Arwen har blidt som ny, ho er snar til å gjer som eg ønskjer og det synast eg er som det skal være. Eg har utfordra ho fole hardt, men i dag gjer vi som mor seier og det utan å diskutere med henne.

Adferden med at ho stoppar for å pistre når ho ikkje får gjer som ho vil er borte, og eg skal provosere henne til di grader med øvingar som kan få fram dette momentet, og her vil skape bli plassert skarpt på riktig plass.

Dette handlar ikkje om nyinnlæring, det handlar om øvingar som ho kan, men av di ho likar å prioritere i si rekkefølgje må eg være ganske tøff i desse settingane, eg held ikkje på med dette berre for morskuld, men fordi eg vil komme til målet eg har sett opp for Arwen.

Dette er ikkje ei oppskrift for etterfølging, men i enkelte situasjonar har Arwen starta å vise meg korleis vi skal prioritere, og det er ved at ho stoppar på stopp, men startar å lage pistelyd, når eg vel ei anna retning eller den ho hadde sett seg ut.

Forvanskelig for henne gå tilbake?

Dette kan diskuterast, men her er jaktlysta så stor at belønninga henna ligg der ute, og i den vitringa, i tilegg så går Arwen kun på godbitar for at intensiteten blir fort stor ved å skru ho opp ved leik/kong. Arwen er meget letttrenet, og det skal små midlar til for å få henne til å jobbe med stor intensitet. Maken til tempo og uthaldenheit skal ein leite lenge etter.

Til saken, Arwen kan momentet ut og inn, men vil prioritere rekkefølgja sjølv. Det får ho aldri, og ho får aldri meir lov til å vise frustrasjon ved å lage lyd, enkelt og greitt.

Trening kan være vanskelig, og problem kan dukke opp for alle reknar eg med, det som er viktig at eg grip fatt i problemet vårt og løyser det. Det er ikkje moro når problemet dukkar opp på prøver, og vi har kjørt langt for å starte på prøve, og må sei takk og forvell før vi kjem oss skikkeleg i gang.

Eg brukar ikkje meir midlar enn det som trengs for å nå mine mål. :-)

03.10.08

Arwen er i eit modus for venting, og kun det, eg har mine mål med henne og dei skal eg nå, om det må koste både det eine og det andre. Eg har blidt ein del meir autoritær med henne, og det toler ho svert bra.

Grunnen til det er at ho er så arbeidsglad, og ho er så klok at det å gå omvegar for å hente inn dymmi synast Arwen er å kaste bort tid :-) Ho visar adferden med å stoppe for ho er lydig, men ho prøver seg på å ta den ho vil ha inn eller der ho vitrar noko, enn om ho kan signal, og veit at eg vil ha henne til å hente noko anna. Dette må eg ha slutt på, og eg har no bestemt at eg brukar dei metodar som skal til for å få henne til å gjer som eg ønskjer.

Eg vil med andre ord få henne raskare til å adlyde signala, og eg vil ha ho meir dempa i passivitet, om det går utover tempoet så får det så være i ei periode.

Vi har masse kos også, turar utan trening og vi har så smått starta planane om å trene litt lp moment dette med mål om å klatre i klassane, Arwen har eit enormt potensiale for Lp berre ein gidd å trene lydigheit, konkurranse er mykje pirk, men ...

Som ei avveksling til jaktmoment, så kan det være aktuelt å trene litt, kanskje eg bør eg gjere det, etter dette med ulydighetsdelen har vist seg på jaktprøve. Likevel er det krevjandes å starte trening. Eg trenar med mål om konkurranse og då er det pirk på det meste, alt skal være i detaljer, uvane skal vi ikkje trene inn, så dette blir då ikkje for å aktivisere med temmelig målretta for å få til det eg ønskjer.

 

30.09.08

Trening, symjing i dag igjen, elles så har vi vore mykje opptatt med kurs i ei periode, Retriever klubben har hat to kurs, og SHK avd. Sykkylven har kurs, og eg er denne gangen med som instruktør begge plassar, så nå er eg blidt nokså hundeleide.... 

Her var ingen lyd fra Arwen når ho sat i passivitet og så på den symje glade datera Artemis, Artemis kjem nemlig ikkje til lands når ho ar apportert, men legg på symjing i ei anna retning enn mot meg, derfor tar det litt tid før ho er heime :-) dette må nesten opplevast, og eg skjønar ikkje kvifor ho må ha så stor omveg.

Arwen har også fått vore mykje heime dette for å bygge ned forventningane som dessverre kan bli vell høge på ein demohund også, ( Arwen elskar å vise seg fram, og har aldri lyd når ho held på med slike teneste, derimot bygg ho opp forventningane i slike situasjonar, og må ho sitte i bilen mykje så... kan ho stresse , derfor bygg vi ned forventningane) vi held som sakt på med å få ho ned på gjorda, og eg aksepterar ikkje noko stress eller lyd frå henne, frå no av er det 0 toleranse for lyd. Ps. det er ingen gneldrehund eg har, men her er grensa for lyd med meg veldig streng :-) vist det var nokon som trur eg har ei bråkebøtte så har eg ikkje det..

21.09.08

Trening mot lyd -fri hund:-) er det mulig ? ja vi er ikkje hardt angripne om det av og til skjer at frustrasjon kjem ut i form av lyd, så er ikkje problemet større enn vi skal klare å kontrollere det. Vi var å trena i dag, og vi hadde med makkerhund, som måtte ta mange jobbar, Arwen var heilt lydfri enn treninga var på vatn.

Vi terpa på retnings -lydighet på vatn, og vi brukar tennisballar. Tennisballar er ho ikkje så glad i som dymmi, og det er lettare å styre henne i riktig retning når ho slepp å avbryte ei retning mot ein dymmi, derimot ein tennisball kan ho forlate utan at det kostar ein kalori. Snedig hund, men min super Arwen er det sjølv om vi for ein og annan nedtur. Vi har mål å jobbe etter, og då er det moro.

20.09.08

Arwen sat ikkje på pinebenken i dag, ho fekk lov å jobbe litt, men det var ikkje først. Eg har jobba mykje med vanndirigering, og eg har kun prioritert Arwen på dette momentet, dette har muliges ført til stort forventningspress på vann -arbeid, og at ein del av grunnen til lyden på EK prøva kom av dette... hardkjøret på dirigeringstreninga på vatten.

Alle råd eg har fått om at hunden skal terpe på signal på land så skal det også sitte på vann, men men det har ikkje vore tilfelle med Arwen, ho har vore bra på signal på land, men på vann har ho ikkje vore så lydig. Derfor har eg stressa litt med dette momentet, og kanskje ris til eigen bak fått lyd på Arwen når ho sitte å vente på tur..

Vi er derfor over i ei ny fase, og det er opprasjon 0 lyd, eg gir ikkje så lett opp når det gjelder hund, og i dag hadde vi ikkje lyd i det heile :-) Arwen sat fri kopla og såg på Artemis henta inn ei drøss med markeringa frå vatn. Så blei det henna tur.

18.09.08

Arwen sit på pinebenken, vi provoserar, men ingen lyd kjem. Arwen har blidt utnemnt som kun tittar i ei periode ho må kun sitte å sjå på Artemis, merkelig hund ho kan tåle mykje utan å syte, når ho berre sit å ser, og når vi trenar, men som dei fleste har fåt med seg rauk premien vår på grunn av lyd på søndag, så dette sit djupt i meg. Arwen har eigentlig vore still på treninga, og det har vore lite lyd på henne så eg veit eigentlig ikkje heilt korleis eg skal gripe ann saken, bortsett frå at eg skal ha det bort. Vi er ikkje kommt til EK for å legge inn årane nei, så jobb blir det både på meg og Arwen i framtida også. Vi manglar nokre premiar på spor, + at vi skulle ha eit opprykk i LP så Arwen har mykje føre framover. Og vi skal også ta oss tid til eit kvalpekull inn i mellom alt det andre. Arwen er ein allsidig hund som kan mykje og det står berre på kapasiteten min ikkje på henne.

14.09.08

EK, debyen forsette, søndag fekk vi også 0, men denne 0 tok eg med rak rygg, for Arwen gjor ein flott jobb løyste alle momenta, men felte var vist lite effektivt for mykje springing utan at nasa var tilstreklig påkopla, men ho tok inn 4  dymmia så litt jobba ho synast eg då. Ho hadde dessverre litt lyd, og dårlig fotgåing i startfasa, det var vist derfor vi ikkje fekk premie, saman med eit dårlig felt holt det ikkje til premie. Fotgåinga henne var nokk klokare enn oss to beina, ho blei nemlig plassert i skjul av eit tre og ho  klarte ikkje å få følgje med skyttaren derfor drog ho frå meg til venstre, og maset oppstod om å kome til fot, he he.. det var ein elles meget god treningsykt, og eg blei mange erfaringar rikare, og med litt betre innsikt i ei EK prøve. Vi gi ikkje opp, men må finne ei løysing på ting som ikkje stemmer.

Elles så var det ingen bom tur til Trondheim, mykje av grunnene til eg reiste var at eg skulle studere Arwen neste make både opp og ned.. EG blei verkleg imponert over denne hannen, han var akkurat slik eg ønskjer ein hannhund. Eg fekk sjå han både i arbeid på land og på vann, symjar godt, markerar godt, og er mjuk og fin i munnen i tilegg still og rolig. Og eg har tatt bilde av han i diverse situasjonar, både i arbeid og for å få fram eksteriør detaljer, guten er 61 cm opp på skuldra, han er 21 månadar, og berre herleg. På kvalpesida kan dei som ønskjer lese meir om han etterkvart. Dei som likar å sjå bilde av pene hundar i arbeid kan klikke på linken.. bilde av Jack finn du her>>>

 

13.09.08

EK, debyen er over, og det blei ei fin trening :-) eller ? Arwen var heilt borte i dag, vi starta med å bomme på 4 markeringar, det er ikkje likt Arwen, men slik skjer på prøve.. løpet var tideleg kjørt så motivasjonen min dala kraftig. Ho gjor derimot eit godt felt til slutt, og det var såleis ein positiv slutt, dommaren meinte så klart at ho ikkje var moden for klassa.

10.09.08

Vanndirigering, eller tre punkt på ope vatn, her skal ho symje i den retning eg sender ho, og eg har ca 6 tennisballar på vatnet i ulike vinklar, og det er eg som bestemmer, her ein dag sprang eg på vatnet, og blei ein aning våt, det hjelpte mykje.. Arwen fekk nemlig lettare sjokk, i det ho endra retning mot min vilje tok eg laust :-) ho retta så opp og gjor som eg hadde bestemt. Eg kom ikkje så langt men blei våt..

09.09.08

Vanndirigering, og landdirigering tenker vi EK så må dette sitte her er det ikkje rom for småfeil eingong, eg har derfor plassert meg på ei hard linje (det har eg eigentlig haldt før og) men no har eg blidt ein tanke strengare i kravfasa mi, ting som Arwen kan skal ho utføre om så med.. arbeidsmoralen må opp, og der er ingen kjære mor lenger.. ho går som ei kule til alle retningar i dag både på land og på vann :-)

07.09.08

Dette går ikkje Arwen var ikkje så lydhør som ho bør være i dag. Eg vurderar å sette inn hardare skyts mot denne ulydigheita mot fløyta i prøvesituasjonar, dette tullet med at ho overhøyrer fløyte skal eg ha slutt på om eg så må legge opp EK planane mine inntil vidare, det går ikkje ann å stille på prøve med hund som oppførar seg som det Arwen gjor i dag, eg gotar ikkje slik oppførsel lenger. Nok er nok.. Det positive er at ho har ikkje lyd, er rolig rundt foten, løyser alle oppgåver, og kjem heim med dymmi, men hadde ho høyrt litt betre etter meg så hadde eg kunne skryt av henne, men det kan eg dessverre ikkje i dag, dette på grunn av at ho kan betre, og ho har ingen grunn til å ta skeia i eigen hand når eg vil inn å styre henne. I dei situasjonar som eg vil at ho skal være sjølvstendi blandar eg meg ikkje inn, men når eg vil hjelpe henne så skal ho høyre etter, basta bom.. DETTE er særdeles viktig i all trening. Uansett kor god hund ein har så skal den bli betre, sove på at hunden er god er ingen løysing her trengs det trening og hardkøyr, opp med arbeidsmoral både på hund og førar. Kva lut eg sett inn er eg usikker på, kanskje eit år til på baken og masse meir trening i krevjandes miljø gjer susen vi for sjå, Arwen er ung og skal nokk få vise seg fram litt meir i åra som kjem, men eg liker svert dårlig å vise fram henne ulydige side.

01.0.08

Litt trening på Arwen er det, men ikkje så mykje eg veit ikkje om eg tør å starte henne i EK ennå har fått prestasjons angst, ho er nemlig påmeldt i Trondheim, og vi skal gå EK vist vi tørr.

Vi skal nemlig til Trondheim for å sjå på ein make til Arwen, det er ein hannhund av yngre garde, men han er av solide linjer som eg vil tru skal passer Arwen perfekt, det skal bli hundar til sport og aktivitet, og for dei som ynskjer hund til jaktprøver, blir det ein god kombinasjon..

Det vi trena på i dag var vann -dirigering, det er eit moment vi slit litt med, og det kjem av mangel på eigna treningsplassar, i dag var Arwen svert flink og ho løyste oppgåvene som ho fekk bra.

I går var ho med på kvalpekurs, i tilegg til å være demonstrasjons- hund på kurs fekk ho hente eit par markeringar i lag med Bono, det vil sei dei henta kvar sin gong, Arwen var bra på markeringane i går, og ho var konsentrert og ok å jobbe med.

27.08.08

Ja då er kritikken frå helgas jaktprøver ute... den finnast under resultata, og link under nytt.

Dette med at Arwen markerte dårlig på jaktprøva bekymra meg litt, sida ho eigentlig har vore god på markeringar, så her må det trenast, og det må trenast på vanskelige markeringar ikkje berre enkle, men i forskjellig miljø, terreng, diverse lys, det er berre fantasien og treningsplassar som kan sette grenser.

I dag trena vi altso markeringar, og ho fekk 15 stykkar, avstandane var lange og terrenget var myr, dei markeringane som gjekk høgt tok ho, dei som gjekk lavt og langt hadde ho problem med. Tungt terreng men ho held stor fart i heile arbeidsperiode, søker og søker gir ikkje opp så lett, den er grei, men eg vil ha meir nøyaktig spikring  i minnet.

25.08.08

Ja, då er vi i boks med årets mål som var 2 x 1 i AK jakt, vi kan med andre ord starte på EK ved neste prøve .. herleg følelse.

I Bergen på Laurdag den 23.08 blei det ein 3 pr i AK og søndag 24.08 klarte Arwen å få seg ein 1 pr. Kritikkane kjem ut etter som eg for oppdatert resultat sidene.

21.08.08

Trening med vilt, i dag brukte vi vilt i dirigeringstrening på land, lange og rette, ho behandla vilt bra synast eg, og ho var rimelig rett i linja, fart har ho alltid på ut og inn. Og vi gjer oss klar til å reise til Bergen for å prøve på nytt på ein 1pr i AK.

20.08.08

Arwen og eg tok ei økt med vilt -trening i dag, og vi oppsøkte ein plass der vi har høve til å trene vanndirigering, eller symje frå punk A til punkt B. I tilegg provoserte eg fram den situasjonen som vi fekk på Elverum, og akkurat det same skjedde ho nekta å symje over ville ha den markeringa i vasskanten. No har det seg slik at dette er ting eg ikkje ser igjenom fingrane med, men arbeidsmoralen er alltid gjer som mor gir beskjed om i dirigeringsoppgåver, her er det ikkje lov å gjer som ein sjølv tenker,... vi vart einige, og ho fekk til slutt hente markeringa i vasskanten, men det var etter at ho hadde henta to over på andre sida av vannet.. ja og ho henta nr 3 etter ho hadde henta inn markeringa.

17.08.08

Tja.. Arwen har igjen, sett inn lyd -kortet sit, vi starta på ei jaktprøve i helga, og det gjekk ikkje så bra.. Det starta dårlig, og vi avslutta dårlig, dette var ikkje noko å skryte av, men vi har ein smultring i samlinga til, og ei erfaring rikare i tilegg eit prøveopplegg spikra i minnet, så her lærer ein, sjølv om det ikkje gjekk vår veg. Noko forklaring vil eg ikkje gi, kun at det var ikkje vårast dag i går. No får Arwen pause til neste prøve, ho skal få sove seg fram på etter ei halv veke på reisefot.

06.08.08

Vann -arbeid blei det i dag også, og vanndirigering, i dag var Arwen ikkje fult så lydhør som eg ønsket, ho svømte ikkje tilbake slik eg ønsket det, men sprang rundt.. det var ein del folk i terrenget og eg ville ikkje skremme nokon :-) med stemma mi, og holt derfor kjeft. Artemis var med som tittar, og ho måtte trene på å være tilskodar, og skal ein bli god må ein også kunne det.

01.08.08

Blei vann -arbeid på Arwen i dag, vanndirigering har vore ei svakheit med oss. Og det har samanheng med mangel på vatten å trene på. I går fann vi oss ein brukbar plass til dette momentet, og vi hadde også med ein treningskompis, vi trena i lag med. Eit vatten der adgangen var enkel, ein spiss på vatnet i enden blei til ei fin og passeleg bukt å trene på. Eg la ut to gangar to dymmies, Arwen svømte  over og ho svømte tilbake, her er henna sterke side svøm tilbake også, det vil sei, ho prøver på å ta landevegen, men innkalling med fløyte styrar henne i vatnet, og ho velgar altso å høyre på meg. Ganske vellukka vandirigeringstrening vil eg sei. Arwen fekk også ei dobbel markering på vatten, den løyste ho perfekt.

31.07.08

Varmt og flott ver, og Arwen tar litt treningsfri :-) Litt tur, og leiking med Artemis er moro det også.. Jaktmoment kan være så mangt, treng nødvendigvis ikkje være så komplisert, og det å måtte sitte still medan Artemis trenar på signal, apport på vann er ein prøvelse for Arwen, men dette klarer ho lyd -fridt og flott. Ho er heilt innforstått med at det ikkje er ho som skal jobbe, og dette med å vente på tur er nokk eit must for alle hundar, det må dei berre takle.

Forventningar, og oppskruing i arbeids -situasjonar er moment som nøye må takast med i all trening. Korleis vi får fram riktig type.. stress og uønska stress, korleis skal vår hund ager i  dei forskjellige settingar. Vi vil ha ein hund som har av og på brytar med full gass og full ro, brems, og stopp. Er dette alltid medfødt ? Nei men anlegg for å bli slik er medfødt, derfor må vi ikkje gløyme å trene på den passive delen også.

Når Arwen var yngre var vi ofte i fjøra for kunn å være passiv, ikkje på død og liv hente dymmi i vann, vi brukte tid på passivitet. Vann blir dei fleste hundar heite på, og vi kan også få hylandes hundar er vi ikkje "litt" sta og bestemt i treninga vår.

No er vi altso eit steg vidare, Arwen må sjå på Artemis, og Artemis må sjå på Arwen. Dette går bra, dei skjønar godt at det ikkje hjelper å hyle seg fram i køa. Her er det kunn tolmod som hjelper, og begge taklar det utmerket. Eg har ikkje lyd på desse når dei trenar i lag, og eg førar begge, derimot går dette ikkje på fellestreningar, då er Arwen heilt min, og kan ikkje tenke seg å dele meg med Artemis :-) ennå...

29.07.08

Endelig våken igjen etter ei veke i Hemsedal med masse jakttrening, vi var så heldige og fekk ein instruktør som verken trengde våt eller tørt, men står på som berre det utan pause.. fantastisk kar Johnny. Mange gode og nye innpulsar til trening har eg fått i bagasjen.

Arwen var ein bra hund fekk eg høyre :-) det har eg sjølv også påstått, he he.. godt å få litt støtte der. Det skjedde mykje på denne veka, og eg har resonnert litt på papiret i ettertid, og kjem etter kvart til å skrive om tipsa etter som eg tar dei i bruk i treninga. Eg har teikna opp mala for trenings situasjonar, og kjem også til å plante dei inn i ps-en min på enten Adobe eller liknande hjelpemiddel, og eg kan då letter ta dei fram å dele dei med andre.

Det blei også nyttige tips å få frå andre røynde som kjører hund i denne ekstremsporten som jakttrening er. Været var også flott "varmt" og det var i grunne artig å verkleg sjå kor godt hundane takla varmen, hundane som var i AK gruppene var hundar med god arbeidslyst, og det var ingen sinking på grunn av varmen :-) flotte arbeidsvilligehundar.

Laurdagen avslutta vi med post-arbeid som på ein WT, vi hadde 4 postar, og Arwen løyste postane med stil( synast eg) siste posten var ein valfri post på vatten.

På den posten surra eg litt.... det var ei lita øy i vatne som eg ville ha ei markering på, og eg ville ha ei markering i vatnet når Arwen var på veg heim. Rein planke trening må til, her skjer det at ute på øya ligg ein synlig dymmi vankante frå før, den finn ho så klart først, med den nasa som ho har. Her er det eg sovnar, Arwen har så klart også markeringa i hovudet, og går på den etter ho har plukka den dymmien ho vitrar når ho kom til øya, men Arwen byter ikkje, men ville nok berre sjå den markeriga ho eigentlig skulle hente :-) her er det eg var borte eit sekund, har vane at ho brå snur ved funn, men i denne situasjonen gjor ho det ikkje, her skulle eg så klart fløyta momentant, og eg fløta etter som eg kom til meg sjølv igjen, då gjekk ho fort i vatnet og rett heim, den andre fiksa ho lett. Konklusjon føring og atter føring..

Eg tok ikkje så mykje bilde i Hemsedal, og av Arwen ingen :-) Eg har prøvt å få redigert nokre av bilda og plassert dei i album.  http://hemsedal08.hundebilde.com/#home

16.07.08

Trening, endelig heime etter ei veke på sandsøya..  Litt trening blei det, men ikkje så mykje dette pågrun av at det var mykje måseungar over alt, til å med på sjøen !! og dei ville eg ikkje forstyrre meir enn måteleg.

Likevel trening blei det, og det gjekk mykje i dirigeringstrening, rett ut, stopp og lenger ut, terp må til skal dette sitte. Og eg kan ikkje anna enn å skryte av Arwen ho var utruleg lydhør på signala mine, endå eg skaut med skott langt unna det ho eigentlig skulle, dette er ein form for å genrialisere signal, ho skal gå dit eg vil ha ho same kvar skotet kjem ifrå.

Eg vart også meir vis på at raudeklede skal ein ikkje hapå når signal skal terpast, (handsignal, høgre, venstre og rett ut..) vertifall såg Arwen ingen ting når eg hadde raudjakke :-)ho satt i ro, eller blei usikker til dei grader og vist tydelig at ho ikkje ser handsignala mine, never raudjakke på trening eller prøve. Eg tok av jakka, og plutselig var ho tilbake.

 
16.07.08

Eit unnatak bilde i treningsboka til Arwen, jaktmoment er så mangt. Her ser vi Arwen i det ho trenar rett ut med innlagd hindring i form av eit gjerde.

 
03.07.08

Trening i går i lag med ein gjeng flinke folk, og for ikkje å gløyme hundar. Det er moro å trene når miljøet er der, vi kjørte walkupp Fire hundar Chilli, Arwen, Libra  og Bono på rekke, det var to svert gode kastarar Grete og Are, som gjekk framom å kasta markeringar.

Arwen markerar sikkert, ho har stor fart, og brukar vind og vitring bra. Det positive som også må nemnast ho er still og oppmerksam på det meste.

Grete lurte på kvifor eg brukte fløyta på Arwen når ho stoppa opp for å markere på veg heim, dette var oppservert på helgas prøver.. Dette er eg takknemlig for at ho sa ifrå om, for det er jo ein uting å avbryte hunden sin i det den markerar så klart. På kveldens trening fløyta eg ikkje på ho i det heile, i absolutt alle markeringane tok ho beina fatt i Arwen tempo rett heim utan å nøle. Tusen takk Grete for dette innspillet. (gull verdt)

Målet mit er å bli betre på å føre hund, og alt som kan gjere meg betre syg eg til meg, eg har jo mine eigne tankar om det meste, men er open for alle nye tankar om trening. Arwen er ein hund med meget stor søkslyst, og særdeles arbeidsvillig. Og dette med signalet ein gir hunden, og spesielt dette med å bruke litt tid til å rette inn hunden både i tilvist markering, og ikkje mins utseding på dirigering er noko eg må hugse godt på, ikkje noko stress ta meg litt tid, eg har no ein knall fast hund så dette skal eigentlig ikkje by på problem.

Stopp å høyr etter, her er problemet har ho fått ein vitringa i nasa, så tar ho den :-) Her er Arwen flink når eg trenar åleine, men i treningssamahenger virke stopp dårlig, derimot er ho blidt bra på å komme heim på signal sjølv om ho må avbryte søket sitt, det går derfor rette vegen.

VI skal til Hemsedal på jaktkurs i sommar, og eg håper det blir nokre gode føringsråd, og treningstips i bagasjen.

30.06.08

Vilt trening gav resultat, gode som sådan.... Arwen behandla viltet pent, rolig i munnen som eg hadde forventa, vi hadde to kjekke dagar på prøve og dagane blir ekstra kjekke når resultata blir gode. Eg har lagt ut kritikkane frå prøva, og dei som likar slik lesestoff får lese..

Det er også gode bilde av Arwen ute i arbeid, som Stig Brathaug har tatt, sjå å nyt synet av ein pen hund som er flink i jobben sin>>>>>

26.06.08

Vilt trening i dag også på Arwen, no bær ho fint, og det er ikkje teikn til uro i bæremomentet henna. Vi har trena med kråke og and, anda var ho litt ekstra nysgjerrig på, men det gjekk seg til etterkvart. Anda brukte vi også på vann.

Mjølk i pattane har ho så om ho plutseleg finn ut at viltet er mat så står eg der.. å gape, då blir det utskifting til hannhund :-) he he det var litt spøkefullt sakt men det problemet slepp ein med hannhund.

25.06.08

Det blei vilt trening på Arwen i går, Vidar og Libra og Arwen og eg trena vilt i forkant av den ordinære jakttreninga. Arwen har ikkje fått anna enn vilt å trene på sida vi var på fosen, dymmi er bort pakka for henna del, dette for å omprogrammere Arwen til å tenke vilt i jaktmomenta. Arwen har stort sett bært vilt rolig i all treninga, og eg håper ho gjer det i helga også, men ein veit no aldri, no når ho er innbilt drektig med melk i pattane, så får vi berre krysse fingrane.

19.06.08

Arwen har fått mjølk i pattane så det kan nokk ha ei medvirka årsak til henna dårlige prestasjon oppe på fosen, tja.. Men vi har trena på kråke i to dagar på rad, kråka blir fint behandla, ikkje noko knussel, beløning er grillpølse. Det blir derfor spennandes nestehelg når vi skal på ny jaktprøve. Vi trenar heilt utan dymmi, no er det kun vilt som gjelder, og det skal bærast pent.

16.06.08

Det blei nokk lite vilttrening i forkant av jaktprøva på fosen, og vi kom heim med to  nullar... Det kan ikkje hund belastast for med trenar slik er det. Har gitt trenaren sparken, og startar med nye ark. Vi fekk to fine dagar på fosen pent vær å kjekke folk, og prøveerfaring ikkje lite det.

Arwen var usikker på laurdag, (to år sida førige prøve ho var på) men på søndag gjekk ho bra, ho går bra på fot har 0 lyd, og er til å stole på rundt foten, det er verre når nasa er på då er ho i døvaste laget. I alle moment er Arwen rask, og effektiv, og hadde det berre ikkje vore beinskjøre gås ;-)

Dagen i dag er kun tenkt til å sove ut

11.06.08

I dag blei det måse, eller avlevering frå sjø vi prioriterte, Arwen var så dyktig ein skulle tru ho ikkje ha gjort noko anna, perfekt hund i dag( veldig bra med perfekt hund på trening) he he.. eg må berre få det til på prøve også.

Det må bli konkurranse psykologi resten av veka til prøva på laurdag, det bli ikkje meir trening av Arwen no skal ho lade opp.

10.06.08

Jakttrening, eller vilttrening, i dag har Arwen fått ei økt med kråke både på formiddag og i kveld, begge gangane går ho som ein kanon, spontan til tusen, rolig i munnen og det ser lovandes ut, denne viltbehandlinga ho viste fram i dag.

10.06.08

Jakttrening med vilt i går, og det var nok på tide for min og Arwen sin del.. Starta tragisk, ho stoppa opp på vei inn og lurte fælt på kva ho skulle finne på av fan med kråka :-) ikkje likt Arwen, men ein får stadig nye overraskingar.. Det var ikkje anna å gjere enn å ta eit par alvors ord med henne, at vilte skulle eg ha, og i god stand.

Det er kanskje to år sida vi trena med vilt sist, og eg burde brukt litt meir vilt i treninga, ikkje venta til siste liten før prøve :-( det er nokk å være nervøs for på prøve om ein ikkje skal være redd for nye påfunn !! Etter denne innkjøringsfasa løyste det seg opp å Arwen fungerte tålig bra.

Treninga bestod i utsending, med først kanin og så kråke, steg to var markering med måse på vann, her la ho ned i vankant for å riste seg, ikkje lurt, men det skjedde likevel. Eit felt blei innhenta, her var vi 4 på linje, ein og ein hund ut, og vi tok inn to vilt kvar,  denne øvinga gjekk flott.

Så blei det ei tilbakesending etter kanin medan vi rusla på fot til eit eigna sted for utsending på vann, utsendinga var vi heldige med, Arwen gjekk snor rett og med stor fart rett på kaninen (flaks hevda vi)

Tilslutt blei det ei rimeleg lang utsending på vann, kort forklart Arwen kan  symje langt sjølv i kaldt vatn, det beviste ho i dag.

02.06.08

Fiasko trening på Arwen, og eg hadde skulda for det. Hadde planar sida vi skulle ta vatn arbeid i dag, og prøve litt Artemis på vatnet, men planen blei endra på grunn av pent vær og badeturistar så måtte vi velje ein alternativ plass å trene :-( på grunn av varmen og det var eit godt stykke å gå frå bilen måtte eg ta med to hundar ( det skal eg aldri gjere) resultatet blei opera på Arwen når eg skulle prøve Artemis.

Det er ein ting med hyling, men eg takla det ikkje og tok ganske hardt i Arwen på grunn av dette tullet med opera, men det hjelpte no ikkje i det heile tatt. Vi har ikkje hat noko form for lyd på treningane våre og dette blei ein nedtur av dimensjoner. Har aldri hørt Arwen slik før, så dette var nokk sterke greier ja.

Litt positive ting må eg dra fram, ho sit spikra i marka og vike ikkje frå plassen sin sjølv om ho er laus. Aldri forsøk på knall så eg stoler på henne her, elles så har ho fin fart ut og inn fine avlevringar lar seg ikkje distrahere av andre hundar.

Eg er likevel usikker på om eg drar til Fosen vi er for ustabile, og alt av dirigering fungerar ikkje på trening i lag med andre, desse momenta er ho god på når ho er åleine, men kva hjelper det når det ikkje fungerar når det skal, går Arwen heit så er det vanskelig å nå til botnen av henne, enorm jakt, og søkslyst på denne kjella mi.

28.05.08

Måndag var det jakttrening på oss, Arwen var også som ho var på lp treninga ukonsentrert, med ikkje passiv. Vi var også innom den fella å kjøre for vanskelig, dette er ikkje bra, verken for hund eller førar. Heldigvis fekk vi ein positiv avslutning, og hadde opplegg som Arwen klarte å løyse flott.

Walkup var det vi trena, og veldig bra og nyttig trening, dette får vi på prøve, og det er slik trening hundane må drillast på også. Vi var tre hundar, Libra, Chilli og Arwen. Passiviteten, og fotgåinga var eg rimeleg nøgd med, men avstande blei for stor for Arwen, ho klarte ikkje å marker bra nokk dette førde henne  over i søk, og... med bevis for meg at ho ikkje lystrar fløyta når ho er langt ute og i søk.

Innkalling på store avstandar når ho er i søk er eit problem, søkslysta henna er ekstrem stor og ho vil gjerne ha eit funn før ho kjem heim til mor. Derfor er det viktig for Arwen, som eigentlig er ein meget god markør at ikkje markeringane blir så langt frå henne at ho ikkje har lokalisert område tilsterklig og søker av store område.

Ikkje alltid lett heller dette å gå forsiktig fram i aukinga til meir krevjande oppgåver, dette med å lære inn at Arwen får lukkast på feil igjen og igjen er eg ikkje tilhengar av. ( finn dymmien etter at ho har søkt som eit felt, og får 10 heimkallingar utan å høyre)  uff.. Markeringstrening er spikring av hukommelse, derfor kanskje tenke grundig også i trening av dette momentet.

18.05.08

Ei kort treningsøkt i lag med Bodil og Chili, Arwen og Chili, fekk eit djupt felt, begge hundane jobba litt i lag, og litt åleine, dei utførde feltet med stil. Det er likevel tydeleg at dette må trenast meir, bli trygg i jobben når andre hunda er like rundt same tua.. Passivitet på Arwen er god, ho er meget trygg på signala ho får, rolig og avbalansert i passivitet.

12.05.08

Ei lenger pause sida førige trening, men i dag blei det litt trening på Arwen, og eg merka godt at ho ikkje er i topp kondisjon, her må det trenast. Det nærmar seg fosen prøva med stormskritt, og korleis det skal gå .... veit eg ikkje. Det som var bra i dag var at eg trena i lag med fleire røynde folk, og det er fleire hundar og stor aktivitet som skal til, slik at passiviteten blir sett på test. Det positive er at Arwen er rimeleg rolig i passivitet, og ikkje noko lyd som kan sjenere. Eg ville ha enkle og lette markering til Arwen det er lenge sida vi har trena det, og eg vil starte med å lukkast. Ho tok markeringsoppgåvene bra. God fart, lik ut og inn, gode avleveringar ikkje noko slurv.

På felte gjekk Arwen stort, men ho gjekk dessverre tom. Dirigerings oppgåve blei berre rot, her var det øyrevoks eller eit eller anna i tilegg var det vist ein sving springing, og det går ikkje, rettut skal være rett-ut overalt eg ser derfor for meg å måtte repetere og repeter på ALT !! Oppsummering, nyttig trening og takk til dei andre for ei fin treningsøkt i flott vær.

20.04.08

Arwen fekk trene litt enkelmarkeringa, det blei ei markeringsøkt etter kurset på Arwen og Chilli. Arwen bomma litt på markerigane, så klart dette momentet må trenast ein god del, det positivet er at Arwen sine snart 4 år på baken har gjort henne til ein stabil rolig hund i passivitet, god fot gåing har ho, og eg er godt nøgd med henna arbeid i dag.

Eg er som kjent flink til å kaste dymmiar og konger opp i trær, så no har vi ein dymmi i eit tre i brusdalen også :-) den ligg godt og heng høgt..

14.04.08

Arwen fekk ei knall økt med terp på å gå fot, på ein veldig pirkete måte, eg og Arwen var heilt åleine på jakttrening i ca 20 minuttar. Prøvesesongen nærmar seg, og ein perfekt fot er eit av momenta som skal sitte. Terp på dirigering var det også, og eg tilet ikkje slurv den minste fråvik frå rettlinje, blir stansa. Vi har starta pølsetrening også no, kanskje eg filmar det så skal de får sjå, he he.. tenkte eg skulle legge eit felt med grillpølser, og så la ho plukke det inn..

04.04.08

Ny knalløkt, Arwen gjor jobben riktig i dag og, men ho har store ønske om å ta uro -dymmien vår, og stiller seg i retning, men ho får så klart ikkje gå etter den, men må gå rett ut, dette er terping og terping. I tilegg kjørte eg ein del høgre- venstre og rett ut, 5 punkts trening.

03.04.08

I dag var Arwen fole flink, og ho fekk ei knalløkt med arbeid. Vi hadde ute eit stort felt både i mengde dymmiar, og i areal. Lange utsendingar med irritasjons markering på sida.. I dag gjekk turboen heilt normalt, ikkje noko unødige stopp.

Passiviteten hennar må også trenast dvs., stress trening med andre hundar + vilt er ting eg må få organisert. Dette er veldig viktige moment, og nødvendige for oss som skal stille på prøve med slik turbo hund.

Likevel er al trening nødvendig dette at momenta blir skikkeleg drilla inn utan at stresset er der, dette ser eg på som eit godt og viktig moment, slik er det med alt, lære riktig og godt momenta åleine først, det er då lettare å få det til under stressa situasjonar.

Sist trening i lag med andre var Arwen ikkje konsentrert, ho var høgt oppe, og er ein for høgt oppe blir arbeidet slurvete.

01.04.08

Det blei litt moment på Arwen i dag, eg braut ho og apportert for ho i dag. Ho hadde nemleg fått det føre seg at forstyreles markeringa skulle inn først, Arwen stoppar på utsendinga der ho ville vinkle av, og ville ikkje lenger ut, men det blei to heimkallingar, så gjekk eg etter ut dymmiane sjølv, og Artemis fekk hente dymmien som skulle være til forstyrring.

Arwen hadde mykje bra arbeid før dette hende.. Og eg gjor det slik for å minne henne på at det tross alt er eg som bestemmer kva som skal inn først som sist, ho er så glad i å apportere så dette at eg henta dymmiane er ein stor straff for Arwen, og ho kjem ikkje over det så lett. Vi har gjort dette før, og i morgon finn ho ikkje på å prøve seg på å ta denne dymmien først, ho går ut som ei kule, for momentet kan ho, det er berre så freistandes å få ta inn ei markering på linja i staden :-) gjer ho slik på ei jaktprøve er det 0 det veit ikkje ho, men eg veit det :-)

 

15.03.08

Arwen var på ei trening i lag med andre, og ho var heit og  ukonsentrert :-(  Det positiv var at ho forholdet seg rolig i lag med sekken min, og laus heil ykta utan om når ho var i jobb. Ho stressa i feltet, farta var upåklagelig, men det er ikkje nokk ein må ha med seg nasa også.

10.03.08

Lett trening av jaktmoment på Arwen i dag, eg og Arwen var åleine i skogen i dag. nærsøk signalet var eit moment vi repeterte, det skal eg repetere og programmere henne grundig i ei periode. I tilegg blei det lange rett ut, og Arwen gjor jobben sin ho, ikkje noko nøling berre fullspid.

09.03.08

Enkel feltjobb for Arwen i dag, og masse passivitet, dette er ho blidt veldi flink til, sitter heilt spikra fast i bakken medan eg jobbar med Artemis, og så klart utan koppel. Venting er eit viktig moment i retriever- trening.

Litt jakt moment har det blidt på Arwen siste dagane, eg har prioritert Artemis, og Arwen må sitte og sjå på, og det er ho kjempe flink til, still, og rolig, og så klart utan koppel. I tilegg så har Arwen fått kjørt seg på lange utsendingar, ho går fort, og ho er også svert flink til å stoppe på signal. ( reknar med at ho blir meir døv på prøve hi hi...) Felt har ho også fått trena litt, plukka inn litt før og etter Artemis, Arwen finn alt, det blir mykje skryt dette..... men vi får no testa det på Fosen der går dei første prøvene vi skal stille på i år. Trening og prøve blir aldri det same, då er både førar og hund i hundrede, men moro er det likevel.

01.03.08

23.02.08

Jakttrening i dag, vi hadde fokus på markeringar, i dag hadde vi kastar og vi var i nytt terreng, eg valte kun enkelt markeringar, hovudfokus med treninga var trening på å bedømme avstand, det gjekk rimeleg bra, Arwen har god fokus, stor fart og lar seg ikkje påverke av noko slag. Vi avslutta med eit felt, Arwen plukkar raskt som vanlig.

På denne treninga sat Arwen ein del berre i passivitet medan eg kasta til andre, og ho sat også i passivitet når ein av dei andre søkte felt. 100% still lovar godt.

20.02.08

Det har ikkje vorte så mykje jakt -moment trening på Arwen i det siste, litt felt trening er det einaste, og det har vi trena no og då, det er enkelt å få lagt opp til når ein trenar åleine, og det er ein god øving både for kropp og sjel. Derimot har det blitt ein del kondisjons trening, og det kjem godt med. Stor fart og god uthalden- heit er det Arwen har.

32.01.08

Kjørte Arwen knallhardt på lange utsendingar i snø og motbakke, dette blir ein sterk av, og ho går som ei kule. Nøler ikkje i det heile, veldig flink Arwen.

26.01.08

Det har vore ein del ruskevêr, og motivasjon eller forhold har ikkje vore til stede til dei store treningsykter. I dag trena vi derimot passivitet det er Arwen blitt rå på, trur nesten ho har fått ein porsjon lim i rumpa.

Det blei litt felt søk på henne i dag, og ho er systematisk i søket sitt lover bra, og god nes som nesten alltid. Lange rett ut med stopp fekk ho også, farta henna må berre opplevast den er rå.

No er det markeringstrening vi må få trene, i tilegg må det trenast meir passivitet under stress, det vil sei fleire hundar mange kast og skott, venter berre på betre ver så får eg tromme saman nokre til markeringstrening. I tillegg må eg tenke på å planlegge ein del viltrening.

15.01.08

Vi var i skogen i dag,  felt, passivitet og rett ut var på  programmet. Arwen  ingen over og ingen ved sida, dette er turbo hund av beste merke.

Vi startar med passivitet, eg kastar ut 13 dymmi, begge to sitter og ser, Artemis får hente 4, og eg koplar Artemis, og legg ut dei 4 som Artemis har henta inn. Arwen sit fri, ikkje ein lyd, og ser behageleg roleg ut, og så slepp eg ho til, dei 13 dymmiane er inne på rekord tid.

Arwen må så sitte igjen, og eg kastar eit par markeringar til Artemis, dei kastar eg over hovudet på Arwen slik at ho må spring rett forbi Arwen, og hente dymmien tilbake til meg, Arwen sitt som ei statue, ho skjønar så klart at Artemis må opplærast.

Tilslutt er det utsending Arwen får, eg legg igjen 6 dymmi koplar Artemis, og komaderar Arwen på fot, og vi ruslar eit stykke Arwen få sit kommando, og vi ruslar vidare til vi finn oss ein egna plass å stå. Dette momentet går i motbakke, Arwen får lenger ut signal, og gjer jobben sin, på dei neste varierar eg med at ho får gå heilt  ut eller eg stoppar ho, og sender lenger ut, upåklageleg brå stopp i dag.

11.01.08

To gagar på rad har vi trena passivitet, Arwen må sitte og sjå på denne Artemis som skal lære seg felt, ho ser ganske mødd ut, og har heilt sikkert lyst til å hjelpe til, men ho sitt spikra still, og følgjer med på opplæringa.

Ho har dermed fått tatt seg ut på utseningar, rett ut, med stopp og lenger ut, og det er knall fart på henne.

06.01.08

Arwen fekk eit felt i dag som bestod av 6 dymmi + 3 micro. Målet med treninga var å gjere det litt vanskelig for henne, ho var ikkje klar over at eg hadde dei små dymmiane i lomma. Dei seks stor blei kasta til høgre og venstre + ein opp i eit tre, lengda på feltet ca 70 -80 meter djupt, ca 50 bredt. Dei tre små blei lagde i groper i terrenget.

Felt trening er viktig, hundane blir vanlegvis betre og betre med alderen, og av erfaring skal dei lære og ikkje søke seg bort på same plassen som dei har søkt tidelage, men søke seg bakover og frå side til side til heile området er finkjemma. Arwen er rimeleg god på denne rutinejobben, og først når heile området er finkjemma går ho over til å søke på nytt der ho har vore før, vist eg sender ho ut på nytt.

Arwen kan gå ut på nytt søk i det uendeleige vist ho må, ho er av ein type hund som er vanskelig å trøtte ut når ho jobbar, men det må sjåast på som ein positiv  ting, ho er nemleg snar til å legge seg til å kvile heime, også når ho ikkje har vore verken på tur eller har trena, ho har såleis dei rette retriever eigenskapane synsast eg.

Ho i litt godt hold og vi må få det omgjort til rein muskelmasse før vi startar på første prøve i år. Vi må derfor gå ein god del tur i terrenget for å brenne feitt til musklar( både eg og ho). Skal vi nulle, så skal det ikkje være på kondis, og ikkje vil vi miste noko premie på  grunn av dårleg kondis.

02.01.08

Kondisjonen på Arwen må opp og vekta må ned, det blir eit prioritert område, god fysisk form er regel nr 1 når ein stiller til jaktprøve. Lang tur i dag, motebakke og snø, dette bygger musklar. Hadde med nokre micro dymmiar som vi brukte til utsending, jobbe, jobbe då er Arwen på topp, ho blir så glad av ein liten treningsøkt, og i dag gjekk ho som ei kule, ho brå stoppar på signal, og ho går vidare ut på signal med eit herleg tempo.

30.12.07

Vekte kastaren min, og fekk han med ei lita økt, snøen hadde smelta bort i strandsona. Det blei derfor markeringar på Arwen i dag, på open mark. Arwen sleit litt med avstanden, lange markeringar bommer ho på, så her må det trenast mykje markeringar, vell å merke må eg ha kastar, det går ikkje å kaste sjølv, ho har då mykje betre fokus når eg kastar enn når vi brukar annen kastar.

29.12.07

Det nærmar seg års -slutt, og noko oppsummering trengst ikkje, i år har vi ikkje starta på noko som helst, vi har mål om å komme sterkt tilbake i 2008, og går utviklinga greitt med Arwen kjem vi til å stille på ein del prøver i 2008, og målet treng eg ikkje nemne det veit dei fleste.

I dag kom snøen igjen, hadde avtalt at eg skulle få med ein av sønna mine til å kaste markeringar til Arwen, men det blei det ikkje noko av, i tett snøkave er det dårleg vitring, og sikt.

I går trena vi derimot felt, og det er ein av Arwen sine gode sider, ho jobbar svert fort og meget effektivt, eg kasta ut feltet, og rusla inn i skogen, og sende ho frå ein 70 meter til feltet, ikkje mykje sommel med henne, ho er så stolt og glad i jobben sin at ho skin som ei sol når ho jobbar. Det er ein hund eg blir meir og meir imponert over, hadde ikkje bytt ho bort mot alt i verda.

25.12.07

Arwen fekk eit lite felt i dag, elles så trenar ho berre passivitet går roleg rundt foten min og ser på alt gale Artemis finn på. Eg skulle hatt nokon til å trene markeringa i lag med, er det nokon som meldar seg frivillig så er det berre å ta kontakt.

09.12.07

Arwen fekk 6 markeringar i dag, og vi hadde med kastar..  Ho søkte ein del på den første, men ho søkte ikkje stort så eg bles ho ikkje av, ho søkte faktisk målrett, dei andre fem var spikra. Vi trena kunn dette i dag.

Eg må alliere meg med kastar til markeringstrening, eg kjem ikkje til å kaste til Arwen sjølv når vi trenar, det må i så fall være enkle markeringar i forbindelse med dirigeringsmoment.

02.12.07

Arwen fekk litt trening i dag, rett ut etter dymmi, ho går som ei kule. Vinteren er spikra fast og her er skaresnø den er ikkje egna til trening, det er for hardt til å sette i fart ein hund av type Arwen det kan ende med skade av labbar og det som verre er. Vi ventar på regn og mildever, og det kjem heilt sikkert før eller seinare.

25.11.07

Endeleg ferdig med løpetid, og vi er i gang med treninga til det store målet vårt som er å få seg eit par 1pr i AK. I dag var det terping på fløytesignal, handsignal, innkalling. Her skal ting sitte, og eg vil tru at det sitter betre etterkvart som ho blir eldre, no er det påvirkning utafrå vi må prioritere, og vi må såleis trene der ting skjer, vi må trene opp det å konsentrere seg om jobben uansett kva som skjer rundt henne/oss. Moro å trene igjen..

05.11.07

Arwen har løpetid, men vi trena likevel litt i dag, ho har nettopp starta og terrenget var fritt for hannhundar :-) her gjelder det å passe på, så det blir nokk turing i band med Arwen også no i ei periode.

Vi trena litt av kvart i dag, vi var innom både felt og dirigering, det er slike øvinga ein kan gjere når ein trenar åleine, i markeringstrening må eg få nokon til å hjelpe til slik at Arwen held fokus, og ikkje blir god på markeringar når eg kastar, og ikkje klarar å markere godt nokk når situasjonen er med kastar, og skyttar.

Fart er nokk Arwens varemerke, den kan nokk som oftast ikkje beskrivast den må opplevast.

Vi hadde eit uhell med byting i dag, kvifor ho bytta kan eg ikkje analysere, skulde på at dymmiane låg for tett er ikkje grunn for byting, det vil alltid oppstå at ein finn to dymmi/ vilt nært. Dette var på feltet også.

På utsendinga eller rett ut treninga la eg alle dymmiane i ein sirkel nær ca 30 cm mellom kvar, dette for å repetere dette med å stole på at ho plukkar kunn ein inn, utan å bruke tid på å vurdere om ho tar med den rette. Eg stolar på ho, og rusla mine 100 meter, og det var riktig tenkt av meg, ho gjekk rett ut plukka ein utan å stusse på å byte, kom rett heim. Flink jente Arwen

01.11.07

I dag prioritere vi felt. Tok ein ny vri i treninga i dag, variasjon er som kjent nyttig. Vi gjekk rett igjennom skogen på fot, og kasta dymmi vekselvis til høgre og venstre, tok heilomvending og gjekk tilbake til utgangsposisjon. Sende så derifrå etter ei lita vente pause i passivitet. Dymmiane blei plukka effektivt inn, og i stort tempo som vanlig. Kunn godbit på siste dymmi i dag, Arwen må ned i vekt.. hi hi.. nei det er variasjon belønninga også. Ein voksen hund som kan sine ting, og har eit tempo som Arwen treng ikkje belønning etter kvar apport, har ein derimot hund i opplæring så er det heilt andre reglar som gjeld. Her er det trenings filosofien til kvar einskild trenar som gjeld, og det kan like gjerne være heilt utan godbit, sjølv hadde eg aldri valt å trene utan forsterkar. Gevinsten ved å bruke belønning som hunden liker, og vil jobbe hardt for, er så stor at den hadde eg aldri villa unnvera. ;-)

24.10.07

Ei lett treningsøkt i dag, her går det unna vi kjørar på med lange utsendingar ca 250 meter rett ut i motbakke. I dag gjor eg det litt vanskelig for henne på første utsending, eg plasserte ut eit par dymmi, og tok ho på plass og gjekk ca 70 meter, kasta så ein dymmi på skrå framover, gjekk så vidare utan Arwen ein 150 meter. Snudde meg og sende henne med lenger ut signal, no måtte ho konsentrere seg, eg såg det på henne at ho hadde mest lyst framover for å ta markeringa, ho kom også ca 10 meter framover før eg fekk sukk for meg :-) her stansa ho og eg fekk opplyse henne på nytt at det var lenger ut ho skulle. Her såg ho lyset, og rusa rett bak i Arwens tempo, og oppgåva vart løyst med stor fart. Den neste gjekk rett ut i stor fart, her måtte ho over ei lita grøft ca 150 meter ute, oppgåva blei løyst utan problem Topp, herleg hund å jobbe med.

21.10.07

Milt fin haustver og vi valte symjetrening i dag. Det var så stilt at eg kaste fleire dymmia på vatnet i ein gong, vi kunne då sende ut fleire gonger utan å måtte kaste på nytt. det ble som som utsending på vatn, og ikkje markerings trening. I tilegg kasta eg dobbelmarkeringar på vatnet, med tydeleg retningar. Eg valte konsekvent å sende henne på den eg kast først. Vi lykkast fint med denne øvinga, her gjelder det å være tydeleg og snu seg i riktig retning før ein sender, og bruke tid på ro. Arwen likar seg godt i vatn, og i dag var ho kjempeflink og gjekk villig i den retning eg sende henne, i tilegg var ho heilt still.

19.10.07

Knalltrening i dag, Arwen for kjørt seg hardt, og ho er god. Ser godt ut gjer ho også, blank i pelsen og litt for tjukk, vekta må vi få litt ned så ho ikkje pådrar seg belastningsskader, Arwen er hund som ikkje sparer seg, og då er det også viktig at vekta er riktig. I dag kjøte vi eit lite komprimert felt, og lange utsedingar på ca 200 m i motbakke, dette er både for kondisjon og signal, og så klart at ho kan gå langt fleire gongar på rad. Ho imponerar meg, og er er svert stolt av Arwen.

16.10.07

Lett tur på Arwen med innlagd, ut trening. Vi gjor som sist, men la no igjen 6 stykkar dymmia. Vi gjekk ei lita rute og kom igjen frå ein anna kant enn der vi la ut dymmiane. No er Arwen slik laga at ho kan jobbe både fysisk og kjedelig i masse utan å gå tom, dette er øvinga berre for slike arbeidsjern. Har ein hund som går tom så er dette ikkje måten å trene på.

Seks gongar løp ut på ca 100 m til same jobben, utan at farta blir redusert verken ut eller inn, det kan Arwen. Løpet ligg også i motbakke så dette er krevjandes, det eg har trena på no er å stanse henne nær dymminae i eit av løpa, dette med å stanse på lang avstand frå meg er mykje vanskeligare enn nært, stopp på 80 meter i staden for 40 eller 50, er eit moment som er mykje meir krevjandes. Variasjon i treninga, kan ein gjer på mange måtar, så klart tilpasse det til den hunden ein har. Går hunden tom etter to løp, så veit vi det, har ein ein hund som ikkje går tom kan ein trene slik, men kunn då.

14.10.07

Vi var å symja litt i dag, og så klart etter dymmi, eit par smell med 6 mm. Det var mest leik i dag, men dymmien er hellig med oss så den blir fint bringa heim uansett forhold. Vi hadde selskap av Kjersti og Molly også,  Molly er ein fin flatt og knakandeskjekk ho fekk også prøve litt, og Molly likte så klart å apportere frå vann.

13.10.07

Ei pittelita treningsøkt i dag.. I dag rusla eg og Arwen i veg med nokre dymmia, vi la frå oss tre stykkar som vi skulle ha inn som dirigeringar etter tur. Vi gjekk ei runde og vi tok ei trippel markering, det vil sei eg kasta tre dymmia, i tre forskjellige retningar, her måtte ho hente nr 1 først så nr 3, og til slutt nr 2, eg gjor det såre enkelt for henne, her skal eg ikkje tulle med Arwen, ho skal lykkast.

Til slutt måtte ho hente inn tre dirigeringar alle på ca 100meter, vi kom igjen frå ein annan kant slik momentet skulle være rimeleg vanskelig, men ikkje for Arwen, dette takla ho veldi bra. Og vi rusla stolt på fot tilbake til bilen vår :-) Arwen er kanskje eit kilo for tung, dette NP foret har gjort Arwen til ei kanonkule, og eg må nokk prøve på å regulere ned litt på mengda slik ho ikkje blir for tjukk. Det er godt å ha noko å gå på, men tjukk kan ho ikkje være...

29.09.07

Apport -konkurranse i regi av NRK av Sunnmøre. Delt 2.plass. Arwen var god på det meste, men markeringar på ca 200 m blei i lengste laget, trur faktisk det var kondisjonen hennar som kanskje ikkje strakk til,  (synsing). Ho hadde svert god allmennoppførsel, gjekk brukbart på fot. Meg sjølv og føringa var eg godt nøgd med i dag, eg var rolig, Arwen fekk berre positiv tilbakemelding. Momentet med å jobbe bevist med seg sjølv når ein førar hund er ein viktig del, det er nokk ikkje berre hund som skal yte.

25.09.07

Trening i dag, surt kaldt og med vind... Enkelt dagar burde eg berre holde meg heime. Eg førte dårleg, og Arwen var høgt oppe, dette er ingen god kombinasjon, samarbeidet var ikkje som det burde, og det tar eg på mi kappe. Eg er ukonsentrert og markerar dårleg det fører til at eg sender Arwen i feil retning det er ikkje bra. Sterk vind gjer vitring vanskelig, i tilegg dårleg lys, hundane ser ikkje allverda i skyming, og det å sjå markeringane kan by på problem. Arwen fekk nokk litt dårleg tilbakemelding frå meg i dag :-(  Eg må skjerpe meg..

24.09.07

Litt markeringstrening på Arwen i dag, doble apportar, med mitt val. Ho feila nokk ein gong i dag, men eg sytte for at ho måtte ta opp at øvinga slik den blei rett, og vi blei einige der også. Arwen er god på passivitet, ho sitt fjellfast laus, og ser på dei andre jobbar. Her blir ho berre betre og betre, og har ingen lyd, verken i passivitet eller i jobb.

21.09.07

Ei lita treningsøkt på Arwen og meg i dag, terping på detaljer handlar treninga vår om.. Linje eller rett legg eg inn som hovudoppgåva vår, dette er eit viktig moment å beherske. Hadde ikkje allverda med lengde å ta av, og i dag trena vi veikryss momentet mit på ei mark. Tre snorrette linje 180 grade og 90 grade. Gå snorrett er det viktigaste med denne øvinga. Dobbel markeringar 60 grader ut frå oss, det blir  då tydelege og lett og styre ho på riktig retning, og eg velgjer dymmi som skal inn, øvinga blir kunn gjort ein gong, og då riktig utøvd.

18.09.07

I dag har vi også trena dirigering, og ho går som ei kule i riktig retning, rask på stopp. Arwen er nokso trygg på signala mine, håper berre vi klarar å få generalisert det til å gjelde under press/ stress/ prøvesituasjon. Her er det at eg også må være topp konsentrert, og framstå trygg som fjell. Dette må eg jobbe bevist på når eg trenar i lag med fleire. dei to siste treningane har vi trena åleine. Maken til raskt arbeidsjern skal ein leite lenge etter.

16.09.07

Hadde ei fin treningsøkt med Arwen i dag, vi trena kunn rett ut, stopp og lenger ut, og det i tre retningar. Vi hadde ein fin tone og Arwen var svert lydhør i dag, reagerte kjapt på stopp signal, og gjekk ganske snorrett endå det var lange avstandar.  :-)

11.09.09

Jobb på linje med skudd og kast til trehundar, slik trening er bra for oss. Arwen har i mine auge blitt betre til å konsentrere seg, vi har trena fleire gangar i lag med andre, og eg har merka at ho er på veg tilbake ditt ho var. Eg har også ein del stress relatert adferd når eg går på linje som gir seg utslag i dårleg føring, så her må det jobbast med føring også. Arwen tok dei fleste markeringane bra, men ho bomma på nokre og eg valte då å kalle ho heim fort, noko som eg lukkast bra med i dag. Rein lydighets -trening på fløyta, få ho heim før ho søker felt etter markeringar. Vi avslutta med felt her gjekk vi par, og det var ein del springing,  Arwen  har bra kondis, og søker villig.

10.09.07

Litt marketing trening i passivitet, sitte laus å sjå på at eg kastar til andre.. Arwen er blitt ganske flink til dette, ho markera bra, men ho får ikkje hente, berre sitte å sjå på. Ho fekk hente eit par stykkar.. så litt fekk ho lov å jobbe ho også...

09.09.07

Lite grann trening i dag, passivitetstrening, det å sitte i ro på ei grusbane å sjå på ein arbeidsglad jaktlabrador er tingen... Konsentrere seg gjer Arwen når ho sitt slik å ser, og passivitet går veldi bra med henne no, ho sitt godt fast i bakken og er knyst still. Når ho endelig får lov å jobbe så er tempoet som det brukar å være stort.. Eg gir ho kunn enkle moment ennå, dette er viktig både for meg og henne, det at ho opplever å lukkast er nokså viktig for meg, og sjølvtiliten min og Arwen dett så på plass igjen. Litt vann markeringar blei det også i dag, Arven er våken og markerar presist, rask i alle delmoment.

05.09.07

Jakttrening i går kveld, Arwen er på veg tilbake,.. ho jobba effektivt spesielt merka eg dette i felt i arbeidet henna. Ho søker greitt med langsgåande slag, ho utredar fort og er konsentrert i jobben i dag. Markeringane tok ho også mykje betre i dag, vi la opp til litt kortare markeringar og enkle, dette for at eg vi ha tilbake full konsentrasjon på jobben før avstanden blir større. Det blei brukt skudd, og andre hundar som også apporterte, Arwen var knyst still i passiviteten på markeringane på land. Til slutt fekk ho to markeringar på vann, her sto vi godt inn på land, arbeidet utførde ho bra, stort tempo i alle moment.

27.08.07

I dag har vi trena markeringar med hagleskudd, doble men korte, her er tempoet mykje høgare enn behovet, dette synast Arwen er så moro at ho nølar aldri verken ut eller inn. Slik trening har vi hatt alt for lite av, men kanskje det kan bli litt meir i haust og vinter, her er nemleg eit par stykkar her inne som også vil trene og som i tilegg har kjempe gode hundar. Vi vil då kunne hjelpe kvarandre i markeringstrening, og Arwen sin konsentrasjonen kjem tilbake. Ho er nokk litt høgt oppe, men markeringstrening må ho ha, slik har eg oppfatta henne no, ho markerte bra i dag. Vi hadde nokk minst eit par markeringar ho bomma på, og ho vingla lite grann. Avstanden var grei å begynne med.. vi skal kjøre enkelt også, det er dumt å trene slik vi mislukkast for mykje, det skaper frustrasjon hos meg, og slik er som kjent overførbart til hund.

23.08.07

Arwen er ikkje på topp no, virke ukonsentrert, markar dårlig, dette skjønar eg ikkje, men det er ikkje alt eg skal skjøne. Vi får trene meir markering, og gjer det enklare, for så gå tilbake til større lengder. Fordelen til Arwen er at ho blir ikkje trøtt, men springe eit helt felt på markerigane er sløsing med krefter, her er det ikkje snakk om å hjelpe henne, her er det ho som må markere betre, om ho lar seg dirigere, så kjem det på eit ut, ho skal markere, og konsentrere seg, det er målet, og ikkje at eg skal dirigere ho på alle markeringar. Tempo og uthaldenheit er ikkje påklageleg, men...

Det var det same når vi skulle gå spor, ho konsentrer seg ikkje godt nokk på jobben, vi må nokk ta tida til hjelp for å komme tilbake der vi var, ikkje alt som er gjort i ei handevending.

19.08.07

Eg leggopp vanskelig, og stoppar ho før ho feilar, har med andre ord kommet tilbake der vi var( nesten). Har kjørt knallhardt på dirigering, no er det ikkje rom for noko feiling, stopp momentant. Eg hentar ho inn på alle feil også små feil, ser ikkje igjennom fingrane på noko slag.

16.08.07

Terpinga er starta, har starta med dirigeringstrening, starta der vi slapp i vinter, ho hører på meg og det er sannsynlig mykje lettare for henne å konsentrere seg når vi er åleine. Eg må ha fleire hundar, folk, smell, kast oftare skal vi komme oss vidare, og det skal vi så vi kan ikkje gå glipp av ei einaste trening.

15.08.07

He.. ny fellestrening i går, ja etter denne treninga er eg bombesikker på at eg ikkje skal starte på noko prøve i år. Arwen treng mykje trening i gruppe før vi skal melde på noko ny prøve.

Det positiv var at ho går på linje med andre hundar og er still, ikkje pip i det heile, tempoet hennar er stort. Det er hund med så stor motor at eg må til å gå inn med mykje terping på lydigheit eller hør på meg trening, så her kjem eg nokk til å måtte legge meir i føringa mi. Eg må jobbe meir med meg sjølv og føringa her kan vi forandre på ein del ting, dette med å stanse henne når ho feilar er blant ting eg må få gjort noko med.

I treninga skal eg også lære ho kva ho skal, ikkje vere så dum at eg bed ho gjere ein jobb ho ikkje kan. Det er dømt til å mislukkast.

08.08.07

Fellestrening i går, dette trengte vi. Ein god og fornuftig trening hadde vi, og i treninga blei det det lagt vekt på markeringsarbeid. Arwen er den same motoren som ho alltid har vore, men vi er ikkje god nokk til 1 pr i Ak, og det skal vi vere før vi startar, vi reiser ikkje land og strand rundt for 2 premiar, derfor melder vi ikkje på prøver i haust. Når det er nemnt så går vi over på alt det positive, ho har enorm fart like snar ut som inn, har opparbeid seg god kondisjon etter kvalpepermen, viser ingen trøttheit i trening alltid villig. Ho er fast til tusen, gode innkomst, fine avleveringar 0 risting av vann før avleveringar. Det inntrykk eg sitter tilbake med etter årets første fellestrening, og årets første markeringar er, her må det trenast markering også ikkje berre dirigering. Arwen er i bunne og grunn ein god markør, men i går sleit Arwen, ho vil så gjerne, og slår då over på kjempestor slag og søker alt for vidt, men nøye. Dette er situasjonar som Arwen kan gå ut av hand, og rett å slett søke av eit gigant område før ein får somme seg. I ein prøve samanheng kan dette føre til at både dirigerings vilt og felt kan komme inn før det skal ;-) I tilegg på ei fellestrening får ein også tilbakemelding på førarfeil som andre enn du sjølv legg merke til, dette er også bra, for då kan ein også kanskje endre seg til det betre.

Korleis eg skal handtere Arwen når ho evt. bommar på ei markering, må eg også tenke igjennom, ho er både lydhør og sjølvstendig. Er viltet skadeskutt så kan det flytte seg fort, men er viltet ein daud kråke eller ein dymmi så ligg det i ro, og har eg gjort jobben så skal eg også ha markert sånn sirka, skal eg då berre stoppe ho og sende ho til området, dette vil eg tenke igjennom, her er det mest sannsynlig eg som må handle, og ikkje la ho søke i store områder utanfor der markeringa ligg. I trening er det berre å avbryte og ta oppatt øvinga. ( Arwen kan gjerne ta opp at same øvinga i det uendelige utan å gå trøtt)

Det er ei stor sjølvbeløning når ho då finn noko, kanskje på ein annan plass enn der markering hadde landa, dette vil då forsterke henna til å forsette med å søke stort og vidt.

Er mottakeleg for gode tips, er det noko som har ein super løysing så er det berre å maile meg...

 

31.07.07

Vi har trena litt rett ut linje på Arwen, og tempoet henna på 10 dymmi er likt ut og inn, også nr 10, denne hunden er makelaus ;-) Eg må komme meg i gang med å trene i lag med andre, slik ho får sin del med passivitets trening, når Artemis veks til så må ho sjå ganske mykje på henne, det vil nokk få henne ned på jorda tenker eg. Passivitet er som sakt eit meget viktig moment i jakttrening, og det må trenast på også.

26.07.07

Når vi var på Sandsøya trena vi ein litt jaktmoment, Arwen må repetere grundig dirigeringssignal, ho er ein hund med enorm arbeidskapasitet derfor fart og søkslyst meget stor og utmerket nase, så ligg det noko som ho ynskjer å ta med heim må vi nokk jobbe med at snu på flekken, og ta det som eg bestemmer skal inn.. Dette er ting som må jobbast bevist med utan at det går utover sjølvstendig søk, i dei fleste tilfelle skal oppgåvene løysast utan at eg blandar meg inn.

Vanndirigering trena vi og eit par gonger, den jobben utførde ho bra, det er også eit vanskelig moment som må igjennomtrenast i mange situasjonar, eg har litt lite tilgang på godeplassar å trene vanndirigering på her som eg bur.

På sandsøya har eg ein svert fin plass;-) å trene dette på. Det krevjast gjerne at eg har eit vann som ein kan symje over, eller ein liten holme å symje ut til, utan at det blir kasta eller det blir gitt noko hjelpande signal.

Totalsett så var Arwen ikkje verst, når vi tar i betraktning at vi har vore utan trening ganske lenge, har veldi lyst å starte henne på ei prøve, men starar ikkje før ho er så god at vi må ha uflaks for å ikkje få 1pr, det er det vi vil starte for å få, målet er komme seg opp i EK OG JAKTE PÅ 1PR.Målet er ikkje uoppnåeleg med ein slik hund som Arwen.

06.07.07

Hadde med Hans Emil for å kaste litt dymmi på vann, Arwen får symje seg oppatt i kondisjon før vi startar med sykkeltrening. Ho symjar som ein fisk og det er bra trening for kondisjon og muskelbygging. Når det gjelder sjølve apporterings momentet i vann så er det bra på markeringar. Det blei to dobbelmarkeringar, og eg bestemmer kva som skal inn først, vi nyt også stillheita ei stund før ho får lov å gå i vannet. Dette med ro trening skal ikkje gløymast, Arwen har talent og er så konsentrert på jobben at det er ei sann glede å jobbe med henne. Arbeidslysta er som kjent stor, og den har ikkje blidt noko mindre etter ho blei mamma.

21.01.07

Fellesjakttrening i dag. Kaldt bra vær. Det blei litt markeringstrening på oss i dag,  rimeleg bra gjekk det, ho spikra ikkje, men søkt seg fram effektivt til dymmien. Vi fekk ei dobbel, her gjekk vi nærmare kaster slik oppgåva skulle være enkel, den var spikra, og eg bestemte kva som skal inn først. Masse motor har vi. Godt fornøgd med treninga.

06.01.07

Årets første felles jakttrening er overstått. Godt oppmøte var det også Været var vått og mildt, supert med andre ord, blir ikkje vinter i år. (Håper eg) Arwen tok fellesøvinga med knusandes ro, rolig og still. Arbeidstempo, tja.. ho kan danke ut ein kvar jakt labrador ;-) .... Vi trena litt markeringar, og det var greitt, dette med kast og at andre apporterar er bra trening, for Arwen, ho er still og rolig i passivitet og det er supert. Enkelt moment trena vi ein del åleine regelmessig., og ho er råbra, dette at ho klarer å konsentrere seg og slappe av i fellestreningar er jo gull verdt..

01.01.07

Denne Jula - romjula, og Nytt - års helga, har vi vore mykje på tur, 2-3 timar i fjellet kvar dag, bortsett frå ein dag då hadde vi kviledag (besøk av mamma og Pappa).

Ein del jakt moment har vi trena innimellom, vi har vore på tur å leine ..så det har ikkje vorte nok markeringstrening, meste dirigerings trening, lange rett ut, og veldi varierandes moment. Dei to siste dagane, har eg hatt med ein ekstra dymmi i tilegg til desse små snertne dirigerings dingsane mine. Vi har derfor hatt forstyrrings markering ved dirigeringslina vår. Ho har skjøna reglane, ikkje ta markering, men springe rett ut !!!

Og vi ventar på løpetid, vi som skulle få i frå oss dette kvalpestyret til våren, men... ikkje noko løpetid på gang ennå.

25..12.06

Lange turar blir det.. lite trening, vi bygger musklar og trener kondisjon.. Super ver, bart å fint, også i høgda, og mildt.

Litt trening blir det inni mellom, vi tar lange rett ut, og her går det unna, eit par hundrede meter, for så ta med heim ein dymmi på 2 x 10 cm. RÅSKINN!! Vi varierer dette momentet, med å sette ho med front mot meg gå ca 100 meter enten kalle inn eller sende bakut.. aldri heilt lik oppgåve, men vi går for gull kvar gong.

10.12.06

Laurdag, trena vi felt og markeringar. Eg hadde med Hans Emil til å kaste, vi varierte terreng avstand, og dobbel markeringar. Tempoet må opplevast, det kan ikkje beskrivast. Presisjon på å finne markeringane er god, også dette med å ta den som eg vil ha inn, når vi trena dobbel.

Tidlegare i veka har vi gått turar i skogen, og lagt inn litt dirigeringstrening, presisjons arbeid.

I dag har det blese så sterkt at vi har hold oss inne.

28.11.06

Lang tur i dag og, som i går legg ut tre dymmi før oss fer på tur.

Nydeleg mild ver utan snø, på innerlomma hadde eg med 4 små dymmi som vanleg, og vi la inn litt terping på turen vår. Målet mitt er at vi skal bli rå bra på dirigering, og eg prioriterar rett ut, og langt ut, i tilegg søk kommando når ho er på rett plass. Vi trena på ei open myr, stor og rett, og med hinder i form av grøfter. Her får eg verkeleg brynt Arwen på å springe snorrett, og det går unna, 100 meter rett ut går glatt, tempo kan eg ikkje klage på ;-) Ho går aldri lei, veldig kjekk hund å trene med.

Når vi var ferdige med turen vår tok vi inn dei tre dymmiane som vi la ut eit par timar tidlegare, ca 100meter ute, 3 x 100 m full fart, etter dette får ho ein neve med frolic på bakken, før vi går fri ved fot til bilen. Og søv som ein stein, i god stolen sin resten av dagen.

27.11.06

I dag la vi ut tre dymmi til dirigering som skule inn etter endt tur. Vi var på tur ca 2,5 timar, når vi kom tilbake til utgangspunktet tok Arwen inn desse tre, og i dag gjekk ho fort, og ho stansa ikkje for å få lenger ut signal, det var positivt, farta var stor tross over to timar med fri springing. Avstand ca 80 meter. 3 x 80 meter i full fart ;-) supert.

26.11.06

Vi går mykje tur, ca eit par timar for dag. Trening litt innimellom, men ikkje så mykje. Det blir fri ved fot til og frå bil, det er eg nøyen på. Ein del dirigeringsmoment tar eg av og til, brukar då bitte små dymmiar( lett å bære med seg på tur), og søk signalet blir testa skikkeleg. Ho kan  ikkje ta desse små dymmiane på synet, men må bruke nasen sin aktivt. Og då er det eit must å høre på meg ;-)

Hadde med meg kamera og ein gut som skulle ta bilde når Arwen henta inn eit felt, Dette var ein felt på frossen myr, skog, musestilt, hum vanskelig. dei som tar ein titt på bilda kan sjå ein sliten hund, men ho jobbar til den bitter end, utruleg til kondis og uthalden heit, super hund. SKRYT men det er sant. Sjå bilda her >>>

13.11.06

No har vi ikkje trena Jakt på fleire dagar, kunn gått tur i skogen. Vi trenar litt fri ved fot, ser vi folk, eller når vi forlèt bilen, og når vi nærmar oss bilen igjen går vi fri ved fot, dette er knakandes lurt å trene på.

Vi venter på løpetid, så vi er spent kvar dag, når kjem den..

09.11.06

Lett trening i dag, eg la ut to dymmi på ca 100 meter, før vi gjekk på tur. Eg hadde med 5stykker 200 grams dymmiar i sekken, dei er lette å bære med seg, og turen vår går til supre treningsområde då er det klokt å ha med litt dymmia.

Dei brukte vi til to felt etter kvarandre,  Arwen sitter eg går ein 50meter, og kaster tre dymmiar  i ein stor bue, går så inn over igjen, og kaster to ein til kvar side, dette er enorm påverking det treng eg ikkje, men eg vil ha søk utan at ho sporar etter meg, når ho skal finne desse fem dymmiane,

Ho søker seg ifrå side til side veldi bra dekking av terrenget, ho stoppar ikkje opp, og ho går seg ikkje fast i spesielle plasser, ho jobbar frå kant til kant effektivt. Når vi har fått inn desse fem, snur vi oss 180 grader, og tar det saman andre vegen.

Konsentrasjon, sitte stille å sjå meg kaste ut feltet gjer ho, og ho sitter musestille også,. luftar ikkje på ein labb. Dette felte går også strålande, ho må jobbe meir med dette feltet enn om det berre var utlagt, har ein føling av vitringshjelp i slike felt. Ho dekkjer område veldi bra jobbar, og jobbar, og oppnår resultat. Dette er ein super felt hund.

Etter ca to timar på tur er vi tilbake, tid for å ta dirigeringane. Den første utsendinga stoppar ho og lurer på om eg bles eller ?? det gjer ho av og til. DET SKAL HO IKKJE GJERE. Eg gav ho lenger ut signal og ho rusar resten i stor fart. ( det eg skulle ha gjort var å kalle ho inn for så å sende rett ut igjen, altso var det ein trenar feil i dag). Den andre gjekk i hundre rett ut hundrede meter, og i hundrede rett inn.

Grunnen til stoppen kan være korttids hukommelse frå dagen før, då terpa vi på stopp å gå lenger ut, eller gå til høgre. Signal terping.

05.11.06

I dag har snøen regna vekk, hipp hurra.. Vi tok oss ein tur hadde med dymmiane, og kjørte dirigering i dag med, i tillegg eit vanskelig felt, vanskelig terreng og oppgåve. Arwen er knall bra, ho liker vist godt å jobbe i klask regn.

Når eg trenar dirigering legg eg dymmiane nært kvarandre, dette for å styre ho til ein plass, altso ikkje søk på vegen ut. Dette kan eg gjær for di eg har hund som ikkje bytter veit at kun 1 inn i gangen og det er den første som blir plukka opp. ( dette må lærast, og det er ikkje noko som eg anbefaler andre gjære når dei trenar.) Eg brukar knapt "Nei" når vi jobbar med slike øvingar, klart må eg så gjær eg det, feil blir ikkje tolerert, vi unngår å legge feller, vi har med andre ord lært inn tidlegare kor det skal være. Svært viktig å ha sikker hund, som veit korleis det skal være og ikkje tvilar.

Felte la vi over eit kjempe område, vi gjekk i motbakke på ein brei skogsveg, kasta 4 dymmi på kvar side i løpet av ca 60 meter. Her var det ikkje vitring av meg som utlegger, men ein del hukommelse som følgje av lange kast til kvar side. Ho starta rått plukka inn dei to siste som vi kasta ganske raskt, ein på kvar side av vegen, så måtte nasearbeide starte, terrenget var bratt, kratt, rusk av felte trær osv. vanskelig. Alle dei 6 andre blei plukka inn etter eit godt søks arbeid.

04.11.06

Tok oss ei treningsøkt med dymmi i dag, det har vore snø her nokre dagar, og vi har berre gått turar( spring opp og ned i stort tempo) bygg gode musklar. Har ikkje trena på lenge..

Arwen elskar å trene, i dag blei det også dirigering, vi valte innmark( attelege) eg liker det best til dirigeringstrening, vil ha rette linjer. Vi( eg og Arwen) stilte oss mitt på marka,. ho måtte sitte, eg går å legg ut, rett fram 3 dymmi, til venstre 2 dymmi til høgre 3 dymmi, avstand ca 60meter i alle retningar.

No må ho hente inn dymmi, frå forskjellige retningar, men linja skal være rett. Dette er ei øving for å få ho til å springe heilt snorrett i den retninga som ho sitter og ser.. Og denne Arwen, ho spring sååå fort at får vi starta ho rett.. så går metrane fort unna. denne øvinga, er utan stier kantar, men dymmiane ligg ved jord kant ende, når ho kjem fram får ho stopp og søk signal. Øvinga er i grunnen det momentet springe rettframm.

Vi avslutta med eit dobbelkast, tydeleg, dette for at eg skal velje kva som skal hentast først. Det stri regna i heile treningsøkta vår, men det gjor ingen ting vi elskar regn ;-) og ikkje snø.

23.10.06

I dag, på starten av turen vår la eg ut dirigering( 3 dymmi) ca 70 m. Vi var ei ruslerunde i skogen for å ta bilde, i tillegg til det trena vi eit lite felt, kompakt, det gjelde å variere, eg har hund som lett spring svert stort i søket, derfor skal eg trene små og kompakte felt også.

Etter eit par timar var turen unnagjord, det var då å tenke på dirigeringane som vi  hadde lagt ut i starten. Supert, ho gjekk som ei kanon 0 problem, og rett med stor fart ;-) Dette er det vi kalla variere i treninga, det var ikkje skjult sida ho satt og såg når eg la den ut, men tida var etter to timer, enkel form for genrialisering av øving ;-) og at momentan gradvis blir vanskeligare.

22.10.06

Vi hadde ei økt med dirigeringstrening i dag, det vil sei terping på signal. Det er nokk på tide og auke vanskeligheitsgrada ein del, her må eg tenke før eg handlar. I åleine trening er det ikkje så vanskelig og auke vanskeligheitsgrada, og likevel lukkast, det er verre når vi trener i lag med andre.

No handlar jakttrening om svert mykje lydighetstrening, og likevel behalde motivasjon, og sjølvstendigarbeid der det trengst. Det er derfor ein veldig spennande hobby, det slår ut vanleg lp trening.(det blir så kjedeleg i forhold til jakttrening) at eg har lagt det på hylla inn til vidare.

Lange rett ut trena vi i dag, det at lina ut er rett og lang er det eg legg vekt på. Vi trena litt klokke også, dette er ein meir terping på at ho går ditt ho skal, og ikkje tar berre etter så ho synast sjølv, det handlar også om å sitt i ro, og rask gå i arbeid når ho får riktig signal.

I tillegg kasta eg ein dobbel der eg valte dymmi for henne. Her er eg tydeleg snur litt Arwen slik ho sitter i retning dymmi som skal inn.

Det blir berre alt for lite trening i lag med andre hundar, det å sitte passiv kunn å sjå på ein anna i arbeid er noko som Arwen skal kunne takle, det momentet blir det for lite trening på. Er det nokon som vill vere med på ei trening på dagtid er det berre å ta kontakt, og har ein hund som kan jobbe eller vil lære å jobbe...

15.10.06

I staden for tur i dag tok vi, ei stund med terping på signal.

Dirigeringsmoment kan trenast på ufatteleg mange kombinasjonar, vi skal bli bra på signal når vi trenar åleine, eg er av den oppfatning blir vi god åleine, blir vi med tida god under andre forhold også ( jaktprøve ).

Legg ein på sidelinja, kastar slik ho blir litt tend på den. Ho skal ikkje bestemme når ho vil hente inn den, men det skal eg. Eg er veldig nøyen på rettvinkla, det at vi trenar 90 grandar og ikkje 60 grandars vinklar. Derfor setter eg ho på klokke, og går unna no er det rett ut, og kanskje 90grader vist eg finn på det. Ho får det inn med teskje, men eg opplever henne som arbeidsglad med stort tempo, berre ho får apportere så er ho 100% konsentrert, elskar å jobbe. Stopper eg ho med fløta så kan vinkelen bli 60 grader, derfor setter eg ho på klokke. terping....

Dirigeringsbiten trur eg er den delen som for oss er viktig å konsentrere oss om, blir vi god der blir også premiane god, markeringsemne, og fart har ho rikeleg mon av.

Planlegging av genrialiseringa er og viktig for oss no, ikkje berre hopp i kva som helst men tenke nøye over kor eg skal unngå feile slik at ho sjølvbelønar seg med ein apport ho ikkje skal ha. eller går over i frittsøk.

Eg har slutta med å legge dymmiane i linje, legg dei  heller i ein omkrets på 60.100 cm, dette på grunn av at eg ikkje vil ha søk på vegen ut men søk når eg gir signal. Beveger meg i frå dymmiane i staden, dette blir det same med avstanden som linjetag, "men berre betre for oss", for di ho går til eit etablert område, og får søk signal, eller stopp signal, og søk.

13.10.06

Tilbake etter haustferie...

Vi har trena litt, og det har i hovudtrekk våre dirigering, då nøye planlagt kva eg skal trene på. Vi har brukte skudd, dette for å venje Arwen til at det nødvendigvis ikkje er noko kast på skudd, og ho skal lytte til meg, fordi eg veit best på dirigering ;-) Mykje bra trening, og vi har feila svert lite, det er rein terping på signal.

To storefelt har vi trena, her hadde vi to- tre -fire - linje, i trapp, og eg har det oppover ein bakke derfor lett å sjå kor ho jobbar med nasa det er imponerandes å sjå. Skulle berre ha hatt ein hund til slik eg fekk kjøre ein del par, og annakvar hund. Arwen har eit tempo i jobben som er lov å skryte av, ganske systematisk er ho i søket allereie tross henna unge alder.

07.10.06

I dag trena vi felt, det er noko som vi ikkje har gjort på lang tid.. Arwen synast det var stor stas å få søke fritt, ikkje dette maset med rett ut, og kunn gjer som ho mor befaler.. Kjempestort felt med 9 dymmi, blei plukka inn i høgt tempo.

03.10.06

Lange rett ut var vår trening i dag, no er det kunn rettlinje eg trener, vil ha ein hund som kan gå 200 m rett ut, utan å forandre retning. I dag hadde vi 150 m og det går fort unna, forstå eigentlig ikkje kor ho tar det frå, men farta er så imponerandes god. Ho trefte punktet i dag,  punktet der dymmiane ligg er ca70 cm bredt.

I tilegg tok eg ein enkel dobbelmarkering, dvs, det kan gjerast vanskelig sjølv om den er enkel. Eg kasta ein til kvar side, gjekk og la dei andre dymmiane i bilen. Tilbake til hunden, og sender ho på den ho ikkje fokuserer på, snur ho eit kvart tørn, og lar ho fokusere i retning av dymmi. Sender Arwen og ho henter den eg valte, så setter ho seg i retninga av den andre sjølv, og ho hentar inn den andre tilslutt.

01.10.06

Fellesjakttrening, det er passivitettrening og gull verdt. Arwen var flink låg stort sett ved sida av sekken min, eg hadde med kamera og sat å kika inn i det.

Tilbake til treninga, innkalling frå sitt på fløyte har eg klart å lære inn NO. ( treng ikkje rope påplass eller kom) Ho kjem som eit lyn, og eg kan stå med fløyta i munnen lenge før eg bles, ho ventar på signal.

Fri ved fot, her vil ho gå fort... dette momentet må trenast masse. Eg bruker minimalt med kommando under fri ved fot, ho hentar seg inn sjølv, men det er ikkje fint å sjå på 1meter fram, og 1 meter rygge tilbake, her må vi finne ei løysing som fungerar langsiktig.

30.09.06

Moment i dirigering er det vi jobbar med ennå.... det trur eg er noko som må terpast, repeterast  ofte.  Arwen er så full av drifter at ho går som ein torpedo. DÅ må ho kunne alt på rams skal vi unngå noko utredning på eigen hand ;-) når ho ikkje skal det då.

Vi deler det opp i moment, i dag har vi repetert nærsøk kommando. Her blir ho sendt til eit punkt ikkje langt frå meg, og får nærsøk kommando fløytesignal, ho skal på dette punktet nytte nasa til å finne noko, ikkje syne, det er eit viktig moment. Dette skal terpast slik ho skjønar at ved det signalet skal ho søke, og ho skal også ha lært at ho finn noko på dette signalet, berre ho brukar nasa si.

I tillegg har eg kjørt ho på snorrette langt ut, 150m, eg har tatt ei pause frå linjetag, legg heller dymmyane på ein plass, som blir eit kjent punkt. Startar på ca 70 m og beveger meg lenger i frå til eg har 150 m. Ved å bruke denne metoden så er det kunn rettut vi trenar og ikkje søk på veg ut som ofte blir når dymmyane ligg etter kvarandre. I dag brukte vi ikkje stige/skogkant/veg, men på åpen mark.. eg er godt nøgd med treninga, ho trefte punktet på 0.50 cm på 150 m det er BRA!! Og det tyder at ho spring rett ut, langt. Eg har tru på at å trene på denne måten,  får ho lengda i kroppen, og ikkje skjær ut i ei bue, før eg evt. stopper ho. Skal prøve å få med ein hjelper som kan skyte eit knall, på 20-50 meter unna, og bruke same framgangs metode.

Stopptreninga skal vi ta som eige moment, og ikkje på slike lange ut sendingstreningar. Vi tar det på korte, grunnene er ikkje at ho ikkje stopper, men ho reduserar farta i ei bue og stopper, då kjem ho 5 m frå linja ut. Øvinga dirigering, består av mange moment, akkurat som ein anna øving, derfor er det lurt å trene enkle moment, sette dei saman til ei heil øving av og til, som på ei jaktprøve.

23.09.06

Aktivitetsdag i Nrk avd Sunnmøre.

Workingtest opplegg 5 poster. 4 x 20 poeng. 0 på ein post ;-) den var ikkje enkel, min hund var så snar at eg rakk knapt å få fram fløyta før feil dymmi var plukka opp. Dymmi var plassert på ein haug, vi skulle passere ut mot dirigerings dymmien, sterk vind og langt frå meg, ho slo på dymmien vips så var den oppplukka og 0. Det positive var at linja ut var heilt rett, og ho går fort. Markeringane var spikra, her er ho rå, trur ho kan konkurrere med kven som helst når det gjeld markeringar og fart ut og inn.

18.09.06

Småting ennå her, bokstavelig talt, bittesmå dymmies, nærsøk kommandoen er det vi skal lære oss, og vi skal bli rå bra på det. Små dymmi, kvifor hum.. no kan du lure. Det er kun det vi trenar no for tida, momentet skal lærast, og eg har funne meg ein metode som eg prøver ut. Vi trenar det annakvar dag, og det er 4-6 søk på kvar trening. Eg får vertifall blåsetrening, små korte, lave blås er mine signal når ho er i nærsøk...

 

11.09.06

Det er små ting vi trenar på no... ting som vi har slurva med før. Har starta heilt på bar bakke med nærsøk kommando trening. Der er eit moment som er viktig, her skal søket være av liten radius eg trener på 1-2 meter i diameter. Går ho ut av området skal også innkallinga sitte, då er det rett heim.( kjem ho ikkje blir ho henta.) Desse momenta er delemoment i dirigeringa. I dirigerings -trening skal Arwen "ALDRI" meir få bruke frittsøk for å finne noko som ho tar med heim ;-) Dirigering er kun gå ditt mor peiker.

Ei anna sak som og handlar om å gå ditt mor seier er, val av markeringar som skal hentast inn, dette har vi trena på ein god del før så vi er ikkje så aller verst på det, vi skall berre bli endå sikrare. Eg bestemmer alltid kva som skal inn først. Problemet bruker dukke opp når ho ikkje finn noko der ho markerte, og går over i feltsøk, gjerne tilbake der ho allereie har henta inn ein. Her er det då viktig at vi klarer å bryte søk adferden, og få Arwen heim. Fritt søk( stortsøk ute av hand) skal aldri være lovelig på ei trening. Det handlar mykje om å ha tankar om kva eg skal gjær når det skjær seg, og handle deretter. Tenkt på kva problem som kan dukke opp. Det skal då være så gjennomtenkt at det skal løysast når problemet oppstår og ikkje på neste trening, handlingsplan må ein ha. Nøkkelen er lydigheit kombinert med god arbeidslyst, då kjem vi langt. ( vi manglar litt av lydigheita ennå, men den kjem)

27.08.06

I dag var det Arwen sin tur... Vi blei klubbmeister i jakt åpenklasse. Det var opplegge som ein WT, 5 poster + ein finalepost med Walkup  eg skal prøve og legge ut nærmare beskriving av postane når eg får poengsummane. Poengsummane er no ute på egen side>>>

Dommer var Kirsten Norberg, prøveleder var Jurjen, begge to gjor ein utmerket jobb. Kjempemoro.

23.08.06

Var ein tur til eit vatn.. Arwen fekk hente inn tre kast. Eller så trener vi ikkje apportering.

20.08.06

Vi var på ei felles jakttrening i dag, Arwen utfører jobben sin med stil, full fart ut, og like fort inn, 0 lyd. Ein god del passivitet trening, og det ser vi på som eit viktig moment.

16.08.06

Ps. vi melder på klubbmeisterskapet, det må vi få med oss.

10.08.06

Jakttreninga har vi lagt på hylla. Vi skal trene svert lite, det meste grunnleggandes sitter godt. Vi tar ei pause, og skal kome sterkt tilbake neste år.

27.07.06

Er på Sandsøya på ferie, litt trening blir det.

No legg eg vekt på dirigeringsbiten... både på vann og på land. Terping om igjen, på ting eg trudde ho kunne så godt ;-) ho kan det faktisk.. ikkje tilstrekeleg heiter det når ho ikkje kan på prøver ;-), på prøve koplar ho av (ein form for blokkering) av mine signal.

Eit punkt eg ikkje har vore flink nokk til å trene på er.. innkalling med fløyte når ho feilar, eg har trena mykje planke med opplagt at ho lykkast, og nesten aldri hatt behov for å kalle inn, ho kjem fort tilbake når dymmi er plukka opp. Har ho feila så har eg bråte, 0 belønning. Planen er å terpe mykje innkalling med fløyte, få innkallings- biten like bra som på appellbana ? er det mulig, så er det mitt nye delemål.

Signal terping, her er ho rimelig sikker og det varmar godt å sjå at det fungerer ganske bra på trening, og at ho går ditt eg vil ha ho.

Vanndirigeringa trena vi over på ein holme, legg bort dymmies på fjøresjø, og brukar floda til å hente dei i land igjen.

Anne har filma litt vann -dirigering, så vist eg får henne til å redigere filmen,  kjem den ut før eller seinare, no er det berre fint ver og sommarferie og ikkje så mykje data på henne og.

21.07.06

Fellestrening i går, ja sikra vart eg på at det blir ikkje fleire startar i år på jaktprøve. Vi må få orden på den dirigeringsbiten vår, den er ikkje bra. Det ho skal lære er å stoppe på fløyta!! Terping og atter terping, men vi har rimeleg god tid å få orden på dette, neste år skal Arwen være rå bra på dirigering ;-) det får være målet vårt.

12.07.06

No har vi starta på skudd- trening ved dirigeringar, no skal vi ha ladd start- pistol klar.. kvar gong vi trenar, dette skal bli plankekjøring med tida.

Vi startar på nytt, og lærer det heilt i frå grunnen av, men no skal vi bruke skudd i treninga. Signaltrening er noko som vi må trene separat og ofte, dette er ting som må repeterast omigjen skal det sitte, alt som ikkje blir vedlikehaldt forfell.

08.07.06

NLM - rein trening på prøve, vi synest det var topp. Arwen var som vanleg bra på det ho kunne, markeringar- dobbele, fot gåing, fast og konsentrert, men når vi kom til dirigeringar, flippa ho ut !! Her har eg gjort ei stor tabbe,  har ikkje generalisert øvinga med skudd som forstyrelsar. Ho spring på skudd plassen med lukka ører ;-) Arwen  koplar ikkje at det er dirigering, men det skal vi klare å løyse.

Målet mitt om ein 1pr i AK i  år har eg skrinlagt, vi stiller ikkje på fleire prøver i år. Neste år skal vi kome sterkt, og eg vil tru at vi får dirigeringsbiten på plass til neste år.

04.07.06

Gjennomtenkte prøver, søndagens "bortreist" kan komme av væskemangel, ho ligg mykje i bilen og drikk lite, når Arwen legg frå seg kanin for å drikke så er det noko som ikkje stemmer. Her må eg  få i ho rikeleg med væske, før vi startar.. korleis?

Dirigeringsmomentet er litt pussigt at ho flippa så ut på,  og eg veit at ho kann dette rimeleg bra. Ein grunn kan være at vi ikkje har trena dette momentet med skudd, slik ho koplar ikkje situasjonen rett, men dette er ting vi skal finne ei løysing på, og vi skal kome sterkare igjen neste sesong, vi stiller ikkje på fleire prøver i år.

Eg ser på det positive, ho er heilt fast, ikkje noko lyd, og ho har ikkje skada vilt, utgangspunktet vårt er godt å jobbe ut i frå.

03.07.06

To nye AK prøver har vi vore igjennom i helga.... Laurdag blei det ein 2 AK og eg er nøgd med det vi gjor, feilen vår var på dirigeringa, her er Arwen ikkje lydhør på prøve, det har eg erfart skikkeleg no.

AK kritikken frå laurdag>>

Søndag blei det 0 noko av det same som hende på fosen, ho er mentalt tom på dag to. Ikkje lydhør på dirigeringa, mangel på motivasjon i feltet.

26.06.06

Vi har vore på ei samling med fellestrening av jaktmoment, etter jaktprøva ..då med fokus på dirigering, ho hadde litt det same som på prøve, på avstand blir ho meir sjølvstendig, og mindre lydhør.

Vi har terpa litt på kloss hold dette med retningar, då kan ho det, som plankekjøring, men når avstanden blir stor, og nasa slår inn med vitring vill ho løyse, vitre ut før ho tar kontakt ;-) dette må eg nokk jobbe med.

19.06.06

Prøve, tankar..

 

Vi stilte i AK på fosen >>>

To dagar med prøve setter sine spor, Arwen vist seg fram frå ei heilt ukjent side på desse prøvene ho lukka ørene. Fullstendig døv. Det ho kan på trening kan ho ikkje på prøve, så her må vi gå grundig til verks for å komme til buns i dette. Vist ikkje tør eg ikkje stille ho meir. Det går ikkje ann å flippe heilt ut på prøve, dette må løysast.

Laurdag fekk vi premie, og ho løyse oppgåva etter kvart, men eg er lagt frå nøgd med arbeide henne, det var ikkje i nærheita av det Arwen kan på trening.

Søndag blei det 0. Her var ho bortreis på dagen. Denne oppvisninga kunne vi godt ha vore forutan. Prøva var grei og vi burde løyste dei fleste oppgåvene rimeleg bra, men Arwen klarte ikkje det enklaste ein gong, markeringane ho gjekk over i felt søk .. sprang, og sprang, utan å stoppe på signal, når ho endeleg fann ein dymmi plukka ho den opp, for så å legge den ned igjen og drikke vann ;-) heilt på tryne.

 

06.06.06

I går var det fellestrening med vilt. Arwen har ikkje trena med vilt sida tideleg i haust, men ingen grunn til uro ho var super spontan som vanleg. Problemet var heller ho var heit. Vi starta med litt slurv, det legg eg ikkje vekt på, momentet i går var vilt, og det satt. Det blei også ein del vannarbeid, symje over vatnet, og gå i land etter måse for så å symje over igjen. Her var ho arbeidsvillig, rask heim, og fine avleveringar.

04.06.06

Ei bra treningsøkt i dag. Par trening blei det på Arwen, og det fungerte bra, ho var flink. Ein del vannarbeid, det bestod av å symje over ei elv og så gå i land for og ta med ein dymmi heim, passivitet medan den andre hunden gjor som vi.  Dette gjekk bra, ikkje noko problem, bra trening. Vi avslutta med eit nokso djupt felt, anna kvar hund henta dymmi. Dette med gjekk rimeleg bra.

31.05.06

Fellestrening, heile 8 hundar.. Arwen var så å sei heilt still ikkje ein lyd, det var positivt. Det starta med ei dobbel markering som vi var heilt på bærtur med, ho fann ikkje det første og gjekk til den andre, den var på ei open mark, her blei det felt springing, og eg bles ho av og ville ha ho heim, no brukar eg vanlig vis ha ein bra lydhør hund, men i dag, synast ho det var no måte på å ikkje få kome heim med noko. ;-(

På neste økt tok vi to enkle for å få ein lykkeleg slutt, her løyste Arwen oppgåva si som vanleg raskt og ganske perfekt ut i frå min målestokk.

Vi avslutta treningsøkta med jakt lydigheit, den gjekk  brukbart bra, nokre feil hadde vi den eine større enn den burde være, får kunn skulde på meg sjølv eg var ikkje nokk våken. Som konklusjon ei svært nyttig trening.

29.05.06

Vi har vore heime på sandsøya.. litt ferie må ein ha, men trena har vi gjort likevel, litt kvar dag. Det vi har jobba ein del med er dirigering. Arwen er svert lydhør, og reagera raskt på signal. Derfor må stopp nyttast varsamt vist ikkje stopper ho utan signal. Ho skal oppretthalde svert stort tempo, men stoppe vist ho får signal, og då evt. gå ei anna retning etter teikn.

Det eg prioriterar er å gå rett ut sjølv om det ligg dymmi både på venstre og høgre sida som ho veit om. No har vi nytta open mark ikkje stiar, dette for å gjer momentet sikrare. Går ho skeivt må ho stoppe og starte på nytt, det er lett ho drar mot side apportane, men skal vi ha rett line ut må vi berre terpe på riktig moment, ikkje sjå gjennom fingrane. Eg stoppar ho med fløyte går tilbake og hentar ho plasserar ho på lina igjen, startar på nytt, rein terping.

Ein del symje turar har det også blitt, ho er ein svert god symjar og symjar langt utan å nøle. Avlevringane er framme ståandes når ho kjem frå vatn, alle andre er no "på plass" avleviringar med sitt.

22.05.06

Litt enkel dirigeringstrening, men vanskelig vist du ikkje trener riktig, det går på lydigheit, og presisjon.

21.05.06

Arwen har fått litt pause i treninga si, det gjer berre godt. I dag trena vi i vatn, dobble og enkle markeringar. Stille ikkje ein lyd medan ho ventar på å få gå i vatnet, det er bra.

12.05.06

Fellestrening i går.. Passiviteten var bra, ho var brukbart roleg. Fotgåinga var her IKKJE bra, eg gjentok kommando fleire gonger, ho gjekk framom meg , åt gras osv...  Ho har løpetid, og eg veit ikkje heilt kor det virke inn på henne. Momenta som blei brukt i går var litt i vanskeligaste laget for henne, vi feila for mykje, og det er ikkje bra.

02.05.06

Trening på fotgåing i skogen, lange strekningar, og no vil eg ha ein perfekt fotgåing, så det er målet med treninga i dag.

01.05.06

Tre apporter på sjø i dag, på sjø går ho fort ut i vannet, vi starta frå tre forskjellige utgangar, dette er for at det ikkje skal være noko hindringar som hemmar henne, vi skal trene på det meste. Det var det heile i dag.... bortsett frå fotgåing det er eit viktig moment og skal trenast ofte.

17.04.06

Snøkave i dag og... Felt i dag. Tok 9 dymmy kasta i ein U dette gjer eg vanlegvis ikkje, men i dag gjor eg det. Arwen sitter og ser, eg går ca 20 meter i frå ho og kastar 9 dymmy. Rundt oss er det ei 2 meter lang og ca 2 meter høg grøft på alle kantar. No er det ikkje vitring frå meg i feltet så eg trur det er litt vanskeligare enn normalt. Nei.... tempoet er upåklageleg og ho løyser oppgåva kjapt. Etterpå var der programmering i dirigering. Det er vanskelige moment eg køyrer på ho, men sikkert Arwen får ikkje så mykje anledning til å feile. Og vi har alltid kasta ei markering under dirigeringa som skal hentast inn før vi er ferdige. I dag var den godt spikra etter vi hadde jobba ca 7-10 min med dirigering.

15.04.06

Årets første sjø apport. 2 dymmy fekk Arwen apportere frå  sjø, det var kaldt så det held med 2. Ho nøler ikkje, stor fart rett på dymmy, kastar seg i vatne med stor iver, symjar godt som ho gjor i fjor. I tillegg trena vi dirigering, her er det terp på detaljer, ho skal gå snorrett, og går ho ikkje snorrett så må vi starte på nytt. ( Arwen er lydhør, går ho feil og eg stoppar ho.. så stoppar ho) Og vi startar på nytt, snarveg påskrå tillet eg ikkje, her skal vi være firkanta. Legg inn  kantar i linja, eller over veg, gjennom busk, prøver bruke litt fantasi for å få generalisere dette.

11.04.06

I dag har trena vi dirigering igjen, Arwen er topp motivert til å  jobbe. Lange rett ut trena vi, stoppa på fløyte og i dag, lenger ut signalet er godt befesta. Gjekk ein del fri ved fot, stoppar og berre venter, ser på sjøen og fuglane som flyg. Dette med å være passiv går bra, det er noko som eg vil prioritere og trene også når eg trenar åleine. Ho er heilt still når vi trenar, og når vi stoppar for å sjå ut i lufta.

06.04.06

Litt trening i dag. Felt komprimert, masse dymmi i liten omkrets, dette er å trene på å springe over dymmi, når ho har ein i munnen. Ikkje søke med dymmi i munnen men rett heim, Arwen lokaliserar, men byter ikkje. I tillegg hadde vi markering bak felte, den tok ho inn etter 4 felt dymmia, og så ut igjen for å plukke inn 4 til.

Rettut trena vi, eg kjører på med ca 100m vil ha hund som går langt ut, ikkje problem med å stoppe ho, så det trena vi ikkje. Snorrett skal ho gå, så gjer ho ikkje det så må ho nokk stoppe, og starte på nytt ;-) dette litt av koden for å få til dette. Stopp er på fløyte eg brukar ikkje nei i treninga, det er kunn i dei situasjonar ho kan komme til å øydelegge for andre då bruker eg Nei !! vist eg må.

03.04.06

Ei god ygt med trening i dag. Vi var innom felt, markering og dirigeringstrening. Starta med felt, sette Arwen i sitt, kasta ei markering bak feltet, la så ut 8 dymmi i felt, gjekk tilbake til Arwen, vi snudde mot markeringa og ho hadde den spikra. Felte gjekk upåklagelig bra!! Bevega oss litt til ein plass der vi trenar dirigering, her er det full rulle, eg prioriterar linja, men vi hadde mange vanskelige moment, rett ut er ca 100m. Eg brukte ein L, 3 stykkar på 75 -100m, 3stykker i andre enden av L her på ca 40- 60 m. Vi starta med å kaste ei markering før eg la ut dirigeringane. Eg kalla ho mot meg i det eg hadde lagt ut lengste markeringane, sette ho i sitt på gjekk tilbake til stamplass, sende  ho på den fyrste på lenger ut signal. Når den var inne fekk ho hente markeringa, så var det rett ut i den kortaste enden av L. Rett ut på den lengste, så rett ut på den kortaste, og tilbake og rett ut på den lengste, for til slutt hende det siste i den kortaste enden av L en. Vi avslutta med ei dobbelmarkering, dei satt spikra begge to.

Konklusjon av denne treninga, Arwen er super Arwen!! Farta er like stor ut som inn, og ho går rett ut, endå vi har fleire alternativ dymmia ute, signala våre er med andre ord ganske faste ;-) Eg brukar, nesten aldri fløyte, treng det ikkje, i dag sprang ho over dymmi på linja inn.

31.03.06

Under turen vår i dag blei det ei linje, 4 dymmi, rett ut, den fyste som kom inn kasta eg som eg markering bak. Arwen henta så 2 til frå linja, etter det  fekk ho hente markeringa, og tilslutt rett-ut på den som var igjen på linja, og det var også den som var lengst ute. Alt perfekt.

Vi hadde mykje moro med tennisball og leik i dag, prøvde oss på litt bilde, men fekk ikkje noko blink der i dag nei.. venter på snøen skal forsvinne. Ta bilde er vanskeligare enn å trene jakt.. men moro når vi treffer.

30.03.06

Dirigeringstrening i dag, super Arwen, fart.... rå og lydhør og går som ei kanon akkurat ditt ho skal. Dette er eg sikker på henger samane med min trenings måte, ho er sikker. Eg prioriterar linja ut den må sitte, og eg trenar ikkje blinde. Stopp skal vere stoppmomentant, men her er eg måteholdig i treninga, dette er moment som kan redusere farta vist vi trenar for mykje av det.

Eg varierte ein god del moment i dag, lenger ut, kom mot med stopp, og gå rett vinkel til sides igjen. Det er ei glede å jobbe med Arwen, no venter vi på mildvêr, slik vi får starte med trening i vann. Der er eg meir usikker, vi har sikkert ein del jobb med vanndirigeringa før vi er klar for AK.

27.03.06

I skogen for å løyse "innkallings problemet" vårt, Arwen har berre aldri fått prøvt dette her før. Ho har ei super innkalling i alle andre situasjonar, berre ikkje når eg har bedt ho sitte, då sitter ho trykt ;-) På appell innkalling frå sitt har ho kanon tempo. Det skal ho ha frå sitt også når eg brukar fløyte, det skal ny innlærast, reknar med at vi skal klare det. Vi er i gang med treninga vertifall.

26.03.06

Organisert jakttrening i dag, med fokus på dirigering. "Min hund er for spontan var den mangellappen ho fekk i dag". Rå fart ut, raskt opptak og rå fart inn. Tempo til Arwen er eg stolt av, det må opplevast.  Veldig god og planlagt trening i dag, så takk til Jurjen.

Det var ei svært nyttig trening, eg fekk med meg ein del ting som skal lærast inn "fort".. Eg erfarte nemleg det at Arwen sat fjellfast sjølv om eg ropar bles i fløyta osv. Eg har ikkje trena på dette momentet, ho er ung og ikkje alt er lært, eg går varsamt i døra... men vi er påmeldt i AK så innkalling frå sitt må ho kunne. Ho er spikar fast i underlage når eg har kommandert ho til å sitte ;-) Ikkje noko problem med innkalling når ho er i arbeid eller.. fritt springandes. Eg hadde altso eit innkallings problem i dag.

16.03.06

Felt i dag. Arwen fekk kommando "sitt" og eg la ut felt 8 dymmi, og 1 dirigerings apport bak feltet. Feltet la eg kompakt i to område, oppe på stein og tett inn til røter. All trening skal ha ein plan, og grunnen til at eg la feltet tett er, at rett heim om ho vitrar "meir" skulle testast. Dette momentet skall sitte fjellfast, aldri meir enn ein apport i munnen. ;-) Ho fekk hente inn 2 feltapporter, ( ein i gongen) vi snudde og tok dirigerings apporten. Til slutt fekk ho hente inn resten av feltet, og det i Arwens vanlige store fart.

15.03.06

I går kveld var det fellesjakttrening. Vi starta med felles sitt, under denne øvinga kom det ein skottserie frå skytebanna, Arwen satt fjellfast. Det vart vente trening på oss, når det er godt oppmøte på trening, blir det derfor passivtrening, og det er det mest nødvendige momentet for oss, den biten klarte ho bra.

Arwen har super fart i alle moment, gode avlevringar, eg har omskolert ho til at ho setter seg på sida i staden for framme, kvifor kan i grunngi vist nokon lurar, men ikkje her. Fot gåinga var bra i går. Eg er godt nøgd med trening.

13.03.06

Nydeleg ver her no, vi har hatt vår faste time i skogen.. To - ti min går av og til til trening, og det blei det i dag også. To dymmi hadde vi med, desse200 grams dymmiane er fine og ha i lomma. Vi jobbar med avansert dirigeringsmoment, dette med å ha mage val, og likevel ta det som eg vil ho skal ta. Måtte vente før eg bestemmer kva som skal hentast først, dette er eit momentet som kan framskaffe lyd, men eg har det ikkje. Det er faktisk det aller viktigaste, har vi lyd, så får vi ingen god premie. ;-) og det vil vi ha.

11.03.06

Hadde med hjelp i dag, og vi fekk ei vellukka jakttrening. 10 apporteringar  blei utført med stil, og det var mykje innretta mot dirigering og lydigheit, markering blei kasta før utsending. Kasta også markering når ho var på veg heim. Ei dobbel markering fekk ho også. Vi kjører berre ein av kvar øving. Alle moment satt spikra, og ho reagerar momentant på stopp signal, i svert stor fart, eg blåser av kunn når ho har stor fart, dette får å unngå ho ventar på å bli stoppa.

09.03.06

Lenge sida vi har trena jaktmoment i skogen, vi har mykje snø. I dag tok eg med to dymmi når vi var på vår faste tur. Eg er stolt av  Arwen, ho er berre rå bra, ho må opplevast. Vi trena dirigerings moment, alt var 100% ho er super rask reagerar spontant på fløyta, er 100% sikker på min retningar. Masse skryt men ho fortenar det.

07.03.06

I dag trena vi litt Jaktmoment, fot gåing i gruppe, kast av dymmi under marsj utan å stoppe. Vi klarte oss svert bra, 0 knall, og 0 lyd.

06.02.04

Hadde tinga kastar i dag og det hadde eg, Arwen bedømde avstand dårleg, grunnen veit eg ikkje, kan være kraftig vind. Ho fekk 4 markeringar, alle kom inn, men dei var ikkje spikra, ho fekk ikkje hjelpe signal, men søkte seg fram til dei sjølvstendig, avstand 150m-200m, open attelege mark. Kastar var referanse punkt, slik ho burde klart oppgåva raskare, men det kan være vinden som spelte oss eit puss, fart hadde ho.

05.02.06

Felles jakttrening i dag. Godt oppmøte, regn og vår vær i starten på februar det er bra. Gode treningsvenner er eit must å ha. I dag blei det både passivitettrening, dymmi kaster, wok up med vilt, vi hadde ei bra trening. Arwen har alt for lite slik trening, vi trener mykje aleine, men ho løyste oppgåva godt synast eg, alt kan gjærast betre, og det er målet vårt. I dag trena vi i Vaksvika, og det var på innmark.

03.02.06

Lang tur i tåka i dag, planen var å trene litt i dag. Vi leitar etter varierte terreng eller plassar å trene som vi ikkje har trena før. I dag fann vi oss ein oversiktleg plass, og eg tok dei 9 dymmiane som eg gjekk rundt og bar på ryggen. Nr1 la eg ut som dirigering, nr 2 kasta eg som ei markering, dei andre 7 la eg i eit felt. Arwen sitt still og fylgjer med på dei heile, helt still, og roleg. Vi starta med dirigeringa, tok så inn markeringa, for til slutt plukke inn feltet. Eg valte den rekkefylgja på apporteringane fordi eg ville ikkje at ho skulle prøve seg på dirigerings eller markeringa når ho plukka feltet. Vi lukkast 100% og ho er svært sikker på kva ho skal gjære.

31.01.06

Felt, 9 dymmi. Sitt helt roleg og svært konsentrert når eg legg feltet, og helt lyd fri. Høgt tempo på heile jobben.

Fot trena vi, her slit vi med litt for langt fram, no er eg bevist på det, og er i ferd med å legge ein arbeidsplan for endring. Steg nr 1. slutt å ta oppat kommandoen. Kunn ein kommando, fot, om vi skal gå 100 m eller 10m.

29.01.06

Tre lange rett ut, 150 m. I tilegg trena vi konsentrasjon berre sitte på fot, og gå fot.

28.01.06

Dirigerings trening i dag, eller teikn vedlikehald som eg eigentlig driv med. Dette at ho går riktig på trening er ein god start, i dag var vi skikkelig heldige alt klaffa. Vi trena høgre, venstre, lenge ut, og rett ut. Ho går riktig. Dette trena vi på ei attelege som var snøfri, men litt hard. Etter, kjørte vi til ein skogsområde, og trena felt, i dag brukte vi 9 dymmi. Stort klatrefelt i dag.

Ho veldig bra, 0 lyd, og svert konsentrert, no er det berre å håpe eg klarer og få treent nokk i lag med andre.

23.01.06

Bært og optimale treningsforhold ute i dag. Det blei 14 apportar i dag, og alle perfekt utført ;-) 7 i rett linje, og 7 i felt, ingen kast. Sette Arwen i sitt, la to dymmi 10 meter bak ho, gjekk så ca 70m framom og la ei linje på 5 dymmia. Sende så den fyrste med lenger ut signal på ca 70 meter, den kom inn i forrykandes fart, den andre blei så sendt rett ut, den tok ho like fort inn. Vi gjekk så fot tilbake til utgangsposisjon, og sende 5 rett ut. Alt inn i like stort tempo. I tilegg har vi gått ca 500 m fri ved fot i skogen i dag, men full fokus på riktige plassering.

22.01.06

Årets første felles jakttrening, glatt og is, men topp og hjelpsame treningsvenner. Arwen skulle liksom gå i par i dag, litt simulert prøveopplegg. Tja.. vi he igjen ein god del jobb før vi er klar for AK.

Ho har superfart, den er det ikkje noko å sei på, topp innkomst og avlevringar, det beviser for meg at eg har brukt rett trening her. Fot gåinga blir for uryddig går litt lang framme, er så konsentrert på apportering at ho setter seg tregt når eg stopper, her må det tenkast. Eg vil ha hund som setter seg utan å bli minnet på det  med minst mulig kommando. Oppgåvene var kanskje litt vanskelige i går, det at ho ikkje var helt i topp på alle moment har ingen betyding. Litt vente lyd, men ikkje noko og skrike over, er helt still når den andre jobbar då fylgjer ho med. Meir slik trening så blir vi god ;-)

18.01.06

Kjempe vær i dag, nesten bert. Flott tur i skogen med ein del dymmia på ryggen. Eit vanskeleg felt som Arwen plukka inn utruleg fort. Vi tok også nokre dobbelmarkeringa, og det er eg som bestemmer kva ho skal hente først, det er ikkje noko vanskeleg for Arwen å skjøne no. I tilegg trena vi litt dirigering, men det var for mykje vegetasjon ti at det blei effektivt. Kort dirigeringar vi må trene det og, slik ho ikkje spring hundrede meter før ho reagerar ;-) god fart på min hund.

13.01.06

Litt bert i dag på tuene i skogen, det blei nytta til felt trening!! gjett om Arwen var i hundrede..

Eg kasta ei markering, og så la eg ut feltet, Arwen sitter roleg og gled seg til å få lov å jobbe litt. Felte er ute, ho hentar inn to dymmia, vi snur oss og ho får signal om å hente markeringa, den satt som spikra, ho får hente resten av felte, og det går så fort at det må nesten opplevast får å sanse arbeides tempo henna. Vi avslutta med litt dirigeringsterping. Hadde ikkje med ball så i dag blei det masse godbit etter jobb.

27.12.05

Endeleg seier Arwen, no er det lenge sida ho he fått sprunge etter dymmi !! I dag tok eg med eit par dymmi, og då blir ho enormt glad ;-) Dette er nemleg det aller kjekkaste ho veit.

Ho har i ei periode kunn fått sprunge heilt utan noko form for trening når vi har vore på tur. Kunn to ting held eg fast på, gå fot rette etter vi parkerar bil, og siste 50 meterane til bil.

Ho fekk i dag lange dirigeringa på frossen snø, i tilegg to dobbelmarkeringar. Stoppar på fløyte ( brå stoppar) sitter også fort vist eg gir signal om det ;-) kjempebra.

Det einaste eg manglar er makker hund ;-( skulla gjerne ha trena meir i lag med annan hund, no når eg har kunn ein hund blir det lite slik trening.

14.12.05

Regn i dag og, nytta det til trening av felt. Vi varierar terrenget, det er er nyttig i genrialiseringa, vi fann oss ein fin plass i dag. Fint lett skråande terreng med litt vegetasjon, men oversikteleg. Arwen er ein svert god felt hund, og jobbar utan å trøttast, eg legg store felt med dymmi høgt oppe på steinar, tuer, svokker alt blir nytta. Effektiv og høgt tempo er henna varemerke. Etter på gjekk vi tur, ho fekk då springe i alle grøfter, søyler som ho fann, og det er også ein del av henna gode liv ;-)

12.12.05

Trena i dag, svert lange rett ut 150 m. Går utan noko problem, fire stykkar ein med avblåsing, og lenger ut signal. I tilegg trena vi klokka, signal på å gå rett retning, og vente på signal er denne treninga skal vere god til. Til slutt blei det ein dobbelmarkering, her snudde vi og tok den som eg kasts fyrst, ho hadde fokus på den siste. Dette gjær eg for å teste at ho hentar den eg vil ho skal hente. Treninga i dag var på stor open atelege, og her kan markeringar være svert vanskeleg, i dag spikra ho dei. Milt og bert, håper det blir slik lenge...

11.12.05

Vi har hatt ein helgetur til Sandsøya.. Litt trening blei det i mykje vind og regn ;-) Lange rett ut, her er mykje bra, og dette momentet skal vi bli god på. Vi trena og nokre markeringar. Suveren på det er Arwen..

05.12.05

Tok med eit par dymmi på turen i dag. Få lov å trene litt liker både Arwen og eg ;-) Vi trena på enkle ting, som kan være vanskeleg og vi må repetere . Innkalling til fot etter eg har lagt ut dymmi for ei klokke kan være ei utfordring, gjekk greitt det i dag.. vi gjekk der etter fot tilbake til utgansposisjon, og eg valte kva side ho skulle apportere frå. Dette er trening av konsentrasjon, ro, hukommelse, og ikkje minst jaktlydighet.

I dag fekk vi sjå to hjortar på nært hold, dei var kunn ca 20 meter frå oss. Arwen fekk kommando fot, og satt helt roleg og såg kor dei flykta frå oss og vidare inn i skogen. Kjekt med hund som klarar dette.

26.11.05

Klokke trening på skogsturen i dag, Arwen blir sikrare på dette momentet, har no dymmi i 3 retningar og ho stolar på mine signal.

25.11.05

Hadde plukka med ein del dymmi, og kjørt til ei stor open atelege planen var trene dirigering, men det blei det ikkje noko av eg hadde lagt igjen fløyta heime ;-(  . Det vart i staden enkel markering, på open mark, her er det ikkje referansepunkt, og det kan vere vanskeleg især vist oss beveger oss før dymmi skal hentast inn. No blei det med to enkle på grunn av at eg ikkje hadde fløyta mi.

23.11.05

Jippi... snøen er på veg bort her med oss. I dag trena vi felt, eg er fæl no legg det vanskeleg, under rot, og opp på høge steina, men nei.. min Arwen synast ikkje det er så komplisert ho. Søker seg fram til alt og i stor fart, og brukar eit minimum av tid. Heilt roleg, lyd fri, avleverar perfekt, kva anna kan ein ynskje seg..

22.11.05

Snø enno her ;-) Det tyder at vi ikkje har topp forhold til jakt trening. Vi har likevel trena litt rett ut sending i dag, og alt utan å nytte Nei . Stopp på fløyte er  noko som eg repeterar, og då brukar eg tennisball. Sitt teikn har eg og lært inn, skal ikkje bruke sitt teikne alltid, derfor så er blås i fløyta stopp sjå hit. Skal ho sitte gir eg ekstra signal, dette er på grunn av i prøve slurvar vi med konsekvent, stoppar hund på prøve, får den ofte gå vidare utan at den sitt, det skal ikkje eg ha noko av. Skal ikkje ha ny innlæring etter kvar prøve.

12.11.05

Fellestrening. Flott mildt ver midt i november, topp treningsforhold. I går var vi 4 som deltok på trening. Felt var hovud temaet, Arwen starta med passivitet, ho fekk sitte og sjå på, medan eit felt blei kasta ut, kasta ut på grunn av at ny hund skulle få litt hjelp til å forstå oppgåva. Arwen satt ca 5 meter frå meg, ho var helt still. Eg vente i lag med Arwen, medan den første hunden plukke inn dymmi, den tok raskt inn 3-4 stykkar. Arwen var veldig bra på passiviteten i dag. No var det henna tur, ho plukka raskt og effektivt, dekker område svert bra, både i dybde og bredde, farta er topp, og det er nasebruken og. Vi trena i tillegg  markering, Arwen markerar bra, ho feilbedømte avstand på ein dymmi, finsøkte, meter for meter lenger ut, til ho hadde den, mista ikkje plassen med hollt område der markeringa var. Er i dag godt nøgd med treninga vår, Arwen var still i passivitet når andre hundar jobba, vi gler oss til 2006 sesongen og AK.

10.11.05

Rask sykkeltur i dag, med sekk på ryggen med dymmi. Rett ut trening, med dymmi på begge sider. Ho skal gå rett så her er det trening på detaljer, ei linje skal vere rett, vist ikkje må det blåast for stopp, og starte på nytt.

05.11.05

Fellestrening med apport på vatn. Her starta eg med ei stor førartabbe den var så stor (eller lang) at kunn dei som var til stede får vite det ;-) Vi hadde også ein del lyd i dag. Lenge sidan vi har trena i lag med andre. Viltbehandling var svert fin, det var avleveringane også og i hand.

04.11.05

Sykla til trenings plassen i dag. Må nytte dette utruleg flotte fine November veret. I dag var det helt stilt, og det betyr lite vitring. Eg la ut eit felt som ver smalt og langt. Vitringa var dårleg trudde eg, men Arwen min tykte ikkje det, og plukka fort heile feltet. I tilegg blei det enkel markering, kast og gå på fot ca 40 m, vente i eit par min. deretter får ho hente inn markringen.

01.11.05

I dag har vi sykla til eit trenings område, 10 min på sykkel, og fem minutt å gå, då er vi i eit super terreng. Vi skulle ikkje trene i dag, men skulle ta bilete og være i ro. Dymmi hadde vi med, kjekt å ha til staffasje på bileta. Bilete frå plassen vi var på er å sjå på fotosida mi. Bandtvangen er og oppheva i dag!!!

31.10.05

1 km med fri ved fot i skogen i dag!! Eit felt med 7 dymmi, god vitring, eg la dymmiane i svokker før å gjære det litt vanskelig. Så lenge eg ikkje har stress eller lyd, så trener vi. Arwen er fantastisk roleg når vi trenar i alle vente situasjonar. Når ho slepp på jobb der i mot har ho ei imponerandes fart. Ho søker stort vitar ut, og finn dymmi, rett heim i stor fart, ho går ikkje igjen i same område med dekker svert bra.

30.10.05

I dag er det såå... mildt at eg valte å trene i vatn. Og vatnet var ikkje kaldare no enn midt på sommaren. Arwen stor kosar seg med å få apportere i vatn, og ikkje ein lyd i dag berre moro. Ho hadde ein utruleg god ut sending til slutt, eg kasta ein dymmi langt veldi langt når no var på veg heim . Denne såg ho ikkje kvar landa, når eg sendte ho på den sprang ho i feil retning og oppe på land, der ei tidlegare markering hadde hamna. Eg fekk ho på fot igjen, og prøva på nytt no med dirigerings signal (tenkte meg ein dymmi mindre i dag). Rett ut, og ho gjekk rett ut ca 60 m på vatn. 5-7 meter til venstre frå dymmien hadde ho den i nasa. Dette var ei skikkeleg vellukka utsending. Når eg  sender på så lange apportar, og eg ser Arwen bere symjar på utan å nøle, når ho då vitrar og opplever det at endeleg der var den, varmar det i kroppen.

28.10.05

Sykkel tur med ein full sekk med dymmi i dag. Vi må bygge musklar framme ;-)  Trena i dag meir dirigering, rett ut langt ut 150 m. Felt i god vind, her får Arwen nytte nasa bra, ikkje berre springe etter dymmi.. Kjem nokk til å prioritere ein del felt før snøen kjem, dirigering kan vi ta i snø også. Felt arbeide er rått, ho har stor fart, men slår utruleg bra på nasa, og vitra opp dymmi på mange meter. Eg har eit meisterverk av ein hund ;-) som eg er er stolt av. Fot gåing her trenar vi, dette med å kunne gå fot over stokk å stein, må lærast, stopp for å berre å sitt still på fot er krevjande trening, og det gjer vi stort sett kvar gong vi trenar jaktmoment..

27.10.05

No er løpetida til Arwen i retur, og vi har trena litt i dag. Dirigering eller langt ut det var målet i dag, og no blir det vanskelegare etter kvart for henne, men ikkje vanskelegare enn at eg har kontroll på at ho klarar det som ho blir sett til. 100 m rett ut trena vi i dag. I tilegg hadde vi ein markering på sida som ho fekk hente inn etter 4 rett ut i begge retningar.

20.10.05

Heile tre apporter fekk Arwen i dag. To lange rett ut, den nr 1 snudde vi ryggen til og sende med lenger ut signal. 70m, når eg fekk inn den, kasta eg den på sidelinja, og sende Arwen rett ut signal ca 80 m, her gjekk ho rett linje på dymmien, tilslutt fekk ho hente markeringen på sidelinja. Det var det heile i dag. I tilegg stoppa vi går litt på fot, står musestille i fleire minuttar, og kunn ventar slik trening er nyttig passivitetstrening.

17.10.05

No er det pause i treninga vår, vi har kunn trena på å gå fot. Ro trening skal prioriterast. 3 timar på fjellet i dag.

02.10.05

92

Teikn terping, skal prioriterar den rette linja. har ofte brukte tre på linje, i enkelte høve tar Arwen og stoppar på den tredje og snur ser på meg og ventar på at eg skal gi eit lenger ut teikn. Kvifor ho gjær det, ja sei det, eg har gitt slikt signal når ho har stoppa, også når eg ikkje har blåst av.. Ho skal ikkje stoppe utan at eg bles i fløyta, så i dag har eg ikkje gitt signal for lenger ut når ho har stoppa. Eg har kalla ho inn og sendt på ny rett linje. Har trenet lenger ut også, men ikkje blåst av for å stoppe og gi lenger ut signal. Kunn frå sittande og vent på signal.

Dobbel markering tok oss og i dag, med meg sjølv som kastar, sende ho på den som eg kasta fyrst, dette med å bestemme kva ho skal ta fyrst er eg nøya med. Ho ser naturleg på den som blei kasta sist, og hentar den fyrst om ho får velje. No er det slik at når vi skal opp i klassane så er det ikkje ho som veljar men dommaren. Og då er det klart ein fordel at ho tar den som eg veljar for henne fyrst. Dette moment er innlært, det er ikkje noko kamp eller nei roping med oss (det er fy fy og vi gjær ikkje det). Ho har naturleg lært seg og gå i den retning som eg peikar, eg hjelpar henne med andre ord i markeringsarbeidet, eg og veit omtrent kor dymmien landa, og sender ho med hand signal i den retninga, dette er innlærd på enkel markeringar, og blei ikkje noko vanskeleg på dobbele.  Det som kan dukke opp som problem er vist ikkje dymmien blir funnen og ho går til den til andre. Vi kan då kalle rett inn å sende på den andre. Dette med lydighet er  viktig, det skal være ein kombinasjon av sjølvstendig arbeid, med retteleiing vist det trengst.

28.09.05

91

Fot gåing er eit moment som vi trena i dag, også det å berre sitte i ro, og sjå på sjøen. I tilegg fekk ho ei lang markering på open mark den blei vanskelig. Ho fann den ikkje på fyrste forsøket, men søkte i ring, men 30 m for lagt ute. Eg kalla ho inn, sende Arwen deretter på ei dirigering til denne markeringa, det gjekk då rimelig kjapt å få den inn. Det var alt i dag, eg skal hugse å trene kunn kvalitet, og ikkje kvantitet. Dette og berre sitte og sjå rett ut i lufta kan vere eit krevjande moment, men høgst nyttig..

27.09.05

90

Litt trening i dag, på bana i Olsvika... fot gåing på rekke trena vi, her var vi dårligast i klassa i dag, men eg skal ha ned bruken av kommando, og bort med mas. Så i ei overgans fase vil nokk fot gåinga vår vere lite strukturert, men vi kjem sterkare og meir perfekt tilbake. .

23.09.05

89

Dirigering på vatn, det har vi trena i dag, Om eg går rundt når eg legg ut, går Arwen rett ut i linje når eg sender ho og det er bra. Gjær ikkje forsøk ein gong på å springe rundt, men brukar den vegen tilbake. I dag fekk ho 4 symjeturar over vatn etter dymmi. Mildt varmt vær i dag, og eg skal nytte hausten til vatn dirigeringstrening.

12.09.05

88

Eg har i grunnen lagt jaktmoment  på hylla no, men... i dag har vi trena litt likevel. Dirigering, eller repetere teikn og kva det betyr er nokk slike ting som eg skal holde ved like. Vilt trening har eg ikkje starta med enno, skal ikkje på prøve før neste år så eg utsetje det, men eg har i tankane korleis eg skal løyse rullinga med viltet ja. Vi skal nokk starte med å gå fri ved fot med kråke, både vanleg marsj og spring marsj kanskje hopp over hinder også, det skal bli like naturleg som ein apport bukk. Så dette skal vi nokk klare å løyse, ho har nemleg ikkje hardt bitt, kunn urolig og det er noko helt anna.

10.09.05

87

Trene på å være roleg og lyd fri.

03.09.05

Prøve..

Ei prøve som fortalde meg at her er det noko som må forbetrast..  ja, Arwen må lære å bære vilte fast å fint heim, ho er svert ivrig og det medførte på denne prøva at ho rulla litt i meste laget med eit par vilt. No må vi tenke ut ein treningsplan, og det blir ikkje fleire prøver før dette er på plass.

Når det gjeld felte så var dette svert vanskeleg, ei stor mark med meters høgt stritt gras. Arwen fann vilt og kom heim med det, ho går stort og finn det meste, men i dette høge strie graset var det ikkje enkelt å jobbe, derfor vart det nokk litt tilfeldig søk.

Eg tykte Arwen utførte sjølve momenta som vanleg med stor fart og presisjon, jobba svert bra, bortsett frå tulle med vilte på veg heim, men ho knekte då ikkje noko. Til kritikk>>>

30.08.05

86

Trening med vilt, som ei prøve... 0 rulling med vilte i dag, mykje bra !! Fri ved fot var svert bra, litt rot med avlevringane elles er eg topp nøgd.

28.08.05

85

Trening i lag med anna hund i dag. Felt anna kvar sending her har vi litt lyd,  ikkje mykje men litt.. Det er noko som vi aldri har når vi trenar åleine. Ho gjor elles god jobb på feltet henta sine dymmia raskt og effektivt. To vann markeringa topp tempo her og. I tillegg trena vi litt dirigering. Vi avslutta med ei enkel markering med kråke, her rullar ho litt for mykje med viltet. Vi brukte skudd i dag. Fotogåinga var i dag betre enn ho har vore, så trening HJELPER !!!

26.08.05

84

Fot gåing, med presisjon er vårt hovud mål no. Det funkar fint så lenge det ikkje skjer noko svert spennandes då klar ho ikkje begge deler perfekt. Det er målet. Ho skal kunne fylgje med kast å skudd utan å fire på fot gåinga ;-) dette er ikkje eit enkelt moment, men vårt mål.

24.08.05

83

Symjing, dobbel på vann. Fot, og meir for gåing.

19.08.05

82

Vann, i dag har vi trena på vatn. Og ho fekk lange symje turar dette synast eg er bra, og gir god mosjon. Eg har starta med dobbele markeringa på land, og i dag starta eg på vatn, dette har vi ikkje gjort før, men vi trenar litt på dette før neste prøveein veit aldri kva ein får.

Det blir no ikkje trena på anna enn ting som skal forbetrast, (det er fot gåing, og raske sittar etter avlevering.). Itilegg litt progresjon i treninga det vil sei ny moment som dobbele.

18.08.05

81

Fot gåing med meir presisjon. Raskare sitt.

16.08.05

80

I dag har vi trena dobbelmarkering, det har vi aldri trena før, men no føler eg at Arwen er moden for litt stigning i vanskelegare moment. Litt dirigering, og fot gåing er og eit moment som eg skal trene masse på no. Rundt og sitt etter avlevering skal opp i tempo. Her kjem nokk klikkaren fram flittig, dette momentet med raskare inn å sitt etter avlevring må eg få fiksa på.

13.08.05

79

Vi var å sumte litt, eller apporterte litt frå vatn. Dette er det einaste jakt relatert øvinga vi har gjort sida prøva på Standal.

02.08.05

78

Trena felt med 5 kråker. Arbeider fint når ho er i gang, i dag tok ho ei runde før ho gjekk i feltet. :-( det var ein del skyting ikkje langt frå der vi trena, og eg var ikkje helt ops når eg sende.. ho er ikkje alltid like lett å stanse, når ho går i jobb.. la i veg i retning skotta.

Det var skott og kastar på ei dobbelmarkering, her blei det litt sur ho fann ikkje nr 2 med ein gong og eg måtte sende Arwen på nytt på markering nr 2.( dobbelmarkering har vi ikkje trena før)

No er det fri til prøva ikkje noko trening berre sove, ete mat.. og kjede seg. Så får vi berre håpe på det beste til Laurdag.

30.07.05

77

Vi har vore  heime på sandsøya på ferie, og då er det fine forhold og rikeleg tid til å trene. Vi trenar litt kvar dag nesten kvar dag, litt fri har ho også. Det ser kanskje mykje ut, men det er det ikkje. Det er snakk om små mengde med trening 15-20 min i tilegg er det ro trening.

Det berre å sitte og vente har vi trena ein del av. Eg har notert dei momenta som vi har trena kvar dag i tilegg har det vore fot gåing og sitte. Det har eg ikkje notert anna enn når vi har trena berre på det, altso lagt vekt på å forbetre noko her. Og det må nokk til ;-)

Dirigering og terping på fot gåing. Vi skal ha raskare sitta etter avlevering. Inn på fot og sitt.

29.07.05

76

Sjø med and, skott og kastar. I dag var ho suveren .. utruleg bra.

28.07.05

75

Felt dymmi 5stk. Og dirigeringstrening.

26.07.05

74

Sjø.. måse.

25.07.05

73

Felt, dirigering.  Brukte måse og kanin.

24.07.05

72

Felt med dymmi.

20.07.05

71

Jakttrening i lag med to andre i dag. Arwen var ikkje lydhør.. jobba som ein helt utan å stoppe på signal.. Eg var kjempenøgd med det  ;-) Dette var ikkje lett,  Ja, kvifor. Det var vatn med vanliljer Arwen jobba som bare det. Hoppa i vatnet gjekk ut utan å verje, ho viste fram sin enorme motor. Skulle ha inn to dymmir frå vatnet, men det fekk ho ikkje til, så ho kom no heim til slutt med ein etter ein god del blåsing, og roping. 2 dymmi låg i lag ca 40 m ute på vatnet.. Er ho i arbeid så er ho ikkje god å stoppe. SÅ HER MÅ LYDIGHET TRENAST.

Vi kjørte eit felt der vi fekk hente 3 kvar. Hundane måtte forsere vatn med vanliljer i før dei var i feltet. Dette gjekk bra. Arwen har ein enorm kapasitet i felte, ho går villig i søk.

18.07.05

70

Litt vatn arbeid i dag.

15.07.05

69

Trening på sjø, dirigeringstrening, og trening i tare og bårer. Dette er miljøtrening ikkje noko skal vere farlig. Ho går rett linje på sjø også no, og det likar eg svert godt :-) Ho er heilt still når vi trenar ikkje noko lyd på ho. Vatn er det ho har vore mest utrugg på derfor kjører vi på med vatten trening, og så lenge ho ikkje blir stressa enn starta lage lyd er det flott. I tilegg er symjing svert god trening.

14.07.05

68

Kondisjonstrening på sykkel, pause med innlagd dirigeringstrening.

11.07.05

67

Tre lange markeringar på vatn, symjer fort og sikker, legg seg på rette sida av vinden.

10.07.05

66

Sykkel trening tidleg på morgon. Kondisjon må Arwen ha. Stopp med litt innlagd dirigeringstrening.

08.07.05

65

Har vore på Sandsøya og der har vi trena litt kvar dag. Vi har fokus på dirigering, og vatn arbeid, det er to moment som vi skal forbetre oss på. Heime på sandsøya er det i sjø vi trena Arwen har ikkje problem med det. Ho går uti og symjar som ein fisk etter lange markeringar. To dagar trena vi i sjø. Eg kasta dymmien over på ein holme ho gå i sjø, symje over gå i land og søke opp dymmie, for så og gå i sjø og symje tilbake til meg. Dette utførte ho med stil flotte avlevringar når ho kom heim. Vi flytta og tok sjø trening på diverse plassar. Det gjekk greitt.

Dirigeringar trena vi, her er rett linje ute serdeles viktig og få til. Her brukar eg no sidekast for å få ho sikker på kva ho skal, ikkje ta markering bak eller på sida, men gå rett ut. Dette repeterar vi til det sitter ting kan godt terpas. Kastar eg etter at dirigeringa er ut lagd  blir det ein verkleg freistandes.. No spring Arwen rett ut sjølv om ho har svert lyst til å ta markeringa på sida. Terping hjelp. Litt felt blei det også. men det kan ho, her er det kanskje viktigast å holde oppe kondis slik at ikkje kreften tar slutt .Motor og god nase har Arwen, det har ho vist meg. Det er også lett å få sendt ho til ein del av felte skulle det vere behov for det.

30.06.05

64

Huff... i dag trena vi ved vatn, som har vanliljer, det er eit stort problem, ho verjer på å gå ut i, det hemmar Arwen, ho er pysete når der er vanliljer, her må det trenast slik ho blir sikker.. slike vatn kan vi få  overalt. Eg fekk ho uti til slutt, men vi har ikkje noko tilvenningstid på "prøver"... så her må det trenast slik ho blir trygg på dette også.

29.06.05

63

  

Symjetrening, ikkje noko problem med å gå i vatn i dag.

25.06.05

62

Signal trening i dag, fot gåing er eit must å beherske så det har vi trena. Litt enkel markering i høgt gras, då får vi ein hoppandes søk ganske spesiell måte å søke på, men den gir resultat, variasjon i vegetasjon er litt viktig.

24.06.05

61

I dag har vi oppsøkt vatn, der sto vi kunn å såg i vatnet lenge, to korte markeringar fekk ho.. det var alt, og ho var roleg. Vi har trena linje, og klokke i dag. mine signal skal gjelde på prøve også.. så her må det trenast, og repeterast .

14.06.05

60

Vilt trening i går og i dag, på plenen trenar vi med vilt, det er avlevering, og spontant opp plukk som er målet for treninga, Kaninen er mest spontan, og har hatt fine avleveringar  på. Dua var også ganske spontan, men måsen lukta godt og måtte slikkast på.... ho tar den og kommer, men eg tykkjer ho kunne plukke litt meir spontant ikkje undersøkje så mykje.

Eg kan ikkje mase på ho, og eg kan ikkje rope bra eller lage noko oppstuss då trur ho at det er leik, Arwen er klikk trena, og er ikkje vant til noko som helst slags tilrop alt har føre gått stille og rolig, ho ventar berre på eit klikk, og godbit når arbeidet er utført. Blir eg engasjert, og trur det hjelper på blir ho usikker, eg må vist huske å vere som vanleg.

12.06.05

59

I dag hadde eg ikkje helt kontroll på meg, og Arwen.... Kaninen blei med eit så spennandes at ho ville ha ho for seg sjølv ;-) kva no, tenk på prøve, og så vil ho plutseleg ha kaninen for seg sjølv ;-( panikken har inntatt meg. Det gjeld å holde hovud kaldt, brenn eg av kan eg få problem med avleviringane, dei har vore svert fine, og det kan eg få øydelagt, vist eg ikkje løyser det med hovudet på rett plass. 

Med vilt steig intensiteten betrakteleg i dag, ho var svert høgt opp ei tid, slo over i leik, til å med med ei kråke, dette har ikkje skjedd før så no er eg blitt reteleg nervøs til eg skal på prøve. Hufff.....

Kaninen er i kjellaren, og vi har trena på nytt.. avlevering heime på plenen sitter den som støypt, det blei litt høgare kvalitet på godbiten, og eg brukte klikkar,  + jakpott . Skal trene meir i morgon.

09.06.05

58

Litt symjetrening i dag. Går spontant i vannet, godt tempo mot land, og på land.

04.06-05..06

57

Hytte tur med jakttrening. Ei intensiv, og lærerik helg. Vi var samla ein gjeng som likar trene, og starte på jakt prøver med retriever. Fleire som var der har masse kunnskap som dei villig deler med oss som har mindre erfaring. Kirsten og Grete har eit hav av kunnskap. Kirsten har dessutan eir trenings filosofi, som passer min måte å trene hund på. Eg sitter no igjen med ei mengd gode tips til min vidare trening av Arwen.

Vi starta dagane med lydighets trening, ho var litt høgt opp då, ikkje alt var like enkelt, ny situasjon er som alltid med ein ung hund på 1 år ikkje enkelt, og eg vil ha glad hund, og brukar ikkje noko (skal ikkje) ( "nei" brukast kunn til brannslukking), ho skal like svert godt å arbeide, og då er det veldig viktig å ikkje bli får grov i stemma. Adferd skal lærast, og ikkje avlærast er min trenings filosofi. Av erfaring veit eg, at alt må generaliserast, og om ho hoppar av, bekymrar ikkje det meg.. for ting tar tid.

Arwen takla treningshelga svert godt, ho var som forventa still i passivitet. Markerings arbeidet, tempo, innkomst, og avleviringane hennar er nydelege, og det var dei også i helga. Vi trena svert lange markeringa, på myr, og tempo var  utmerket, og det var like bra heim... vil eg på stå, det må opplevast, herleg å sjå, at ho klarar å holde det store tempo heim, og like gode avleveringar.

Linja, eller rett ut fekk eg svert mange nyttige treningsråd, kor vi skal bygge vidare. Der blir det gå litt tilbake å trene til vi blir super god, mål skal vi ha. Rett ut skal ho, om det er ein markering på sida, det blir treninga framover, men eg veit kor eg skal trene utan at eg skal måtte avbryte eller bruke noko negativ tilbake melding.. treninga blir som før, men eg skal lære ho at det kan vere ein markering bak eller på sida. Det skal eg ikkje vente lenger med, har fått nyttige trenings tips med Kirsten.

29.05.05

56

Jakt trening på Eid i dag i lag med Hayley.  Vellykka trening, vi trena med vilt, Arwen hadde alle momenta som blir forventa på ei prøve i Uk, i tilegg gjekk ho Ek felt i lag med Cola som makker hund, Arwen gjekk super bra. Vi prøva diverse vilt slag, kanin gjekk rimelig fort å få ho trygg på. Den første markering på land nøla ho litt, men so var det gjort.. spontaniteten steig gradvis.

25.05.05

55

Jakt lydighet trena vi i dag, eit moment som vi har trenet ein del å leine, men aldri lag med andre, det gjor vi i dag, fot på rekke, fot i møte med anna hund, gå rundt anna hund ved fot, sitt i gruppe å vent, kaste tennisball når vi går fot, desse momenta utan koppel.

20.05.05

54

Meir symjetrening i dag, med måse !! Det gjekk unna, symde som ein fisk i dag, og plaskinga er helt borte no. 0 risting. litt vinge bering, men ingen nedlegging av vilt, ful fart heim, og fast mjuk munn.. I bilete på fotosida.

18.05.05

53

Symjetrening, i dag gjekk det mykje betre, ho har til å med fått svert god fart på vatne.. !!! Slutta plaske. Nøla heller ikkje i dag på fyrste kaste. Eg må no prøve diverse utgangar eller forskjellige kantar i vass kanten.

Om kvelden; Felt var det vi trena i kveld, tre på linje, og sending kvar vår gang, problem lite vitring, eit eller anna fanga interessa til hundane, vi slutta av, og plukka inn manuelt. Har starta klikk løne når vi er i passivitet, skal ha heilt av slått motor når ho ventar. Fungera bra det. Ein enkel markering til slutt, den sitter vertifall spikra, der har vi godt tempo både ut og inn. Vi trena også på å gå fot, sitte å vente medan eg var ute, den sat i dag som alltid.

16.05.05

52

Trena litt i dag i lag med andre hundar, fot, markering på vatn, land, litt utsending, og felt. Nokre tabbar gjor no eg, men Arwen er god som gull.

15.05.05

51

Fot trening, ein rett ut, og ein lenger ut sending.

11.05.05

50

Symje trening i dag, ho venta litt i dag før ho la i veg, men når ho kom i gang gjekk det bra. Symja betre etter kvart, plaska mindre enn tidlegare. I tilegg trena ho rett ut sending.

Om kvelden; Trena litt med hjelp, og andre hundar til stede. Hjelp, kastar, og ho imponerte meg ho var serdeles våken og fylgde med på kva som skjedde, var helt kul, ikkje noko stress, knall eller lyd. I tillegg sat ho bom fast når eg bevega meg rundt. Dei andre hundane sansa ho ikkje når ho var i aktivt jobb.

27.04..05

49

Lang enkel markering, litt dirigeringstrening.

26.04.05

48

Symje trening i dag.

19.04.05

47

I dag har vi trena med ei gammal kråke, ikkje spontan, men ho tok no den då, må nokk prioritere litt vilt fram over. I dag symjar ho etter dymmi!!!!

14.04.05

46

Dirigeringstrening i dag, vi terpar, vi skal bli god.

13.04.05

45

Det blei ikkje noko vilttrening i dag, men felt trening blei det. Sju dymmi, små og store. Når eg hadde lagt ut felte, og komet tilbake til Arwen som sitter å ventar, ho sitter laus har aldri gjort noko forsøk på å komme i felte når eg legg ut dymmi. Då sitter ho på ein hofta ei slik skikkeleg kvilestilling helt av kula.. Det er ikkje mykje stress då på Arwen, men når ho får ut å søke er det full rulle ut, full rulle inn ;-) Felte gjekk utruleg bra, i dag hadde eg dymmi ytre kant, og ein mitt i. Sende ho til ytterkantane, og det fungerte bra, målet med dette er at på ei prøve skal eg prøve å unngå at ho går seg fast, altså skal eg få sendt ho inn i den delen av felte som vilte ligg. I tilegg fekk ho to markeringar i dag "lange". Fot trena vi, det gjer oss alltid når vi trenar jakt.

11.04.05

44

Trena, fot, dirigering, og felt. Felte, kasta eg ein til venstre, og ein til høgre, vil lære at eg kan sende henne inn i felte enten den eller den vegen, og ikkje nødvendigvis la ho velje område sjølv. Neste trening skal eg ta med litt vilt, har ikkje trena med vilt sida ho var lita, så det må nokk til.

07.04.05

43

Felt har vi trena i dag, og litt dirigering.

02.04.05

42

Trena litt dirigering i dag, ho er blitt god på lenger ut signalet, målet er at det skal fungere på prøve når eg treng det. Rett ut trena vi, med ein av blåsing, og så lenger ut signal.

31.03.05

41

Det vart felt trening i dag og, til tross får løpetid. Brukte sju dymmi, og ho kann sikkert telle, må kanskje ta 8 ein dag, og tre ein anna dag, det er viktig med variasjon.. Ho løyste oppgåva si kjapt.

29.03.05

40

Felt har vi treent i dag, og i går. I tilegg terpar vi dirigering. Eg trenar enkelt, ho skal ikkje være i tvil om kva ho skal gjære, og eg trur det vil løne seg over tid. Skjult hjelp kallar eg det, no må eg få ho i vatn, etter det er vi prøveklare. Eg ventar med vatn til ho er ferdig med løpetida, så det blir nokk 14 dagar å vente.

26.03.05

39

I skogen i dag før å trene, felt. Eit felt med 7 stykkar dymmi i varierandes storleik. Dette går bra, i dag hadde eg lite felt, og også tre mini dymmi helt nær. Det andre felte, gjor eg på ein litt anna måte, brukte skogsveg, og kasta to til høgre og to til venstre medan vi gjekk på fot. Snudde so å sende Arwen i veg. Ho løyser oppgåva brukbart, og tilpassar farta etter vitring.

25.03.05

38

Lik trening som i går, men i dag sende eg Arwen fort ut på markeringane, slik ho ikkje skulle starte sjå på kastar (Anne). Det er fordi ho skal lære å sjå i riktig retning, det at nokon kastar er ho ikkje så vandt med, då eg nesten alltid trenar åleine. Open flat mark var trenings plassen vår i dag.

24.03.05

37

Anne Lene var i dag med oss som hjelpar til kasting,  Arwen ser på kastar, veit ikkje kvifor, om det er referanse punkt, eller ?? det førar til at ho ikkje finn så lett dymmi, som når eg kastar sjølv. Dette må trenast meir. Ho blei fort sliten i dag, har ein følelse at det kan henge i hopp med løpetida som nyst har starta. Litt dirigerings trening blei det.

15.03.05

36

I dag trena eg Arwen litt meir, skrur opp med fleire markeringar, ho skal no starte på å takle litt stress eller kva ?? skal eg kalle det. Sitte å vente før ho får apportere, og flytte på seg, gå på fot før apporteringa . I dag testa vi stopp,( første test) på ei rett ut sending Ja !!! ho brå snudde og sto rett mot meg!! gjett om eg var kry, signal får lenger ut blei gitt, og ho forsett i full fart. Ca trenings tid 30 min.

13.03.05

35

Markeringstrening i dag, eg hadde med hjelp til å kaste, først 3 kast, og så 3 kast til. Dette gjor eg får å prøve ut om ho skrur seg opp, og vil ruse ut, det er ei kvalitets test av å sitte på fot. Det var ikkje noko å utsetje på det då, men ho var opptatt av å følgje med kastar, ho hadde fokus på henne når ho fekk gå ut. Dette var på ei åpa mark, og eg trur ho brukte kastar som referansepunkt. Vi trena litt dirigering, lenger ut, og side teikn, og sida eg hadde med hjelp brukte eg to dymmia. Rett bak ut, er eit teikn som vi trenar på, når den var vell igjennom førd tok vi side teikne,  hugsa  på den gjor ho, og kastaren min var referanse punkt. Ho stod der som dymmien låg i tilfelle ho tok til venstre i staden for rett bak, på første teikne. Eg legg opp,( prøvar vertifall å legge opp slik av vi skal lykkast). Fart har ho i masse av, vi hadde ein snedig apportering den kan du lese i Mars dagboka ;-)

12.03.05

34

I dag hadde vi med ein dymmi på tur, den var tenkt til bruk i foto. Det var i dag ikkje noko planlagt trening,  Arwen fekk fleir markeringar, og ho fekk ruse i veg når eg kasta. Eg berre oppserverar kor ho søker, og kor godt ho huskar nedfallet. Ho har god avstands bedømming, og bommar sjeldan på avstand. Når kamera var komme i veska igjen, var det på fot, og sitt, ho fekk  ei markering.. då er det ikkje noko rusing og ho går då kunn på kommando. Håper det er slik når vi kjem oss på prøve også ;-)

09.03.05

33

Har vore i skogen, og vi har treent dirigering i dag, det likar oss. Vi skal bli knall god på det.

07.03.05

32

I går trena vi dirigering på turen vår, ho er rå bra. Må berre vente på meir milde vær, vi må lære å symje...

03.03.05

31

I dag hadde vi med ein dymmi, når vi var runda vår på tur. Dirigering trena vi, ein gong alle 4 tekne, som ho held på å lære, og alle var perfekt utførd, ho sitter fint ventar til eg gir teikn, er flink der. I tilegg fekk ho ei markering, og vi trena på stopp. Har ikkje starta trene stopp når eg har sendt henne etter ein dymmi, Ei vil vente med det. Ho skal være bombe sikker  på alle teikna før eg starta å avbryte henne. "Fot" trenar vi og litt, det er eit moment som vi treng på jaktprøve, og eg trenar det litt kvar gong når vi er på tur.

26.02.05

30

Vinter ferie på Sandsøya, der ute er bert (snøfritt). Vi har treent dirigering, og stopp, markering med skott, (skott fast er ho vertifall.) felt er øvingar vi har arbeidt med,  det har vore treent litt kvar dag.  Stopp gjer ho momentant, og eg kjem ikkje til å mase om sitt, eg skal ha stå. Symjing er det store minuset vårt... det har eg ikkje fått treent inn, det er vinter, og kaldt. Felt vart treent i variert terreng, kyst landskap med lyng, innmark med frost. Lyng er ikkje enkelt, men Arwen er no svert dyktig, så for henne virke det ikkje vanskeleg, ho har ei effektiv nase.

17.11.05

29

I dag har vi vore i skogen, og vi har treent dirigering i snø.. Kjempe flott hund å trene med, når vi trener jaktmoment er berre Arwen heilt topp. Det er teikn lære vi held på med, ho skal bli bombesikker på kva ho skal gjære, ho følgjer nøye med, og ventar på teikn frå meg. Eg legg opp treninga fole enkelt. Rett ut, lenger ut, side teikn, og stopp, var dei øvingane vi trena i dag. .. Ho sitter fjellfast til ho får teikn.

10.11.05

28

Stopp trena vi dag, og litt side teikn.

05.02.05

27

Var i dag på ei opa attelege får å trene teikn som vi skal bruke i dirigering. Ho er konsentrert, lett å jobbe med, men høyre ho noko, så må ho fa med seg det og. Vi trena på lenger ut, der er ho bra, er ikkje i tvil og snur i lufta, ruser rett bak. Eg gjer det svert enkelt før ho. Det er kunn synlege utlegginga, og kunn eit val enno. Men eg har til gjengjeld lange strekningar, ho må sitte å vente på meg til eg går langt unna, og gir teikn.

Neste trening; fleire val, heldt nær trening, då... og  i tilegg trene på stopp.

04.02.05

26

Det blei i dag tid, og anledning til litt jaktmoment trening. Eg trena på dirigering, rett ut, side teikn, og lenger ut. Flott hund å jobbe me :-)

20.01.05

25

På turen vår i dag trena vi dirigering, rett ut, lenger ut, side teikn. Det var snø, men det gjekk fint å trene dirigering. Eg lærar ho signala som vi skal nytte, ho er konsentrert sitter å ventar på teikn. Eg la frå meg  ein dymmi, gjekk med Arwen på fot ca 25m, der sat ho medan eg gjekk nye ca 30 meter, snur meg står å ser på ho, situasjonen er like ei innkalling, ventar litt å gir ho ut teikn, ho sitter å tenker ei par sekund, så brå snur ho i lufta rett bak plukkar opp å tilbake i vanleg turbo fart.

15.01.05

24

Starta med felt i dag, ho er blitt signal klok, tar søk signalet, og veit kva som skal skje, ikkje noko problem med å få ho ut i søk, i dag la eg dymmi i eit tre også, ein liten (2 gonge10 cm). No når signala er inne gjer eg søket vanskelegare. I tilegg trena vi dirigering, rett ut frå sitt, lenger ut frå sitt, høgre, venstre frå sitt. I dag hadde eg dymmi både på høgre, og venstre sida, vi lukkast ho gjekk på rett. Eg les ho godt hadde eg sett at ho hadde sikta seg inn på feil hadde eg godt tilbake. Og plukka opp den eine. Får meg er det viktig å trene slik, Arwen skal lukkast ikkje legge feller til henne..

13.01.05

23

Det blei eit felt i dag, seks dymmia i diverse størrelsar brukte oss. Ho fekk hente fem, eg henta den siste. I tilegg trena vi to lange markeringa, litt dirigering, to rett ut ca 60 m. Trena  side teikn med å "sitte litt", vente på signal. Dette med å "sitte litt. tykjar eg er svert viktig, eg har gjort det enkelt, brukar kunn dymmi på ein side, men skal snart ha dymmis på begge side.  (Eg vil sende ho på den sist utlagde til å begynne med, det skal vere enkelt, og ikkje noko felle i innlæring.) Vi trena også fot i dag..

10.01.05

22

Markering to stykkar fekk Arwen i dag. Litt dirigerings trening, ho må no sitte litt før ho får signal, dette er konsentrasjon øving. Ho har ein enorm motor, som ho har god kontroll på. Blir ikkje tatt av stress ho nei. Slår helt av når ho sitter og ventar.

08.01.05

21

Trena side teikn i dag, det er viktig for meg som har ein slik super gira apportør at eg let ho sitte eit par sekund før ho får signal, det styrkar hukommelsen, konsentrasjonen og sitt. Alle momenta er svert viktige.

07.01.05

20

I dag trena vi, ei rett utsending, eg gjer det kunn ein gong, når Arwen utførar moment helt perfekt ser eg ingen grunn til å gjer det to gongar. Avstanden ca 50 m. I tilegg trena vi på å gå fot. I skogen er kommandoen fot. ( Lp -på plass)

01.01.05

19

Rett ut trening.. litt side teikn .

30.12.04

18

I dag hadde eg med ein dymmi, når vi var på tur, snøen har regna bort på somme stadar i skogen. Det blei ei rett ut sending, og ei markering..

16.12.04

17

Enkel markering, to stykkar blei det i dag, eg varierar  kor vanskelig  den skal vere, og den kan varierast i det uendeleg. Over bekk, inn i kratt, blei det i dag.

15.12.04

16

Litt felt trening i dag og. I dag brukte eg ikkje dymmi med ving på. Har no starta å gjere det litt vanskelegare, så søket blir mest mulig effektivt, ser stor framgong på korleis ho nyttar nasa, etter eg begynte med dei små. Dei må finnast med nasa, (overgangen til bruksfelt blir heller ikkje så stor når eg nyttar slike mikro dymmia.). På ei jakt prøve nyttar dei vilt, og det vitra mykje meir enn desse små tinga, som ho får søke etter, som nesten ikkje vitra noko. Så ein god felt hund skal eg nokk få, det ser eg alle reie no. Og ho har arbeidslyst til tusen..

Markering har vi også trena litt, vi trena no kunn einkelt markering, og det har eg bestemt vi skal gjere leng enno. Kunn ein ( ho kan ta to ) det er ikkje problem, men finn ho ikkje det første med ein gong går ho over på neste, og det vil eg prøve å unngå, skal ho hente ein så må ho også gjere det, ikkje fly på neste vist ho ikkje finn den med ein gong, derfor kunn ein lenge...

Vi trena også litt enkel dirigering, den gjere eg lett så ho slepp å tvile på kva ho skal gjere.( signal lære).

13.12.04

15

I dag blei det to felt, begge felta bestod av 5 mini dymmi, og 1. 200g, Arwen har forstått poeinge no, og det er no ut å søke utan tvil, på med nasa, og rett heim i full fart. Ho er litt meir nysgjerrige, og vil søke litt ekstra når ho vitra dymmi med rypeving på... Men ho lystra godt fløyta, så ho om bestemmer seg for rett heim. Og så ut å hente den ho vitra med rypeving. J Flott oppleving å tren jakt.

10.12.04

14

Felt, også i dag.. hadde med små dymmiane våre. 5 stk, 3 med rypevingar på. Eg går over på så smått som råd, eg erfarar det at søke blir grundigare når dymmiane er små.

Og dei er lett å bere med på tur. Ho har no lært å gå ut fleir gongar, og eg kan no starte å gjere søket meir reelt. I tilegg trena vi litt fot gåing.

08.12.04

13

Bert, milt, mitt i blinken for trening, i dag tok oss to rundar med felt innlæring, same framgangsmåten som vi har gjort før, det funka J , ho er lett lært, eller ho blir trenet riktig J sjølvskryt må til.

06.12.04

12

I dag trena vi på skogsbotn, vi gjor som sist det er ”signal lære”, meir enn sjølve søket, det å gå ut, og stole på at det er noko å hente.

Brukte 4 dymmi, la dei litt høgt på tuer slik eg har oversikta, felte er nært, og smalt. Tre gongar gjor vi det på turen i dag, vi starta med to felt, det gjekk rimeleg bra, ho henta tre, og eg ein. Eg hengde då frå oss dymmiane bortsett frå ein 200g, som er lett å ha med i lomma, men fult brukbar til lange markeringa. Vi gjekk oss ein skikkeleg tur, fann eit ope område som var helt snø fritt, eg sette ho i sitt gjekk eit stykke frå henne, og kast lang markering, ca 50m To slike ein til meg , og ein til henne. Vi gjekk tilbake til dymmieane våre, og la på ny eit felt, no fekk ho hente alle fire, og det gjekk supert..

Meir felt,

05.12.04

11

Lang markering på opa mark, felt med 3 dymmi skogsbotn.

04.12.04

10

I dag blei det start på feltinnlæringa vår, har prioritert å gjere det lett fatta for Arwen.

Vi brukte 4 dymmi nært og syneleg for meg, men ikkje for henne, ho såg eg la ut/ kasta.

Momentet med at ho skal lære inn handsignalet, og søk orde... Det er i grunnen det eg lære ho først, slik at eg kan sende ho ut i fleire søk etter kvarandre, ho skal stole på meg at eg ikkje sender ho ut utan at der er noko. No trur eg ho lærar fort, men ho har ikkje den helt store lysta til å gå ut fleire gongar etterkvarande, det må lærast. Litt etter litt. To går fint, men så kjem tvilen, eg setter ho får å gå ut, og gir ho lit hjelp, får så å gå tilbake å bruke handsignalet og søk komando..

Det går bra, vi tok dette 4 gongar etter kvarande, skifta litt på plassen vi var. Den fjerde gongen henta ho alle 4, utan å tvile på om ho skulle gå ut J ..Felt..

03.12.04

9.

Litt dirigeringstrening i dag, to enkelmarkeringar blei det også.

Håper det blir felt trening.

30.11.04

8.

Har trenet i snø i dag, vi trena enkel markering i vanskelig terreng, der ho måtte forsere rotvelte tre og grøfter. Dirigering trena vi, rett ut, høgre, venstre, og lenger ut. Eg brukar klokke modellen, og legg opp enkel trening så enkelt at det er utenkeleg, at ho ikkje forstår kva ho skal gjere. Vi har ein fast sitt, så det er mulig å kast over hovudet på ho utan at ho røyser seg. Fot gåing trena vi litt.. på den brukar eg klikk, eg trene utan å bruke “Nei” i innlæringa, og må ha høge krav til meg sjølv..

Meir dirigering

?? været bestemmer.

29.11.04

7.

Trent fot, treent ein enkel markering, treent litt dirigering. Sitt. Alle moment var utførd med presisjon J

?? været bestemmer.

15.10.04

6.

I dag var det ruske vær, men vi skulle trene litt i dag... Det var felt som skulle prioriterast. I dag starta eg treninga med . Arwen sitter, eg rusla ca 5 m i frå ho smell av to skot, og kasta to dymmi. Tilbake, og ho får ut å hente.. ein går greitt å få tilbake, den andre huskar ho ikkje. No går eg ut og trakkar litt får å legge igjen to dymmia til. Sender ho i søk, ut å søker, får inn ein så er det slutt, det har vore snø, og diverse lort smaker aldeles utmerket oppbløytt, så det var nokk det som freista ein mat gal flatt i dag. Når ho bryt arbeide får å ete lort, bryt eg og. Oppkokte hundetrenar gjer ein dårlig jobb, vertifall eg.

Prøv på nytt med felt.

11.11.04

 5.

To markeringar fekk ho i dag, det var med ein pom kvalp som tilskodar, ho sitter fast til ho får apportere, markerar bra, i dag var det ein i høgt gras på open uslått mark. Og ein over ei djup grøft, begge to blei løyst utmerket.

Felt.

07.11.04

 4.

I dag trena vi på fleire moment, og alt var vellukka. Vi starta med rett ut sending (start trening til dirigering), dette momentet gjor vi opiat fleire stadar på turen. Vi trena ein enkel markering, og den tok ho svert fint. Vi har starta lære inn søk kommando (teikn og ord), og eg har brukt to dymmia, ho sitter medan eg går å trakkar litt, for så å legge frå meg begge to i eit lite felt... 100% vellukka ho søkte veldig bra, og kom får avleviring, og gjekk villig ut på nytt søk. Fantastisk !! Bra. I tilegg hadde eg med ball for å trene litt stopp på fløyte. Fot trena vi også.

 Meir felt, fot gåing.

04.11.04

 3.

Rett ut med synelig dymmi, 3 stykkar med varierande terreng, og 2 markeringar litt lenger enn sist, men ho lykkast 100% Litt fot trening (eg brukar klikkar) sitt fungerar bra.

Prøve felt ? meir fot trening, lenger tid før ho skal apportere.

02.11.04

 2.

Trent rett ut, fot gåing, markeringar( korte), ein i høgt stritt gras, ein over ein bekk, og ein i lyng, måtte bruke nasa  dymmiane  var ikkje synelige, men dei var nær og høgt kasta. Den over bekken var vanskelig, ( for henne)  men  ho løyste oppgåva med litt tid.

Som i dag, gjer det lett.

01.11.04

 1.

Har starta lære inn søk, sitt fungerer bra, rett ut, markeringa..  ??( kast for langt. )

Kort markering, ikkje så langt.. tren rett ut med synlig dymmi, ta med ball og tren stopp.