08.10.2010
Post 1.Fot 24.01 2.Sitt 28.02 3.Ut/linjetag 27.03 4. 28.04 Markering 5. 25.05 Minne 6. Ut  15.06 7 stopp 24.08 8 sideteikn 02.10 9 nærsøk 02.10 10 felt 03.10 sum
Jackie (Blåbær) 19 20 20.Vinner im 18 vinner 20.Vinner im im im im  
Arwen (EK) 20 19 20 18 19 vinner 20.Vinner 16 20 20 32 NR 1 og vinner

204

Artemis (EK) 20 18 20.Vinner 19.Vinner 18 20 15 18 16 38 NR 2 

202

 
Eg, Arwen og Artemis, stolte vinnarar av jaktcupen, elite på sunnmøre 2010. Summerar eg poenga etter 7 omgangar står "Arwen og Artemis med lik poengsum", vinnaren er utrega etter total sum på alle postane:) Kjempestolt av hundane mine !!!
Foto Paul Brown.
 
8 - 9 - 10 runde i jaktcupen er igjennom ført. Topp tiltak der ein må bruke konkurranse instikte sitt og eg har kun gode ord om jaktcupen, berre synd at ikkje fleire av dei som starta var med til slutt.

Dette med apportering er retrieverens spesialfelt og noko som alle retrieverar skull ha lovfesta lov til :) hi hi..

Det er akkurat det ein retriever er avla til, nettopp dette å spille på lag med oss,  dette med å bære/ hente ting "apportere" er medfødt. Kombinert med lydigheit som ALLE må ha er dette berre moro for hund og vi skal trene slik at det er berre moro!! likevel vi må styre ting som er moro:)

 
Post 8 side teikn. Ja det handlar om å sende hund til ein bestemt side, momentet bestod av fotgåing sitt under marsj, sitt fronten mot oss med dummy kast, ja så var det moment sideteikn, gå ditt ho mor peiker, min konklusjon om Arwen perfekt.

Artemis tok teikna mine perfekt, ho går ikkje så bra fot som Arwen, men slett ikkje verst øving på henne heller, (eg er i gang med jobben betre fotgåing på Artemis også, vi skal ha det perfekt!!)

 
Post 9 nærsøk, eit område ikkje stort der det ligg fleire dummy tett på, og vi skal slå på nasa på hund der, ja det er det momentet går ut på. I tillegg auka vi avstand til nærsøk 3 gangar, min kommentar på Arwen perfekt. Artemis litt plukk på fotgåing og siste ut til nærsøke var i lengste laget ho skråa litt på linja ut, men totalt løyste ho alle 4 apporteringa flott.
 
Post 10 felt, felt på tid, få inn mest poeng på 5 minuttar, her er eg kjempenøgd med begge, både Arwen og Artemis jobba perfekt etter min meining, hurtige jenter på felt hadde eg i dag. Eg trur Arwen plukka flest, men Artemis dekte best og fekk inn dummyer med høgare poeng, Artemis hadde betre system i søket og henta inn dei med mest poeng.
 
Sjuande runde er historie 24.08

Ja vi berga poeng.. bra!! Enkel oppgåve, men mine hundar vil så mykje så litt slurv blei det.. Elles kjempenøgd med hundane min er eg:)

 
Sjette runde i jaktcupen, 15.06.10 :)
Ja ja full pott på oss. Momentet i dag var lenger ut i frå sitt. Her gjekk det unda, og siden eg tok bilde i dag også fekk eg med det meste. Jackie og Henriette, nydelig.. stor fart og perfekt moment:) Arwen og Artemis utførde også jobben på ein bra måte, ikkje noko tull bra fart..
 
Henriette, Jackie og dommar. Henriette og Jackie, på veg ut med dummy.
Artemis og eg går fot ut til punktet vi skulle sette hund. Artemis på veg ut for å hente dummy
Arwen og eg går fot ut til punktet vi skulle sette hund. Arwen på veg ut for å hente dummy
 
 
Femte runde i jaktcupen, 25.05.10 :)

Eit stor smil, Arwen og Jackie vinner i kvar sin klasse:)) Artemis like i hælane på Arwen.

Momenta var vanskelige for mange, og det gjenspeiler lista i blåbærklassa, eg er stolt av Henriette og Jackie, dei gjor ein flott jobb i går, i tillegg har Jackie løpetid:)

Ek som Arwen og Artemis går i var ikkje spesielt vanskelig, men ein må kunne sine ting likevel, og det vil sei ein må ha hund som er rimeleg lydig og gjer den jobben og i den rekke følgje ein skal. Både Arwen og Artemis er raske til å gjer jobben:) i tillegg så har dei alltid like stor fart heim som ut!

 
Jackie på veg heim med dummy:) Henriette sender Jackie ut for å apporterte:)
 
 
Arwen på veg heim med dirigeringsposten:) Foto Benny.
 
Fjerde runde i jaktcupen, 28.04.10
 
Artemis slo mor sin i dag også:) 4 runda i jaktcupen bestod av markering, og for vår klassa var det trippel, men pålagt rekkefølgje, ja eg er godt nøgd med begge to:) Poengtrekka kom for fløytebruk, Arwen er så rask at for å unngå at ho vitra på feil dummy blei det eit par blås for mykje på oss:) men skit, rette dummy i rett rekkefølgje kom inn på begge to. Bilde kjem!!
Artemis ( vinnaren:))) Arwen
 
Tredje runde i jaktcupen, 27.03.10
 
Post 3. Linjetag/dirigering. Artemis blei klassevinner i EK :)

Både Arwen og Artemis var knallsikre på retningane dei skulle gå, og eg er kjempenøgde med jobben dei utførde:) Jackie og Henriette gjor også ein flott jobb, og klassevinnar på dei også!!!

 
 
Artemis på veg heim med dummy:) Artemis og eg går å legg ut dummy
   
Arwen avleverar dummy til meg:) Arwen og eg går å legg ut dummy.
   
Jackie på veg heim med dummy. Jackie og Henriette har lagt dummyen på stien.
   
Andre runde i jaktcupen, 28.02.10
 
Arwen og eg klar til start:) Arwen går fot..
 
Post to i jakt-cupen bestod av momentet sitt å bli:) som i post 1 bestod post 2 av, dummykast som distraksjon, og det var førar som plukkar opp ikkje hund:)
Artemis går fot:) Artemis sitt å bli:)
Momentet kontroll på "hund" er eit viktig moment i jakt samen heng. Småting som gå fot sitt å bli, kan lett bli gløymt bort og vi trene for lite på det, og no må det skjerpast:)
 
Jackie sitt og bli, super flink 20 av 20 Post to
Jackie
 
Første runde i jaktcupen, 24.01.10 tusen takk for bilde Aiyana.
Jaktcup er kjempemoro.. mange stilte opp, og på sunnmøre var det 29!! veldig bra..  Arwen og Artemis stilte eg i elite, satse høgt og faller høgt:) Første post på jaktcupen gjekk ut på å gå fot med dummykast som distraksjon, og det var førar som plukkar opp ikkje hund:)
 
Arwen og Artemis tok 20 av 20 mulige, vi har derfor start kapital til knall og fall:)

Jackie til Henriette samla seg gode poeng 19 av 20 i blåbær klassa, kjempebra!!  det er ein fin sum poeng å ta med frå post 1. det skal være 10 postar i løpet av året så dette skal bli moro!!

 
  Artemis og eg på veg til dommer med dummy.
   
Artemis snuser litt under fri ved fot:)
Artemis og eg på veg til dommer med dummy.
 
Arwen går bra fri ved fot:)  
 
Henriette og Jackie
Jackie til Henriette tok 19 av 20 i blåbær klassa, og det er ein god sum poeng å ta med frå post 1. det skal være 10 postar i løpet av året så dette skal bli moro!
 
Tusen takk for bilde Aiyana.