Kontakttrening

Tips       

Dette er metodar eg har erfart har fungerte for mine hundar. Det er Ikkje noko fasit. Det må sjåast på som ein metode av fleire mulige.. 
Eg anbefalte denne bok  til alle hundeeigarar, her står mykje vettug

 
Innkalling av fritt springane hund. 
Det første eg startar med på mine kvalpar, er forming av ein god innkalling. Grunnlaget for ein god og sikker innkalling får eg når, eg brukar dei første månane i lag med kvalpen, til målretta leik/aktivitet.
  • God kontakt, er god innkalling, dette må trenast, og lærast inn tidleg.
  • Start treninga når kvalpen er komen i hus.
  • Bruk namn, kom, fløyte, eller plystre når du lagar i stand mat.
  • Gi alltid ros og godbit når hunden kjem.
  • Kall aldri på kvalpen når du veit den ikkje kjem, gå heller og hent den.
Små enkle tips.

1.      Brukar kvalpens namn samt "kom" eller noko liknande når kvalpen skal ha sin mat...(dei som skal ha innkalling med fløyte kan og bruke det)...

2.      Eg har kvalpen mykje laus ...(må være sikkert for kvalpen, ikkje bilar t.d.)... kallar den inn, bellønner med godbit leik eller kos. Det er viktig med fysisk kontakt. Slepper den fri... kallar inn på nytt, tar sjeldan på bandet kunn når det er helt nødvendig å då skal det være positivt. Det skal være gøy å ha på band, eg leiker og tøser med kvalpen når den er koplet.

3.      I skogen er det viktig å lære kvalpen å følgje med kvar eg er. Eg stoppar og står helt stille når vi går tur, kvalpen vil då ikkje høre meg, men vil snu og kontrollere kvar eg blei av..  Då er det masse kos og leik ...når kvalpen kjem tilbake. ( dette er betre enn å gjømme seg, då vi ikkje fokusera på redsel.)

4.      Eg kan også rope kvalpens namn eller plystre/fløyte når kvalpen ser meg, gjøm meg slik kvalpen ikkje lenger ser meg, kvalpen kjem då etter meg i full fart. Eg må fortelje kvalpen at det den gjorde var riktig. Brukar rose, og leike... viktig med fysisk kontakt, ikkje berre innom å "bli fora".

5.      Eit anna nyttig råd er å bruke tid til leik.( Dette er også preging på søksøvelsar.) Gjøm ...ball, hundeleika i skogen la kvalpen søke.. bruke nasa til å leite opp. Eg startar og eg avsluttar aktivitet. Kvalpen vil då erfare at dette er moro, å forventningane er der når vi er på tur.

6.      Er kvalpen opptatt med noko spennandes, leik med andre kvalpar, snusar eller liknande.. masar eg ikkje kom. .kom.. Viss, eg veit kvalpen ikkje kommer. Eg går å hentar den, eller kallar ikkje inn.

7.      Eg trener slik at kvalpen lykkast. Og alltid erfarer at den skal komme med ein gang, når det verdt git signal. Unngår å trene slik kvalpen erfarer at den kan komme når det passer den..

 

Kontakttrening

 
Spontan kontakt, nytt høve forsterk.
Leik med ball, fille, kong, klappe, rufse, ta på din hund.
Matskål, auge kontakt før versogod.
Ut på tur, kontakt sjå deg i auga før du let opp døra, ut av bil, sjå deg i auga før du seier kom.
Kontakt får du ved å ha det kjekt med din hund.

 

Godbit i lukka hand er ei metode som er enkel å lære.
 
Her skal vi nytte ”versogod.”
 - Godbit i knytta hand.
 - Vi ventar på augekontakt, opnar handa og seier ”versogod.”
Dette er ei svært viktig og nyttig læring, då vi seinare kan nytte dette til avstandsbelønning av vår hund.
 

 

 
Her ser du min siste flatt kvalp Arwen, som lære seg kontakt. ops..dette er Arwen og artikkelen er ikkje ny :)det vil sei ho er ikkje min siste flatkvalp i rekken :)

Eg forsterkar all slik spontan kontakt, brukar aldri lokkemiddel får å oppnå dette, kunn forsterkar den kontakt "adferd" eg vil ha.

 

Spontan kontakt, det vere seg at kvalpen/ hunden ser på deg, og blir forsterka med "bra", eller "klikk" og godbit.

Dette er den mest effektive metoden som eg har brukt til kontakt trening, vil du ha ein hund som ser deg ofte i auga, så forsterk denne type adferd.

Her slepp vi å mase om kontakt den kjem av seg sjølv. 

   
 
 
Dette er metodar eg har erfart har fungerte for mine hundar. Det er Ikkje noko fasit. Det må sjåast på som ein metode av fleire mulige.
 
 
Topp